Woninghuur

Medehuur, huurschade en de bevoegdheid inzake woninghuur

1ste editie 2018

Diederik Vermeir

In voorraad
€ 57,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig? Contacteer ons op 0800 39 067

Beschrijving

De zesde staatshervorming zorgde voor een overdracht van de bevoegdheid inzake woninghuur naar de gewesten. Naar aanleiding daarvan stelde de Vlaamse minister bevoegd voor Wonen een nieuw Vlaams huurdecreet in het vooruitzicht. Deze bijdrage bespreekt in eerste instantie de inhoud van de nieuwe gewestelijke bevoegdheden inzake woninghuur. Naast een algemene bespreking komen daarbij enkele concrete aspecten aan bod, zoals de bevoegdheid om in te grijpen in de procedure bij huurgeschillen.
Daarnaast gaat de tekst in op twee actuele topics uit het materiële woninghuurrecht, met name de medehuur en de huurschade:

Het tweede deel heeft betrekking op feitelijke samenwoning en medehuur. In dit onderdeel worden eerste enkele algemene principes uit het verbintenissenrecht geschetst. Vervolgens komen de huidige regeling omtrent wettelijke medehuur en de bescherming van de gezinswoning (artikel 215, §2, Burgerlijk Wetboek) aan bod, net als de thematiek van huur door feitelijk samenwonenden. Telkens is er uitgebreid aandacht voor concrete implicaties voor de rechtsverhouding tussen de huurder en de verhuurder.

Een laatste deel heeft betrekking op het thema van de plaatsbeschrijving en het bewijs van huurschade. In dit deel ligt de nadruk eveneens bij diverse vraagstukken die relevant zijn voor de rechtspraktijk. De bijdrage begint met een schets van de huurdersverplichting om de woning op het einde van de huur terug te geven en de huurschade te vergoeden. Vervolgens komen de intredende plaatsbeschrijving en het bewijs van huurschade op het einde van de huurovereenkomst aan bod.

Telkens worden de regelgeving en de en de toepassing in de rechtspraktijk besproken. Na een vergelijking met Nederland en Frankrijk worden ook enkele aandachtspunten voor het Vlaams Huurdecreet geformuleerd.

+++
Bij intekening op de reeks Omgeving Terecht (OTR) , geniet u een korting van 15% op alle nog te verschijnen werken in deze reeks OTR
Ook kunt u de reeds verschenen werken (naar keuze) eveneens met 15% korting bestellen. Voor meer informatie, contacteer herman.verleyen@

+++

Abonnementspromotie
Bij intekening op de reeks Bouw- en Vastgoedcahiers (BVC), geniet u een korting van 15% op alle nog te verschijnen werken in deze reeks BVC. Ook kunt u de reeds verschenen werken (naar keuze) eveneens met 15% korting bestellen. Voor meer informatie, contacteer herman.verleyen@larcier.com

Lijst van alle medewerkers

Auteur

  • Diederik Vermeir : Onderzoeker verbonden aan het Steunpunt Wonen en de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen

Mnemo

WONBEG

Taal

NL

ISBN

9782807903081

Aantal pagina's

88

Verschijningsdatum

december 2017

Naam van de collectie

Bouw- en vastgoedcahiers

Uitvoering

Boek

Gewicht

174 g