Sociaal recht en COVID-19: analyse en praktische vragen

Het had anders kunnen gaan, maar de komst van het coronavirus in België en de drastische maatregelen die volgden om het te proberen inperken, hebben de arbeidswereld verrast.

Door hun sociaalrechtelijke praktijk werden de auteurs van dit witboek onmiddellijk geconfronteerd met talrijke vragen betreffende de gevolgen van deze maatregelen op de arbeidsrelaties en de mogelijkheden, voor de werkgever, om beroep te doen op de systemen van tijdelijke werkloosheid.

Onderhavig witboek brengt een samenvatting van hun analyse van de voornaamste praktische vragen vandaag.Uittreksels

De ministeriële besluiten verbieden uitdrukkelijk de opening van bepaalde handelszaken, centra en inrichtingen, onder voorbehoud van uitzonderingen.

Aangezien het ministerieel besluit verwijst naar de sluiting van handelszaken, markten, inrichtingen, enz., zijn wij van mening dat men moet overwegen dat de werkgevers die onder deze bepalingen vallen, hun activiteiten ten aanzien van het publiek (hun cliënteel) moeten staken, maar de contractuele relatie met werknemers van wie de taken geen contact met het publiek vergen (bijvoorbeeld de werknemer die verantwoordelijk is voor personeelszaken, communicatie, boekhouding, enz.) mogen verderzetten. Op zijn minst, zolang deze bedrijven hen werk kunnen geven.

De bedrijven of personen die weigeren of nalaten om de verplichting inzake sluiting van de handelszaken/inrichtingen/centra die worden bedoeld in het ministerieel besluit te respecteren, kunnen een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en een geldboete van € 208,00 tot € 4.0000,00 (opdeciemen inbegrepen) of één van deze straffen alleen oplopen.
Sociaal recht en COVID-19

Sociaal recht en COVID-19
analyse en praktische vragen
Gratis PDF | 59 pagina's | April 2020


Sociaal recht en COVID-19: analyse en praktische vragen

Download nu gratis uw witboek

* Verplichte vermeldingen

Door dit witboek te downloaden, geeft u Larcier de toestemming om per e-mail met u te communiceren.

U kunt op elk moment uw gegevens wijzigen of u uitschrijven. Als u reeds geabonneerd bent op onze nieuwsbrieven, worden uw gegevens automatisch aangepast. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie.