Wet & Duiding Sport

1ste editie 2013

Jeroen De Herdt, Johan Kerremans

In voorraad
€ 139,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-gift
-30% op uw online bestellingen t.e.m. 16/08/22* Zie voorwaarden

Beschrijving

Handige en overzichtelijke bundeling van her en der verspreide regelgeving

Sport is alomtegenwoordig in de maatschappij en gaat gepaard met een steeds stijgend aantal belanghebbenden en een groeiende complexiteit. Deze expansie gaat gepaard met een toenemende regulering en internationalisering.

Originele multidisciplinaire aanpak

Wet & Duiding Sport geeft een zo volledig mogelijk overzicht van de wettelijke bepalingen in de diverse rechtsdomeinen waarmee men in het kader van de sport rekening dient te houden: sociaal recht (arbeidsrelaties, sociale zekerheid) en fiscaal recht, strafrecht (oa doping), veiligheid, aansprakelijkheid, portretrecht en media, weddenschappen,…).

De meest relevante regels werden thematisch gerangschikt én geduid door auteurs die allen specialisten in hun vakgebied zijn.


De wetgevende teksten zijn bijgewerkt tot 15 februari 2013.

Grondig becommentarieerd op basis van rechtspraak en rechtsleer, onmisbaar voor  toepassing in de praktijk:

De wetgeving wordt toegelicht door middel van uitvoerige, doorgaans artikelsgewijze, commentaren, die de wetgeving verduidelijkt aan de hand van rechtspraak en rechtsleer.
Deze annotaties vormen bij de oplossing van complexe vraagstukken de uitvalsbasis voor verder onderzoek.

Onmisbaar werkinstrument voor rechtspraktizijnen, bestuurders in clubs en  bonden,  sportlui en hun adviseurs

Deze codex sportrecht  maakt u niet enkel wegwijs in het kluwen van rechtsregels die van toepassing zijn op de sport, maar het kadert de regels ook in een ruimere context en biedt een antwoord op uw vragen. De bijdragen zijn geschreven in een heldere taal, waardoor het werk ook voor niet-juristen bijzonder toegankelijk wordt.

Korte inhoud

Inhoud

I. Bevoegde overheden
1. Raad van Europa
2. Europese Unie
3. Vlaamse Overheid
4. Provincies en gemeenten

II. Sportbeleid
1. BLOSO
2. Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
3. Strategische adviesraad
4. Gemeentelijke adviesraad
5. Europees sport-charter
6. Provinciaal en gemeentelijk "Sport voor Allen"-beleid
7. Participatiebeleid
8. Uitvoering sportbeleid door private rechtspersonen

III. Sport en financiering

IV. Sport en infrastructuur

V. Medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening

VI. Sport en veiligheid
1. Voetbal
2. Sport op de openbare weg
3. Sportschieten
4. Risicovechtsporten
5. Actieve of extreme ontspanningsevenementen

VII. Sport en onderwijs
1. Algemeen
2. Basisonderwijs (gewoon en buitengewoon)
3. Secundair onderwijs
4. Buitengewoon secundair onderwijs

VIII. Tucht en arbitrage

IX. Sport en arbeidsrelaties
1. Betaalde sportbeoefenaars
- bijzondere regelgeving
- CAO's
- algemene regelgeving
2. Niet-professionele sportbeoefenaars

X. Sport en sociale zekerheid
1. Internationaal
2. Bijdrageplicht
3. Werkloosheid
4. Ziekteverzekering
5. Arbeidsongevallen
6. Aanvullend pensioen

XI. Sport en aansprakelijkheid
1. Strafrechtelijke aansprakelijkheid
2. Burgerlijke aansprakelijkheid

XII. Sport en verzekering

XIII. Sport en mededinging

XIV. Sport en media
1. Persaansprakelijkheid
2. Recht op antwoord
3. Audiovisuele media

XV. Sport en intellectuele rechten

XIV. Sport en fiscaliteit
1. Inkomstenbelastingen
- Belastbare inkomsten
- Aftrekbare kosten
- Vrijgestelde kosten
- Internationaal fiscaal recht
2. BTW

XVII. Sportweddenschappen

 

Lijst van alle medewerkers

Onder de redactie van

 • Jeroen De Herdt : Rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - postdoc navorser UA
 • Johan Kerremans : Advocaat, wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Antwerpen

Met de medewerking van

 • Evi Buzzi : jurist bij het Bloso
 • Guido De Croock : Voorzitter van de rechtbank van Koophandel te Dendermonde
 • Violaine De Smedt
 • Dimitri Dedecker : Advocaat bij de balie te Veurne
 • Dieter Demuynck : Advocaat bij de balie te Brussel
 • Alex Franchimont : Advocaat bij de balie te Brussel
 • Frank Glorieux : Legal consultant
 • Nele Hoekx : Medewerker Hof van Justitie van de Europese Unie
 • David Keyaerts : referendaris Grondwettelijk Hof
 • Christiaan Lesaffer : Advocaat bij de balie te Antwerpen
 • Elisabeth Matthys : Advocaat bij de balie te Brussel
 • Katrien Meire : Advocaat bioj de balie te Brussel
 • Koen Naert : Raadsheer bij het Arbeidshof te Gent
 • Philippe Paquay
 • Bart Peeters : Docent UGent, ULg en UAntwerpen
 • Koen Platteau : Advocaat bij de balie te Brussel
 • Jeroen Scheerder : Hoofddocent Sportbeleid en Sportmanagement aan de Faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen van de KU Leuven.
 • Cor Schildermans : Advocaat bij de balie te Hasselt
 • Jeroen Stevens : Advocaat bij de balie te Limburg
 • Yves Stox : Yves Stox is Manager Human Capital bij Ernst & Young Tax Consultants, vrijwillig wetenschappelijk medewerker VUB
 • Stephanie Tack : Advocaat bij de balie te Brussel
 • Lieven Van Besien : Advocaat bij de balie te Brussel
 • Stefan Van Camp : Advocaat bij de balie te Brussel
 • Catherine Van de Heyning : Advocaat bij de balie te Brussel
 • Dimitri Van Uytvanck : Advocaat bij de balie te Brussel
 • Bart Vandereeckt : Advocaat bij de balie te Brussel
 • Karel-Jan Vandormael : Advocaat bij de balie te Limburg
 • Jürgen Vanpraet : Advocaat bij de balie te Brussel, gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen.
 • Stephanie Verhelst : Juridisch adviseur bij de Federale politie
 • Vincent Verlaeckt : Advocaat bij de balie te Dendermonde.
 • Steven Vos

Mnemo

KLDUISPORT

Taal

NL

ISBN

9782804453213

Aantal pagina's

1102

Verschijningsdatum

april 2013

Naam van de collectie

Larcier Duiding

Uitvoering

Boek

Gewicht

1644 g
Search engine powered by ElasticSuite