Wet & Duiding Publiek Procesrecht

1ste editie 2014

William Timmermans

In voorraad
€ 107,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-gift
-30% op uw online bestellingen t.e.m. 16/08/22* Zie voorwaarden

Beschrijving

Handige verzameling van alle relevante wetgeving
Dit becommentarieerd wetboek bevat de procedures voor zowel de rechtscolleges op federaal vlak* (Grondwettelijk Hof, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de bijzondere bevoegdheden van het Hof van beroep), als op regionaal vlak* (de Raad voor vergunningsbetwistingen, het Milieuhandhavingscollege, de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen, de Raad voor verkiezingsbetwistingen).
Ook de procedures tegen overheden voor rechtbanken en hoven en de prejudiciële vraagstelling voor het Hof van Justitie  zijn opgenomen.

Artikelsgewijs becommentarieerd vanuit diverse rechtsbronnen:
De wetgeving wordt toegelicht door middel van uitvoerige artikelsgewijze commentaren met verwijzingen naar andere wet- en regelgeving en naar de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer. Wie een beter
inzicht wil verwerven in het publiek procesrecht en zijn recente evolutie wil doorgronden dient deze in zijn onderzoek te betrekken.

Veilig houvast doorheen de procedure: wetgeving als uitgangspunt, voorzien van verdere verwijzingen en met contextualisatie::
Deze verhelderende commentaren zijn een onmisbare bron om de regels i.v.m. de procedure te begrijpen en correct toe te passen in de praktijk

Deze annotaties laten toe de wetsartikel  in hun volledige context te situeren.


*
De Raad van State wordt buiten de bespreking van dit werk gehouden: de procedureregels voor de Raad van State werden immers recent zeer ingrijpend gewijzigd,  wat een grondige bespreking vergt. Daarom zal de Raad van State uitvoerig worden behandeld in een tweede deel, dat in 2015 zal verschijnen, alsook de bijdrage over het EHRM.

Ook is er een hervorming bezig van een aantal Vlaamse  bestuursrechtscolleges. Indien deze door het Vlaams Parlement wordt goedgekeurd, zal dit toekomstig Vlaams decreet over bestuursrechtscolleges eveneens besproken worden in het tweede deel.

Korte inhoud

Inhoudsopgave

I. GRONDWET

II. PROCEDURES VOOR DE VERSCHILLENDE RECHTSCOLLEGES

II.1. Federaal

II.1.a. Grondwettelijk Hof

II.1.b. Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

II.1.c. Bijzondere bevoegdheden Hof van Beroep

II.2. Vlaamse Bestuursrechtscolleges

II.2.a. Raad voor Vergunningsbetwistingen

II.2.b. Milieuhandhavingscollege

II.2.c. Raad voor Betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

II.2.d. Raad voor Verkiezingsbetwistingen

III. PROCEDURES TEGEN OVERHEDEN VOOR RECHTBANKEN EN HOVEN

IV. HOF VAN JUSTITIE: PREJUDICIËLE VRAAGSTELLING

Lijst van alle medewerkers

Onder de redactie van

 • William Timmermans : Advocaat bij de balie te Brussel

Met de medewerking van

 • Pierrot 't Kindt
 • Joelle Camu
 • Bram Cardoen
 • Dirk De Bruyn
 • Lien De Geyter : Referendaris Grondwettelijk Hof, Praktijkassistent UGent
 • Caroline De Groote
 • Valérie De Schepper : Advocaat bij de balie van Brussel en vrijwillig wetenschappelijk medewerker KU Leuven
 • Jim Deridder
 • Manjula Ekka
 • Katrien Espagnet
 • Claire Fornoville : Advocate bij de Balie te Brussel. vrijwillig wetenschappelijk medewerker Université Saint-Louis Bruxelles
 • Philippe Gérard : Avocat à la Cour de cassation, maître de conférences à l’Université libre de Bruxelles (École de commerce Solvay)
 • Jurgen Goossens : Postdoctoraal onderzoeker van het FWO bij de Universiteit Gent, universitair docent staatsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en extern docent bij het Opleidingsinstituut voor de Federale Overheid
 • Alexander Hansebout
 • Lieselotte Joppen
 • Janek Tomasz Nowak
 • Igor Rogiers : Advocaat bij de balie te Brussel
 • Jelleke Rooms
 • Ann Smets
 • Tim Souverijns : Advocaat aan de Balie te Brussel
 • Joseph Spinks : Advocaat bij de balie te Brussel
 • Pieter-Jan Staelens
 • Ilke Van Buggenhout
 • Isabelle Van den Poel
 • Sofie Van Noten
 • Ann Vanderhaeghen : Substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank Gent
 • Jürgen Vanpraet : Advocaat bij de balie te Brussel, gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen.
 • Koen Vanwinckelen
 • Brecht Warnez : Wetenschappelijk onderzoeker bij de vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht van de UGent
 • Jolijn Weytjens : Advocaat bij de balie te Brussel
 • Katrien Willems

Mnemo

KLDUIPUPR

Taal

NL

ISBN

9782804460495

Aantal pagina's

492

Verschijningsdatum

mei 2014

Naam van de collectie

Larcier Duiding

Uitvoering

Boek

Gewicht

835 g
Search engine powered by ElasticSuite