Wet & Duiding Kids-Codex Boek V

Arbeidsrecht, Socialezekerheidsrecht, Gezondheidsrecht - Tweede bijgewerkte editie

2de editie 2014

Michèle Deconynck, Tom Goffin, Sylvie Tack +

€ 97,00

Beschrijving

Wie intekent op de 5 delen van de KIDS-Codex geniet een korting van 20% op de 5 delen.
PS:
Abonnees op TJK (Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten) genieten bijzondere vooorwaarden:
-15% korting bij aankoop één of meerdere delen van de KIDS-Codex
-30% korting bij bestelling van de volledige vijfdelige KIDS-Codex

Contacteer herman.verleyen@larciergroup.com, of tel. 09/269 97 96

 

In het vijfde en laatste boek van de KIDS-Codex, wordt de positie van de mnderjarigen in het sociaal recht grondig ontleed.

Eerst wordt nagegaan wanneer en hoe minderjarigen in aanraking komen met het arbeidsrecht.
Vervolgens wordt de regelgeving besproken waarmee minderjarigen te maken (kunnen) hebben in verband met sociale zekerheid.

Ten slotte worden de rechten en plichten van minderjarigen in het gezondheidsrecht onderzocht. Waar nodig wordt hier specifiek aandacht besteed aan de juridische situatie van minderjarigen met een psychische stoornis.

Er wordt reeds rekening gehouden met de uitbreiding van euthanasie naar minderjarigen (Wet van 13 feb  tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken, art 2. en 3).


In elke rechtstak komen de verschillende rechtsniveaus aan bod: eerst de internationale verdragen (met o.m. het IVRK en het EVRM) en verder de Belgische (en eventueel Vlaamse) regelgeving.

*De vijfdelige KIDS-Codex  bundelt op unieke wijze de belangrijkste regelgeving in verband met minderjarigen: het is het allereerste wetboek dat specifiek de invalshoek van minderjarigen hanteert.

Deze teksten betreffen steeds de positie, de rechten en de plichten van minderjarigen. Per thema wordt niet alleen de relevante – Internationale én Belgische – wetgeving weergegeven.

Deze worden tevens voorzien van een commentaar, met de meeste zorg opgesteld door experten in de specifieke deelmateries.
Deze commentaren vormen een waardevolle duiding bij de wetteksten, doordat ze zowel de toepassing ervan in rechtspraak als de opvattingen in de rechtsleer belichten.


De Codex kent volgende thematische opdeling:

I Kinderrechten in de Grondwet, Implementatie van het IVRK, Wet betreffende familie- en jeugdrechtbanken, Jeugdrecht, Minderjarigen en het procesrecht
II Personen- en Familierecht
III  Onderwijsrecht, Vrijetijdsrecht, Vreemdelingenrecht
IV  Strafrecht, Strafprocesrecht
V  Arbeidsrecht,  Socialezekerheidsrecht, Gezondheidsrecht

Wie intekent op de 5 delen geniet een korting van 20% op de 5 delen.
Voor meer informatie,
klik hier of contacteer herman.verleyen@larciergroup.com, tel 09/269 97 96

Abonnees op TJK (Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten) genieten bijzondere vooorwaarden:
-15% korting bij aankoop één of meerdere delen van de KIDS-Codex
-30% korting bij bestelling van de volledige vijfdelige KIDS-Codex

Contacteer herman.verleyen@larciergroup.com, of tel. 09/269 97 96

Korte inhoud

Verkorte inhoud

HOOFDSTUK I. MINDERJARIGEN EN HET ARBEIDSRECHT

A. Internationaal Recht

B. Intern Recht

1. Bevoegdheden inzake arbeidsrecht

2. Combinatie werken en leren

a. De middenstandsopleiding

b. De industriële leerovereenkomst

c. Beroepsinlevingsovereenkomsten

3. De minderjarige werknemer

a. Algemeen

b. Studentenarbeid

4. Arbeidsreglementering

5. Bescherming van jongeren op het werk

6. Bescherming van stagiairs

7. Schorsingen arbeidsovereenkomst

a. Zwangerschaps- en bevallingsrust

b. Zwangerschapsonderzoeken

c. Borstvoedingspauzes

d. Vaderschapsverlof

e. Adoptieverlof

f. Verlof wegens pleegzorg

g. Ouderschapsverlof

h. Kort verzuim

i. Verlof om dwingende redenen

j. Zorgverlof

HOOFDSTUK II. MINDERJARIGEN EN HET SOCIALEZEKERHEIDSRECHT

A. Internationaal Recht

B. Intern Recht

1. Bevoegdheden

2. Toepas. en bijdrageregeling

3. Kinderbijslag

a. Kinderbijslag werknemers

b. Kinderbijslag zelfstandigen

c. Gewaarborgde gezinsbijslag

4. Gezondheidszorg

5. Werkloosheid

6. Arbeidsong. en beroepsziekten

7. Maatsch. integratie en leefloon

8. Maatsch. dienstverlening

HOOFDSTUK III. MINDERJARIGEN EN HET GEZONDHEIDSRECHT

A. Internationaal/Europees Recht

B. Intern Recht

1. Bevoegdheden

2. Rechten van minderjarige patiënten

3. Minderjarige psychische patiënten


Inhoudstafel

Lijst van alle medewerkers

Onder de redactie van

 • Michèle Deconynck : Substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Gent en gedelegeerd federaal magistraat
 • Tom Goffin : Jurist Nationale raad Orde der artsen, Gastprofessor VUB & KU Leuven, Projectmanager “Hervorming KB 78"
 • Sylvie Tack : Doctor in de Rechten, advocaat bij de balie te Brugge
 • Mieke Van Cotthem

Met de medewerking van

 • Fiona Ang : Vrijwillig wetenschappelijk medewerker, Instituut voor Constitutioneel Recht, K.U.Leuven
 • Zoë Baats
 • Delphine Coussens
 • Lien De Geyter : Referendaris Grondwettelijk Hof, Praktijkassistent UGent
 • Rozemie Defrancq : Wetenschappelijk medewerkern Centrum voor Mensenrechten UGent
 • Vincent Dooms : Eerste Voorzitter Arbeidshof Gent
 • Marlies Eggermont
 • Alex Franchimont : Advocaat bij de balie te Brussel
 • Karl Hanson : Senior lecturer and researcher, Children's Rights Unit, Institut Universitaire Kurt Bösch (Switzerland)
 • Dirk Heylen
 • Laurens Lavrysen
 • Jochem Martens
 • Ria Matthijssens : Juridisch adviseur
 • Christine Melkebeek : redactiesecretaris redactie rechtspraak TJK
 • Koen Naert : Raadsheer bij het Arbeidshof te Gent
 • Kelly Reyniers
 • Valérie Tetaert
 • Annelies Van De Geuchte
 • Nick Van Gelder
 • Ilse Van Puyvelde : Onderzoeker arbeidsrecht, Universiteit Antwerpen
 • Wouter Vandenhole : Universiteit Antwerpen, UNICEF-leerstoel kinderrechten, een samenwerking van de Universiteit Antwerpen en UNICEF België
 • Thierry Vansweevelt : Gewoon Hoogleraar Medisch Recht, Universiteit Antwerpen
 • Tineke Verstraete
 • Valérie Vervliet : Doctor-Assistent Socialezekerheidsrecht aan de Universiteit Antwerpen
 • Karlien Wouters

Onder de hoofdredactie van

 • Hans Van Bossuyt : ere-kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent - Jeugdrechter in hoger beroep

Mnemo

KLDUIKID5EPUB

Taal

NL

ISBN

9782804470616

Verschijningsdatum

juni 2014

Naam van de collectie

Kids-codex - Tweede herwerkte editie

Uitvoering

Ebook