Wet & Duiding Kids-Codex Boek III

Beveiligde betaling en gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig?Contacteer ons op 0800 39 067

Onderwijsrecht, Vrijetijdsrecht, Vreemdelingenrecht - Tweede bijgewerkte editie

2de editie 2014
Jim Deridder, Sarah D'Hondt, Steven Bouckaert
In voorraad
€ 99,00
€ 99,00

Beschrijving

Bijzonder aanbod

Bij aankoop van de vijfdelige collectie Kids-codex: 50% korting! U betaalt slechts 220 ipv 440 euro. Voor dit uitzonderlijk aanbod, >>>>>>klik hier


Ook op losse delen is er korting. Contacteer herman.verleyen@larciergroup.com

In dit derde deel van de KIDS-Codex worden alle relevante bepalingen uit het onderwijsrecht, vrijetijdsrecht en vreemdelingenrecht behandeld en becommentarieerd.

Zie inhoudstafel


* De vijfdelige KIDS-Codex bundelt op unieke wijze de belangrijkste regelgeving in verband met minderjarigen:
het is het allereerste wetboek dat specifiek de invalshoek van minderjarigen hanteert.

Deze teksten betreffen steeds de positie, de rechten en de plichten van minderjarigen. Per thema wordt niet alleen de relevante – Internationale én Belgische – wetgeving weergegeven.

Deze worden tevens voorzien van een commentaar, met de meeste zorg opgesteld door experten in de specifieke deelmateries.
Deze commentaren vormen een waardevolle duiding bij de wetteksten, doordat ze zowel de toepassing ervan in rechtspraak als de opvattingen in de rechtsleer belichten.

De Codex kent volgende thematische opdeling:
I Kinderrechten in de Grondwet, Implementatie van het IVRK, Wet betreffende familie- en jeugdrechtbanken, Jeugdrecht, Minderjarigen en het procesrecht
II Personen- en Familierecht
III  Onderwijsrecht, Vrijetijdsrecht, Vreemdelingenrecht
IV  Strafrecht, Strafprocesrecht
V  Arbeidsrecht,  Socialezekerheidsrecht, Gezondheidsrecht

Bijzonder aanbod

Bij aankoop van de vijfdelige collectie Kids-codex: 50% korting! U betaalt slechts 220 ipv 440 euro. Voor dit uitzonderlijk aanbod, >>>>>>klik hier


Ook op losse delen is er korting. Contacteer herman.verleyen@larciergroup.com

Korte inhoud

Verkorte inhoud

I. ONDERWIJSRECHT

II. MINDERJARIGEN EN HET

VRIJETIJDSRECHT

A. Vrije tijd

1. Internationaal recht

2. Intern

a) Bevoegdheden inzake vrijetijdsrecht

b) Jeugdbeleid

c) Jongeren en uitgaan

B. Minderjarigen en het sportrecht

1. Internationaal recht

2. Intern recht

a) Bevoegdheden inzake sport

b) Georganiseerde sport

i) Sport op school

ii) Bloso

iii) Erkenning en subsidiëring van sportverenigingen

c) Sport en doping

d) Het statuut van de sporter

C. Minderjarigen en het mediarecht

1. Internationaal recht

2. Intern recht

a) Grondwet

b) Bevoegheden inzake media

c) Strafbepalingen m.b.t. media

d) Filmkeuring

e) Belspelletjes

f) Radio en televisië

III. MINDERJARIGEN EN HET

VREEMDELINGENRECHT

A. Bevoegdheden inzake het

vreemdelingenrecht

B. Begeleide minderjarige vreemdelingen

1. Gezinshereniging

a) Internationaal recht

b) Intern recht

2. Verwijdering en detentie

a) Internationaal recht

b) Intern recht

3. Opvang en sociale bescherming

a) Intern recht

C. Niet-begeleide minderjarige

vreemdelingen

1. Afbakening: NBMV als rechtsobject

a) Internationaal recht

b) Intern recht

2. De voogdijregeling

a) Intern recht

3. Verblijfsmogelijkheden

a) Intern recht

i) In het kader van de asielprocedure

ii) In het kader van het bijzonder statuut voor NBMV

iii) In het kader van het bijzonder verblijfsstatuut voor

slachtoffer van mensenhandel

4. Verwijdering en detentie

a) Internationaal recht

b) Intern recht

5. Opvang en sociale bescherming

a) Intern recht

D. Regelgeving met relevantie voor

begeleide en niet-begeleide minderjarige

vreemdelingen

1. Nationaliteit

a) Internationaal recht

b) Intern recht

2. Inburgering

3. Toegang tot het onderwijs

Mnemo

KLDUIKID3

Taal

NL

ISBN

9782804464684

Aantal pagina's

641

Verschijningsdatum

mei 2014

Lijst van alle medewerkers

Onder de redactie van

 • Steven Bouckaert : Rechter Arbeidsrechtbank Gent
 • Sarah D'Hondt : Voorzitter van het Nationaal Comitee van de Rechten van het Kind; Adviseur kabinet van Justitie
 • Jim Deridder

Met de medewerking van

 • Evi Buzzi : jurist bij het Bloso
 • Eddie Clybouw
 • Lien De Geyter : Referendaris Grondwettelijk Hof, Praktijkassistent UGent
 • Dimitri Dedecker : Advocaat bij de balie te Veurne
 • Rozemie Defrancq : Wetenschappelijk medewerkern Centrum voor Mensenrechten UGent
 • Jim Deridder
 • Yves Haeck : Professor Mensenrechten, Universiteit Gent
 • Eva Lievens : Postdoctoraal Onderzoeker FWO Vlaanderen, Gastprofessor Universiteit Gent – Vakgroep Communicatiewetenschappen
 • Jochem Martens
 • Maria-Clara Van den Bossche
 • Steven Vandromme : Substituut-Procureur des Konings te Antwerpen, vrij navorser aan de Universiteit Antwerpen
 • Ellen Vannieuwenhuyze
 • Bengt Verbeeck : Doctor-assistent aan de UGent (Bestuursrecht)

Onder de hoofdredactie van

 • Hans Van Bossuyt : ere-kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent - Jeugdrechter in hoger beroep