Wet & Duiding Kids-Codex Boek I

Kinderrechten in de Grondwet, Implementatie van het IVRK, Wet betreffende familie- en jeugdrechtbanken, Jeugdrecht, Minderjarigen en het procesrecht - Tweede bijgewerkte editie

2de editie 2014

Lien De Geyter, Geert Decock, Kim Devolder +

€ 97,00

Beschrijving

Wie intekent op de 5 delen van de KIDS-Codex geniet een korting van 20% op de 5 delen.*

Abonnees op TJK (Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten) genieten bijzondere vooorwaarden:
-15% korting bij aankoop één of meerdere delen van de KIDS-Codex
-30% korting bij bestelling van de volledige vijfdelige KIDS-Codex

Contacteer herman.verleyen@larciergroup.com, of tel. 09/269 97 96

 

In dit eerste deel van de KIDS-Codex  komen de thema’s kinderrechten in de grondwet en de implementatie van het IVRK in België en in Vlaanderen aan bod. Verder wordt ook de positie van de minderjarige in het procesrecht toegelicht, alsook de  Wet betreffende familie- en jeugdrechtbanken.

In Hoofdstuk 1 (kinderrechten in de Grondwet) worden de totstandkoming en de draagwijdte van de Grondwetsbepaling over kinderrechten geschetst.

In Hoofdstuk 2 (implementatie van het IVRK) wordt de directe werking van het IVRK in de Belgische rechtsorde onderzocht. Daarna wordt aandacht besteed aan de diverse kinderrechteninstrumenten in België en in Vlaanderen.

In Hoofdstuk 3 (jeugdrecht) wordt ingegaan op de positie van de minderjarige dader. Ook de relevante regelgeving met betrekking tot jeugdhulp en jeugdbijstand komt aan bod.

Hoofdstuk 4 (minderjarigen en het procesrecht) tenslotte belicht de procesbekwaamheid van minderjarigen en hun recht op een advocaat.* De vijfdelige KIDS-Codex bundelt op unieke wijze de belangrijkste regelgeving in verband met minderjarigen: het is het allereerste wetboek dat specifiek de invalshoek van minderjarigen hanteert.

Deze teksten betreffen steeds de positie, de rechten en de plichten van minderjarigen. Per thema wordt niet alleen de relevante – Internationale én Belgische – wetgeving weergegeven.

Deze worden tevens voorzien van een commentaar, met de meeste zorg opgesteld door experten in de specifieke deelmateries.
Deze commentaren vormen een waardevolle duiding bij de wetteksten, doordat ze zowel de toepassing ervan in rechtspraak als de opvattingen in de rechtsleer belichten.

De Codex kent volgende thematische opdeling:
I Kinderrechten in de Grondwet, Implementatie van het IVRK, Wet betreffende familie- en jeugdrechtbanken, Jeugdrecht, Minderjarigen en het procesrecht
II Personen- en Familierecht
III  Onderwijsrecht, Vrijetijdsrecht, Vreemdelingenrecht
IV  Strafrecht, Strafprocesrecht
V  Arbeidsrecht,  Socialezekerheidsrecht, Gezondheidsrecht

Wie intekent op de 5 delen geniet een korting van 20% op de 5 delen.
Voor meer informatie,
klik hier of contacteer herman.verleyen@larciergroup.com, tel 09/269 97 96

Abonnees op TJK (Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten) genieten bijzondere vooorwaarden:
-15% korting bij aankoop één of meerdere delen van de KIDS-Codex
-30% korting bij bestelling van de volledige vijfdelige KIDS-Codex

Contacteer herman.verleyen@larciergroup.com, of tel. 09/269 97 96

Korte inhoud

verkorte inhoud:

 

I. KINDERRECHTEN IN DE GRONDWET

II. DE IMPLEMENTATIE VAN HET KINDERRECHTENVERDRAG

A. De directe werking van het Kinderrechtenverdrag

B. Kinderrechteninstrumenten in België en

1. Rapportage

a) Rapportage aan het VN-Kinderrechtencomité

b) Rapportage op federaal niveau

3. Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind

4. Kinderrechtencommissariaat

5. Instrumenten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

III WET BETREFFENDE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANKEN

IV. JEUGDRECHT

A. Internationaal recht

1. Jeugddelinquentie

2. Jeugdhulp

B. Intern recht

1. Bevoegdheden inzake jeugdbeschermingsrecht

2. Jeugddelinquentie

3. Administratieve sancties

4. Jeugdhulp

v. MINDERJARIGEN EN HET PROCESRECHT

A. Procesbekwaamheid van minderjarigen

1. Internationaal recht

2. Intern recht

a) (Proces)bekwaamheid algemeen

b) Procesbekwaamheid in het burgerlijk recht

i. Huwelijk

ii. Afstamming

iii. Ouderlijk gezag

iv. Adoptie

v. Voogdij

vi. Ontvoogding

c) Procesbekwaamheid in het jeugdrecht

i. Jeugdbescherming

ii. Jeugdhulp

d) Procesbekwaamheid in het publiek recht

e) Procesbekwaamheid in het sociaal recht

i. Arbeidsrecht

ii. Socialezekerheidsrecht

B. Advocaten voor minderjarigen


Inhoudstafel

Lijst van alle medewerkers

Onder de redactie van

 • Lien De Geyter : Referendaris Grondwettelijk Hof, Praktijkassistent UGent
 • Geert Decock : Advocaat bij de balie te Gent, Voorzitter van de Commissie Jeugdrecht bij de Orde van Vlaamse Balies
 • Kim Devolder : juriste in het Sint-Vincentius-ziekenhuis in Deinze.
 • Sofie Van Rumst : Jurist Kinderrechtencommissariaat
 • Ankie Vandekerckhove

Met de medewerking van

 • Min Berghmans : Algemene directie Steunpunt Mens en samenleving SAM vzw
 • Jan Bosmans : Sectorcoördinator voor gezinsondersteuning, bijzondere jeugdbijstand en kinderopvang, Vlaams Welzijnsverbond
 • Steven Brouwers : advocaat-bemiddelaar in familiezaken, docent UAntwerpen PAO Bemiddeling
 • Arent De Dapper : Rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven
 • Hans De Greve
 • Dominique De Meyst
 • An De Puydt
 • Anissa De Vos
 • Nele Desmet : Jurist Tzitemzo (Kinderrechtswinkel)
 • Godfried Geudens : Medewerker Universiteit Antwerpen
 • Karl Hanson : Senior lecturer and researcher, Children's Rights Unit, Institut Universitaire Kurt Bösch (Switzerland)
 • Sara Lembrechts : Kenniscentrum Kinderrechten vzw
 • Karin Maes : Coördinator Kinderrechtswinkels
 • Sofie Marnef
 • Catherine Van de Heyning : Advocaat bij de balie te Brussel
 • Eric Van der Mussele : Voorzitter Unie JA; Advocaat bij de balie te Antwerpen
 • Joost Van Haelst : Vlaamse Overheid - Departement Cultuur, Jeugd en Media, Afdeling Jeugd
 • Arne Vandaele : Advocaat bij de balie te Brussel
 • Steven Verbeyst

Onder de hoofdredactie van

 • Hans Van Bossuyt : ere-kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent - Jeugdrechter in hoger beroep

Mnemo

KLDUIKID1EPUB

Taal

NL

ISBN

9782804470623

Verschijningsdatum

juni 2014

Naam van de collectie

Kids-codex - Tweede herwerkte editie

Uitvoering

Ebook
Search engine powered by ElasticSuite