Wet & Duiding Huur

Tweede bijgewerkte editie

2de editie 2014

Koenraad De Greve, Alexander Forrier, Bernard Hubeau

Tijdelijk onbeschikbaar
€ 145,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig? Contacteer ons op 0800 39 067

Beschrijving

 

 

Volledige en compacte verzameling in verband met huurrecht:

Wet & Duiding Huurrecht verzamelt niet alleen de wetgeving inzake huurrecht in de oorspronkelijke zin van het woord (gemeen huurrecht, woning- en handelshuur, pacht, sociale huur), maar ook alle ermee verbonden relevante aspecten. Het huurrecht is vandaag een uitgebreide en complexe materie geworden, die bovendien snel evolueert. Voor de rechtspraktizijn is het dan ook van het grootste belang te kunnen beschikken over een volledige verzameling van up-to-date teksten.

Originele multidisciplinaire aanpak:

Onder de noemer ‘huurrecht’ wordt een dwarsdoorsnede van het recht gemaakt. Hierbij worden alle domeinen van het recht in zijn relatie met huur betrokken: het personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht; het zakenrecht en zekerheidsrecht; het algemene verbintenissenrecht; het gerechtelijk recht; het strafrecht; de handelspraktijken; het faillissement en betalingsachterstand inzake handelstransacties; de fiscaliteit; de reglementering in verband met woningkwaliteit en premies inzake huur en huurtoelagen; de grondrechten,…
Zie de inhoudstafel.

Grondig becommentarieerd op basis van rechtspraak en rechtsleer, onmisbaar voor de praktijk:

De wetgeving wordt geduid door middel van uitvoerige artikelsgewijze commentaren: niet alleen wetshistorieken en verwijzingen naar andere wet- en regelgeving, maar vooral uitgebreide toelichting aan de hand van de belangrijkste rechtspraak, een onmisbare bron om het huurrecht te begrijpen en te interpreteren, en rechtsleer. De wetgevende teksten zijn bijgewerkt tot 1 oktober 2009.

Veilig houvast voor al wie met huurrecht wordt geconfronteerd: wetgeving als uitgangspunt, voorzien van verdere verwijzingen:

Niet alleen verschaffen de wetgeving en de annotaties een antwoord op de vele vragen die kunnen rijzen, maar bovendien kunnen deze annotaties bij de oplossing van complexe vraagstukken de uitvalsbasis vormen voor verder onderzoek.

Deel mee in de expertise!

Een equipe van uitgelezen specialisten (uit advocatuur, magistratuur, notariaat, administratie, academische wereld, en uit organisaties die actief zijn i.v.m. huur) die in diverse takken van het recht hun sporen reeds hebben verdiend, werken mee aan deze uitgave. Elke auteur heeft vanuit zijn eigen rechtsdomein en vanuit zijn sector de wetgeving die relevant is voor bouw, voorzien van de nodige duiding. Hun kennis en ervaring staan garant voor een bijzonder naslagwerk, onmisbaar voor al wie zich met huurrecht bezighoudt.

 

 

Korte inhoud

Verkorte Inhoudstafel 

1. Huur gemeen recht

2. Woninghuur 

3. Handelshuur

4. Pacht

5. Sociale huur
A. Vlaams Gewest
B. Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

6. Huur en het personen- en familierecht en het huwelijksvermogensrecht
A. Huur en afwezigheid
B. Echtgenoten en wettelijk samenwonenden
1. Bescherming gezinswoning
2. Verhaalbaar heid van de huurschulden
3. Nietigheidsvorderingen
4. Bestuursbevoegdheden wat betreft het gemeenschappelijk vermogen
5. Bestuursbevoegdheid wat betreft het eigen vermogen
C. Ouderlijk gezag en voogdij
D. Voorlopig bewind
E. De gerechtelijk onbekwaamverklaarden

7. Huur en het zakenrecht en het zekerheidsrecht
A. Zaken in de handel / buiten de handel
B. Verhuring door een vruchtgebruiker
C. Mede-eigendom
D. Erfpachtwet
E. Opstalwet
F. Art. 45 in fi ne Hypotheekwet
G. Art. 1, lid 2, Hypotheekwet
H. Hinder uit nabuurschap

8. Huur en overlijden
A. Gehuwden
B. Wettelijk samenwonenden
C. De dood eindigt de huur niet 
D. Onbestemde, onbeërfde en onbeheerde nalatenschappen
E. Gerechtelijke verklaring van overlijden

9. Huur en het algemene verbintenissenrecht
A. Voorwerp 
B. Oorzaak 
C. Bewijs
D. De gerechtelijke ontbinding 
E. Schadebedingen en opzegbedingen
F. Hoofdelijkheid en ondeelbaarheid
G. Verjaring

10. Huur en gerechtelijk recht 
A. Bevoegdheid
B. Procedure 
1. Rechtspleging inzake huur van goederen en inzake uithuiszetting
2. Rechtspleging inzake pacht, recht van voorkoop
3. Uitbreiding van de eis 
4. Onsplitsbaarheideis
C. Pandbeslag en voorrechten
D. Woonattest 
E. Uitvoerbaarheid gerechtelijke beslissingen inzake huur 

11. Huur en strafrecht
A. Huisjesmelkerij 
B. Ruimtelijke ordening

12. Huur en de wet op de marktpraktijken

13. Huur en insolventie/collectieve schuldenregeling

14. Huur en betalingsachterstand inzake handelstransacties

 15. Huur en Fiscaliteit
A. Inkomstenbelastingen 
B. Registratierechten 
C. BTW 

16. Huur en woningkwaliteit
A. Vlaams Gewest 
1. Kwaliteitsbewaking woningen 
2. Kwaliteits bewaking kamers 
3. Energieprestatiecertificaat 
B. Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Brusselse Huisvestingscode

17. Premies inzake huur en huurtoelagen

18. Huur en grondrechten 
A. Antidiscriminatiewetgeving
1. Racisme (federaal)
2. Niet-raciale discriminatie (federaal) 
3. Gelijke behandeling (Vlaanderen)
B. Recht op huisvesting
C. EVRM

19. Huur en bodemverontreiniging

20. Huur en Vennootschappen 

21. Nutsvoorzieningen in huurwoningen
A. Nutsvoorzieningen in de Vlaamse wooncode 
B. Drinkwater 
C. Elektriciteit en gas
D. Energieprestatiecertifi caat

22. Huur en appartementseigendom

 

Lijst van alle medewerkers

Onder de redactie van

 • Koenraad De Greve : Vrederechter van het eerste kanton Gent
 • Alexander Forrier : Vrederechter te Gent; Rechter un de rechtbank van eerste aanleg
 • Bernard Hubeau : Hoogleraar Faculteit Rechten Universiteit Antwerpen, voorzitter van de Vlaamse Woonraad.

Met de medewerking van

 • Ingrid Aendenboom
 • Ayfer Aydogan
 • Renate Barbaix : Docent Universiteit Antwerpen en bij het Postgraduaat Estate Planing VUB/ULB, advocaat bij de balie te Brussel
 • Katrien Beelen : Advocaat
 • Bert Beelen
 • Paul Cambie : Secretaris bij de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen, attaché bij FOD Economie
 • Koenraad De Greve : Vrederechter van het eerste kanton Gent
 • Bertel De Groote : Hoofddocent aan de Universiteit Gent (Faculteit Economie en Bedrijfskunde)
 • Jeroen De Jonge
 • Peter De Smedt : Advocaat bij de balie te Gent, Wetenschappelijk medewerker Centrum Milieurecht UGent
 • Jimmy Eeckhout
 • Alexander Forrier : Vrederechter te Gent; Rechter un de rechtbank van eerste aanleg
 • Joakim Haelterman : Toegevoegd rechter in de rechtbanken van koophandel te Brugge en Kortrijk
 • Karel Marchand : Adjunct-auditeur bij de Raad voor de Mededinging.
 • Christine Melkebeek : redactiesecretaris redactie rechtspraak TJK
 • Marnix Moerman : Advocaat
 • Jan Opsommer : advocaat aan de balie te Oudenaarde
 • Wim Panis : Advocaat balie Brussel
 • Lieven Peeters
 • Giovanni Smet : Advocaat bij de balie te Brussel
 • Maarten Somers : Advocaat
 • Eric Stassijns : Emeritus afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie
 • Bart Van Baeveghem : Advocaat
 • Tinne Van der Straeten
 • Arie Van Hoe : Advocaat, vrijwillig wetenschappelijk medewerker UA
 • Stijn Van Schel
 • Filip Van Zeebroeck
 • Stijn Vandamme : Advocaat bij de balie te Gent , gastdocent UA en UHasselt
 • Patrick Vandierendonck
 • Tom Vandromme : Senior adviseur bij het agentschap Wonen-Vlaanderen
 • Melissa Vanmeenen : Professor Universiteit Antwerpen
 • Dieter Vanoutrive
 • Ann-Sophie Vanwinsen
 • Jolijn Weytjens : Advocaat bij de balie te Brussel

Mnemo

KLDUIHUUR

Taal

NL

ISBN

9782804453411

Aantal pagina's

836

Verschijningsdatum

januari 2014

Naam van de collectie

Larcier Duiding

Uitvoering

Boek

Gewicht

1416 g