Wet & Duiding Erfdienstbaarheden

1ste editie 2014

Koenraad De Greve, Chris Fourie, Annelies Wylleman

In voorraad
€ 117,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig? Contacteer ons op 0800 39 067

Beschrijving

Handige verzameling van alle relevante wetgeving:

Dit becommentarieerd wetboek bundelt wetgeving inzake erfdienstbaarheden in het burgerlijk recht (Burgerlijk Wetboek;  hypotheekwet; Veldwetboek ; regelgeving betreffende ruilverkaveling);  in het gerechtelijk recht (Bevoegdheid (federaal en gewest); Toelaatbaarheid;  Voorlopige maatregelen) en in het publiek en administratief recht (Milieuvergunning;  Buurtwegen, loswegen, voet- en jaagpaden, publiekrechtelijke erfdienstbaarheden (van doorgang); Grond- en pandenbeleid, ruimtelijke ordening en stedenbouw;   Nutsvoorzieningen; Onteigening; Onbevaarbare waterlopen;  Grondwaterbeheer)

Voorzien van een grondige verhelderende commentaar:
De wetgeving wordt toegelicht door middel van uitvoerige artikelsgewijze commentaren  met verwijzingen naar andere wet- en regelgeving en naar de belangrijkste rechtspraak, een onmisbare bron om de reglementering te begrijpen en toe te passen, en rechtsleer.

Hierdoor is het een uiterst nuttig werkinstrument voor advocaten, magistraten, notarissen en alle professionals in de vastgoedsector (waarbij ook landmeters, syndici, etc).

Korte inhoud

verkorte inhoud:

I. ERFDIENSTBAARHEDEN  IN HET BURGERLIJK RECHT  

A. In het Burgerlijk Wetboek                  

1. Algemeen
2. Bewijsrecht 
3. Familiaal vermogensrecht 
4 . Bijzondere overeenkomsten  (koop;  huur;  pacht)
5. Opstalrecht       
6. Appartementsmede-eigendom              
7. Verjaring       

B. In de hypotheekwet              

C. In het Veldwetboek               

D. In de regelgeving betreffende ruilverkaveling         

II. ERFDIENSTBAARHEDEN IN HET GERECHTELIJK RECHT                            
A. Bevoegdheid (federaal en gewest)               

B. Toelaatbaarheid                    

C. Voorlopige maatregelen        

III. PUBLIEK RECHT EN ADMINISTRATIEF RECHT                                

A. Milievergunning                       

B. Buurtwegen, loswegen, voet- en jaagpaden, publiekrechtelijke erfdienstbaarheden (van doorgang)                            

C. Grond- en pandenbeleid, ruimtelijke ordening en stedenbouw                     
D. Nutsvoorzieningen (Electriciteit; aardgas; energiedecreet; electronische communicatie; kabeltelevise)               

E. Onteigening                  

F. Onbevaarbare waterlopen                   

G. Grondwaterbeheer

Lijst van alle medewerkers

Onder de redactie van

 • Koenraad De Greve : Vrederechter van het eerste kanton Gent
 • Chris Fourie
 • Annelies Wylleman : Notaris en hoogleraar UGent

Met de medewerking van

 • Lien Bellinck
 • Frank Burssens : Advocaat-vennoot Everest Advocaten, gastprofessor KULeuven
 • Michiel Deweirdt : Advocaat-vennoot Odigo Advocaten en voorzitter Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed
 • Alexander Forrier : Vrederechter te Gent; Rechter un de rechtbank van eerste aanleg
 • Joris Geens : Advocaat bij de balie te Antwerpen
 • Andreas Laga : Notarieel jurist
 • Jacqueline Meersman
 • Ann Smets
 • Maarten Somers : Advocaat
 • Kim Swerts : Advocaat bij de balie te Brussel
 • Koen Swinnen : Universitair docent Erasmus Universiteit Rotterdam,Docent Koninklijke Militaire School,Vrijwillig wetenschappelijk medewerker KU Leuven
 • Pierre Thiriar : Raadsheer in het hof van Beroep te Antwerpen, praktijkassistent gerechtelijk recht onderzoeksgroep Rechtshandhaving
 • Bart Van Baeveghem : Advocaat
 • Tinne Van der Straeten
 • Anne Van Keer
 • Stijn Vandamme : Advocaat bij de balie te Gent , gastdocent UA en UHasselt
 • Stijn Verbist : Docent Universiteit Hasselt en Advocaat.
 • Olivier Verhulst : Advocaat bij de balie te Antwerpen
 • Isis Vermander : Geassocieerd notaris te Wuustwezel
 • Tim Vermeir
 • Sven Vernaillen : Advocaat aan de Balie van Antwerpen
 • Ruben Volckaert : Advocaat, docent Syntra
 • Myrrhine Vrolix
 • Wendy Weckhuysen : Advocaat bij de balie te Antwerpen
 • Samuel Wynant : Notaris-vennoot te Brussel, Lesgever Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot)

Mnemo

KLDUIERFD

Taal

NL

ISBN

9782804464745

Aantal pagina's

248

Verschijningsdatum

april 2014

Naam van de collectie

Larcier Duiding

Uitvoering

Boek

Gewicht

432 g