Werk & Wonen in België en werken in Nederland

1ste editie 2019

Ruth De Baere, Chantal Hendrickx

In voorraad
€ 63,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig? Contacteer ons op 0800 39 067

Beschrijving

Arbeidskrachten worden steeds mobieler. De grensoverschrijdende tewerkstelling neemt in belang toe. In de praktijk rijzen dan vragen naar het toepasselijke sociale zekerheidstelsel en naar het fiscaal regime van de professionele inkomsten en zal de Verordening nr. 883/2004 en de toepasselijke dubbelbelastingverdragen moeten worden toegepast. Het grote aantal controles van de Belgische fiscus toont het belang aan van een correcte toepassing van de fiscale grensoverschrijdende spelregels.

Ook de aanvullende pensioenopbouw bij een grensoverschrijdende tewerkstelling zorgt voor heel wat problemen (mede gelet op het gebrek aan harmonisatie van de nationale wetgeving van de EU-lidstaten).

Het werk focust op de situatie waarin een inwoner van België in Nederland werkzaamheden verricht.

Multidisciplinaire analyse (fiscaal recht, sociale zekerheid, pensioenrecht):

In dit werk wordt dieper ingegaan op de verschillende situaties waarin een Belgisch rijksinwoner werkzaamheden verricht in Nederland : (i) een pure grensoverschrijdende dienstbetrekking (Nederlandse arbeidsovereenkomst), (ii) detachering vanuit België naar Nederland, (iii) salary split.  Waar zal de betrokkene sociaal verzekerd zijn? Waar zal hij belastingen moeten betalen over zijn loon?  Er wordt ook dieper ingegaan op de aanvullende pensioenopbouw in dergelijke grensoverschrijdende werksituaties alsmede op het fiscaal regime in België van het in Nederland opgebouwd aanvullend pensioen. Hierbij krijgt ook het fiscaal regime in België van de Nederlandse uitfasering van pensioenen in eigen beheer voldoende aandacht.

Dit werk is uniek doordat het een totaalbeeld van internationale tewerkstelling verschaft: zowel de sociale zekerheid en fiscaliteit tijdens de tewerkstelling als de pensioenopbouw en pensioenuitkering na einde tewerkstelling, mét nadruk op de praktische toepassing ervan aan de hand van uitgewerkte voorbeelden en verwijzingen naar rechtspraak.

+++

Abonnementspromotie
Bij intekening op de reeks Werk & geniet u een korting van 15% op alle nog te verschijnen werken in deze Bibliotheek. Ook kunt u de reeds verschenen werken (naar keuze) eveneens met 15% korting bestellen. Voor meer informatie, contacteer h.verleyen@larcier.com

Lijst van alle medewerkers

Auteurs

  • Ruth De Baere : Advocaat
  • Chantal Hendrickx : Advocatenkantoor Chantal Hendrickx

Mnemo

WERNED

Taal

NL

ISBN

9782807914230

Aantal pagina's

148

Verschijningsdatum

juni 2019

Naam van de collectie

Werk &

Uitvoering

Boek

Gewicht

275 g