Verzekeringen en Solvency II

De uitdagingen van een innovatief en perfectibel kader beter begrijpen en aannemen

1ste editie 2017

Frédéric Chandelle

In voorraad
€ 80,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-gift
-30% op uw online bestellingen t.e.m. 16/08/22* Zie voorwaarden

Beschrijving

“Solvabiliteit II” is het nieuwe controlekader waaraan Europese verzekeraars moeten voldoen sinds januari 2016. Dit enorme project, dat bijna 20 jaar geleden werd gestart, heeft tot doel de Europese Unie en haar lidstaten te voorzien van een efficiënt en doeltreffend prudentieel toezicht.

Efficiënt, door de wil van de overheid om de innovatie en prestaties van de bij het publiek weinig bekende sector van de verzekering te bevorderen en tegelijkertijd de kosten op een redelijk niveau te behouden. Doeltreffend, door de wil om het risico van wanbetaling te voorkomen door aan de betrokken hoofdverantwoordelijken (bestuurders, leidinggevenden, houders van ‘sleutelfuncties’) strikte ‘fit and proper’ criteria op te leggen, evenals nieuwe verplichtingen en verantwoordelijkheden.

Het bijzonder complexe Solvabiliteit II-project is net als “Bazel II” (inmiddels Bazel III) gestoeld op drie pijlers van afzonderlijke en complementaire vereisten. De eerste pijler heeft betrekking op de “kwantitatieve” vereisten (waardering van de activa en passiva, risicobeoordeling, definitie van de solvabiliteitsvereisten), de tweede pijler is gewijd aan de regels voor “goed bestuur en gezond risicomanagement”. De verplichtingen inzake publicaties en rapportage staan dan weer centraal in de derde pijler. Het hele gebouw wordt aangevuld door een “dak” voor het toezicht op de groepen en financiële conglomeraten. Het geheel rust op een “sokkel” om de stabiliteit van het gebouw te waarborgen: ORSA, Engels acroniem voor “interne evaluatie van de risico’s en van de solvabiliteit”, een van de belangrijkste vernieuwingen van Solvabiliteit II.

De uitdaging van dit vulgarisatie- en sensibiliseringswerk bestond erin om, op voldoende nauwkeurige wijze, in eenvoudige bewoordingen en zonder zich in technische details te verliezen, de krachtlijnen van dit nieuwe controlekader te beschrijven. Die uitdaging is succesvol volbracht.

Dit werk is vooral bedoeld voor (toekomstige) bestuurders, leidinggevenden van verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, houders van ‘sleutelfuncties’ (compliance, risicomanagement, actuariële controle en interne audit), maar ook voor al wie, in het kader van zijn academische of professionele loopbaan, zich vertrouwd zou moeten maken met de basisbeginselen van het nieuwe controlekader, alsmede met de verplichtingen en verantwoordelijkheden verbonden aan de uitoefening van deze sleutelfuncties (prudentiële toezichthouders, accountants, advocaten, boekhouders, financiers, actuarissen, risk managers, ...).

Bestaat ook in het Frans.

Korte inhoud

Voorwoord
Voorwoord uit de Franstalige editie
Voorwoord uit de Franstalige editie
Inleiding: de aanneming van een nieuw prudentieel toezichtskader
Overzicht van de nieuwe prudentiële vereisten
1. Pijler I: een reeks kwantitatieve vereisten
2. Pijler II: een reeks organisatorische vereisten
3. Pijler III: verplichtingen inzake rapportage en publicaties (disclosures)
4. De wet van 13 maart 2016: Belgische opties, nieuwigheden en bijzonderheden
5. Eerste conclusies

Uittreksels

Lijst van alle medewerkers

Auteur

  • Frédéric Chandelle : Actuaris (ULB), lid van het IABE

Mnemo

SOLVENCYII

Taal

NL

ISBN

9782875961174

Aantal pagina's

218

Verschijningsdatum

oktober 2017

Naam van de collectie

Financiële cahiers

Uitvoering

Boek

Gewicht

356 g
Search engine powered by ElasticSuite