Vademecum Vennootschapsbelasting 2019

Een resultaatgerichte benadering

19de editie 2019

Claude Chevalier

In voorraad
€ 232,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig? Contacteer ons op 0800 39 067

Beschrijving

Claude Chevalier benadert de vennootschapsfiscaliteit aan de hand van het schema van de resultatenrekening. Door deze benadering komt de verwevenheid van het inkomstenbelastingenrecht en de boekhoudkundige praktijk centraal te staan. Deze structuur leent zich er ook toe om verbanden te leggen met enerzijds, andere fiscale rechtstakken (personenbelasting, BTW, registratierechten, gewestbelastingen) en anderzijds, niet-fiscale rechtstakken (vennootschapsrecht, arbeidsrecht, sociaalzekerheidsrecht).

Deze «resultaatgerichte» benadering is bijzonder origineel. Zij geeft de auteur de gelegenheid om zeer diep te graven in alle mogelijke hoofd- en nevenaspecten van de grondslag van de vennootschapsbelasting, waardoor het boek een echt referentiewerk is.

De talrijke verwijzingen naar recente rechtspraak laten toe na te gaan in welke mate de administratieve zienswijze in overeenstemming is met de thans vigerende wettelijke bepalingen.

De materie is bijgewerkt tot april 2019. Jaarlijks verschijnt een nieuwe editie van het Vademecum Vennootschapsbelasting.

Wie intekent op een abonnement op de jaarlijkse editie geniet een blijvende abonnementskorting van 15% op elke editie. Contacteer herman.verleyen@larcier.com of 09 269 97 96.

In de editie 2019 wordt rekening gehouden met de recente ontwikkelingen in rechtspraak en de wetswijzigingen die toepasselijk zijn vanaf het aanslagjaar 2019 o.a. inzake de tarieven in de vennootschapsbelasting, de DBI-aftrek, de aftrek voor risicokapitaal en de verstrengde vrijstellingsvoorwaarden voor voorzieningen. Om de belastbare basis te verbreden wordt vanaf aanslagjaar 2019 een beperking ingevoerd op bepaalde aftrekposten: de aftrekposten incrementele aftrek risicokapitaal, de overgedragen DBI-aftrek, de overgedragen aftrek voor innovatie-inkomsten, de aftrek vorige verliezen en de overgedragen (oude) aftrek voor risicokapitaal worden voortaan elk jaar beperkt tot een bepaalde “korf”. Om die beperking mogelijk te maken worden bepaalde bewerkingen verplaatst naar het einde van het bewerkingsschema. Tevens wordt hierbij de volgorde van de bewerkingen gewijzigd. Ook de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) vanaf 1 mei 2019, welke in principe fiscaal neutraal verloopt, noopte tot een aanzienlijk aantal wijzigingen inzake vennootschapsbelasting. 

Omdat de hervorming van de vennootschapsbelasting gefaseerd in werking treedt komen de maatregelen die in de vennootschapsbelasting relevant zijn vanaf aanslagjaar 2020 en 2021 afzonderlijk ter sprake in het laatste deel.  

Elektronische versie beschikbaar op :

  • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Uittreksels

Mnemo

VB.B19

Taal

NL

ISBN

9782807916081

Aantal pagina's

1746

Verschijningsdatum

juni 2019

Lijst van alle medewerkers

Auteur

  • Claude Chevalier : Praktijkassistent bij de Vakgroep Publiek- en belastingrecht van de Universiteit Gent