Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK)

Abonnement 2020 - 4 nummers per jaar
(Afzonderlijke nummers verkrijgbaar)

Min Berghmans, Geert Decock, Johan Put

In voorraad
€ 172,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig? Contacteer ons op 0800 39 067

Beschrijving

TJK-Project: Papieren tijdschrift én digitaal complement, met bijzondere voordelen*

Binnen het TJK (Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten)-project blijven SAM vzw - Steunpunt Mens en Samenleving, vzw Kenniscentrum Kinderrechten en de werkgroep rechtspraak samen met uitgeverij Larcier jaarlijks inhoud aanleveren via 6 ezines en 4 gedrukte nummers aan de abonnees van het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten bij Uitgeverij Larcier.
De praktijkredactie selecteert zes maal per jaar nieuwe en relevante praktijkartikels, actualiteit, rechtspraak en activiteiten die gebundeld onder de aandacht worden gebracht, met een directe link naar de vindplaats op de website. Waar in 2017 enkel samenvattingen van rechtspraak werden gepubliceerd in het e-zine, zullen voortaan op Jeugdrecht.be waar mogelijk ook de volledige teksten van de nieuw gepubliceerde uitspraken beschikbaar zijn.
De website www.jeugdenkinderrechten.be verdwijnt.

Door de verschijningdata van TJK  (4/jaar) en TJK e-zine  (6/jaar) op elkaar af te stellen kunnen we u nog beter en sneller informeren door middel van dit geïntegreerd abonnement.

TJK focust als enig tijdschrift in België op multidisciplinaire wijze op juridische, maatschappelijke en pedagogische themata in verband met kinderen en jongeren. Voor en door praktijkwerkers (advocatuur, magistratuur, jeugdwerk, de kinderrechtenactoren, jeugdhulp…), beleidsmakers en onderzoekers.

***** Papieren Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (4 nrs):

TJK verschijnt 4 maal per jaar, met volgende rubrieken:

– een editoriaal,
wetenschappelijke artikelen: theoretische of empirische bijdragen met kritische duiding bij ontwikkelingen m.b.t. jeugd- en kinderrechten, doorheen tal van disciplines, sectoren en levensdomeinen die aansluiten bij het brede jeugd- en kinderrechtenbeleid in Vlaanderen en daarbuiten,
forumteksten,
becommentarieerde rechtspraak, geselecteerd vanuit een breed jeugd- en kinderrechtenspectrum: zowel de principiële arresten van het EHRM als innoverende vonnissen van burgerlijke, jeugd- of strafrechtbanken,
– grondige boekbesprekingen.

TJK is dan ook een must voor iedereen die betrokken is bij de eerbiediging en de uitwerking van de rechten van het kind, het uitstippelen van het beleid of de toepassing van de wetgeving op het terrein.

***** digitaal complement: 

1) Het e-zine Jeugd en Kinderrechten: de verbinding tussen recht en praktijk:

Het e-zine verschijnt 6 maal per jaar om snel en flexibel te kunnen inspelen op actuele knelpunten, met volgende vertrouwde en nieuwe rubrieken:

De e-zines worden exclusief voor de TJK-abonnees samengesteld en opgebouwd rond de rubrieken ‘artikels’, ‘rechtspraak’, ‘lectuur’ en ‘aankondigingen’.
Om nog beter op uw praktijk af te stemmen, kan u vanaf 2018 de in het e-zine aangehaalde rechtspraak (steeds voorzien van de technische gegevens, kopje en korte samenvatting) integraal, in full-tekst, raadplegen op de vernieuwde website www.jeugdrecht.be.

2)  De website www.jeugdrecht.be vormt zo een actuele bron van praktische en betrouwbare informatie over rechten van kinderen en jongeren in een toegankelijke taal

>>>>>>>>Teken in op dit nieuwe complementaire TJK-product, en u ontvangt

- 4 papieren nummers Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten per jaar
- 6 digitale e-zines: actuele juridische informatie vertaald naar de praktijk

Voor meer informatie over dit nieuw geïntegreerd TJK project of voor een abonnement, contacteer herman.verleyen@larcier.com 

Bijkomend voordeel: neem aan voordeeltarief deel aan de Studiedag: Het belang van het kind: ouders voor altijd?, zie Opleidingen

 


Sinds oktober 2019 geeft het papieren abonnement u toegang tot het tijdschrift in de App Larcier Journals.

U heeft nog geen abonnement en u wil alleen de mobiele versie? Vraag een prijsofferte bij onze klantendienst via email orders@larcier.com. Uw abonnement geeft u dan toegang tot het tijdschrift in de app Larcier Journals. Dankzij deze mobiele toegang kunt u de meest recente nummers raadplegen die tijdens het lopende jaar en het jaar voorafgaand aan uw abonnement zijn gepubliceerd.

Heeft u een abonnement op Strada lex? Ontdek de voordelen van de optie Mobility.

Mnemo

TJK.20

Taal

NL

ISBN

9782807920293

Verschijningsdatum

december 2019

Lijst van alle medewerkers

Redactiedirecteurs

 • Min Berghmans : Algemene directie Steunpunt Mens en samenleving SAM vzw
 • Geert Decock : Advocaat bij de balie te Gent, Voorzitter van de Commissie Jeugdrecht bij de Orde van Vlaamse Balies
 • Johan Put : Gewoon hoogleraar aan de KU Leuven (Instituut voor Sociaal Recht & Leuvens Instituut voor Criminologie)

Redactiesecretarissen

 • Annemie Van Looveren : Steunpunt Mens en Samenleving – SAM vzw
 • Kathy Vlieghe : Stafmedewerker Kenniscentrum Kinderrechten vzw
 • Christine Melkebeek : redactiesecretaris redactie rechtspraak TJK

Redactiecomité

 • Min Berghmans : Algemene directie Steunpunt Mens en samenleving SAM vzw
 • Ingrid Boone
 • Jan Bosmans : Sectorcoördinator voor gezinsondersteuning, bijzondere jeugdbijstand en kinderopvang, Vlaams Welzijnsverbond
 • Valérie Carrette : Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Erika Coene : Gezinsbond
 • Geert Decock : Advocaat bij de balie te Gent, Voorzitter van de Commissie Jeugdrecht bij de Orde van Vlaamse Balies
 • Ellen Desmet : Medewerker vakgebied migratierecht, Universiteit Gent
 • Nele Desmet : Jurist Tzitemzo (Kinderrechtswinkel)
 • Tine Destroop : VK-Antwerpen-CO3
 • Lucia Dreser : Gerechtelijk stagiair bij de rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge
 • Jan Fiers : Advocaat bij de balie te Gent, lector Hogeschool Gent
 • Lieve Krobea : Juriste Kind & Gezin
 • Sara Lembrechts : Kenniscentrum Kinderrechten vzw
 • Ton Liefaard : U.Utrecht
 • Jole Louwagie : Vlaamse Overheid – Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, afdeling beleidsontwikkeling
 • Helena Martens : Ondervoorzitter en Jeugdrechter in de Rechtbank van eerste aanleg te Gent
 • Christine Melkebeek : redactiesecretaris redactie rechtspraak TJK
 • An Piessens : Lector Pedagogie van het Jonge Kind, KdG Hogeschool
 • Stefaan Pleysier : KU Leuven
 • Johan Put : Gewoon hoogleraar aan de KU Leuven (Instituut voor Sociaal Recht & Leuvens Instituut voor Criminologie)
 • Stephanie Rap
 • Didier Reynaert : Assistent Hogeschool Gent
 • Jessy Siongers : VUB
 • Sofie Van den Bussche : Permanente Ondersteuningscel CLB GO!
 • Johan Van der Auweraert : Regiocoördinator ITP Vlaams Brabant/Brussel.
 • Eric Van der Mussele : Voorzitter Unie JA; Advocaat bij de balie te Antwerpen
 • Joost Van Haelst : Vlaamse Overheid - Departement Cultuur, Jeugd en Media, Afdeling Jeugd
 • Annemie Van Looveren : Steunpunt Mens en Samenleving – SAM vzw
 • Sofie Van Rumst : Jurist Kinderrechtencommissariaat
 • Wouter Vandenhole : Universiteit Antwerpen, UNICEF-leerstoel kinderrechten, een samenwerking van de Universiteit Antwerpen en UNICEF België
 • Roeland Vasseur : Substituut-procureur des Konings rechtbank eerste aanleg Brugge
 • Kathy Vlieghe : Stafmedewerker Kenniscentrum Kinderrechten vzw
 • Frederic Vroman : Substituut-procureur-generaal te Gent

Redactie e-zine

 • Min Berghmans : Algemene directie Steunpunt Mens en samenleving SAM vzw
 • Jan Bosmans : Sectorcoördinator voor gezinsondersteuning, bijzondere jeugdbijstand en kinderopvang, Vlaams Welzijnsverbond
 • Erika Coene : Gezinsbond
 • Nele Desmet : Jurist Tzitemzo (Kinderrechtswinkel)
 • Tine Destroop : VK-Antwerpen-CO3
 • Lieve Krobea : Juriste Kind & Gezin
 • Sara Lembrechts : Kenniscentrum Kinderrechten vzw
 • Jole Louwagie : Vlaamse Overheid – Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, afdeling beleidsontwikkeling
 • Christine Melkebeek : redactiesecretaris redactie rechtspraak TJK
 • Marjan Rom : Beleidsjurist agentschap opgroeien
 • Sofie Van den Bussche : Permanente Ondersteuningscel CLB GO!
 • Johan Van der Auweraert : Regiocoördinator ITP Vlaams Brabant/Brussel.
 • Joost Van Haelst : Vlaamse Overheid - Departement Cultuur, Jeugd en Media, Afdeling Jeugd
 • Annemie Van Looveren : Steunpunt Mens en Samenleving – SAM vzw
 • Sofie Van Rumst : Jurist Kinderrechtencommissariaat

Redactie rechtspraak

 • Geert Decock : Advocaat bij de balie te Gent, Voorzitter van de Commissie Jeugdrecht bij de Orde van Vlaamse Balies
 • Lucia Dreser : Gerechtelijk stagiair bij de rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge
 • Jan Fiers : Advocaat bij de balie te Gent, lector Hogeschool Gent
 • Helena Martens : Ondervoorzitter en Jeugdrechter in de Rechtbank van eerste aanleg te Gent
 • Christine Melkebeek : redactiesecretaris redactie rechtspraak TJK
 • Eric Van der Mussele : Voorzitter Unie JA; Advocaat bij de balie te Antwerpen
 • Sofie Van Rumst : Jurist Kinderrechtencommissariaat
 • Roeland Vasseur : Substituut-procureur des Konings rechtbank eerste aanleg Brugge
 • Frederic Vroman : Substituut-procureur-generaal te Gent

Wetenschappelijke redactie

 • Ingrid Boone
 • Valérie Carrette : Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Ellen Desmet : Medewerker vakgebied migratierecht, Universiteit Gent
 • Ton Liefaard : U.Utrecht
 • An Piessens : Lector Pedagogie van het Jonge Kind, KdG Hogeschool
 • Stefaan Pleysier : KU Leuven
 • Johan Put : Gewoon hoogleraar aan de KU Leuven (Instituut voor Sociaal Recht & Leuvens Instituut voor Criminologie)
 • Stephanie Rap
 • Didier Reynaert : Assistent Hogeschool Gent
 • Jessy Siongers : VUB
 • Wouter Vandenhole : Universiteit Antwerpen, UNICEF-leerstoel kinderrechten, een samenwerking van de Universiteit Antwerpen en UNICEF België
 • Kathy Vlieghe : Stafmedewerker Kenniscentrum Kinderrechten vzw

2020/3

TJK 2020/3 bevat een bijdrage over oa de relatie tussen jeugdrechter en overheid. En geannoteerde rechtspraak over oa het beroep tegen de wet betreffende “schijnerkenningen", over “hoofddoekenverbod” op scholen.

€ 65,00

2020/2

TJK 2020/2 bevat een doctrinebijdrage over sharenting (mensenrechten van ouder versus kind op het internet) en geannoteerde rechtspraak over de uitsluiting van onmiddellijk cassatieberoep tegen arresten tot uithandengeving en het hoofddoekenverbod in GO.

€ 65,00

2020/1

TJK 2020/1 bevat een doctrinebijdrage over de impact van mensenrechtelijke instrumenten op de procespositievan minderjarigen, en geannoteerde rechtspraak over de verhouding tussen de sociale dienst en de jeugdrechter en over jeugddelinquentie

€ 65,00