Studienamiddag VIP: Valkuilen in estate planning anno 2019

Beveiligde betaling en gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig?Contacteer ons op 0800 39 067

Bijzondere voorwaarden voor abonnees VIP!

Donderdag 13 juni 2019 – Berchem
€ 250,00

Beschrijving

VOORSTELLING

 Ter gelegenheid van de derde verjaardag van het Tijdschrift Vermogensplanning in de Praktijk (VIP) organiseert de redactie i.s.m. Uitgeverij Larcier een studienamiddag met debat. Na een korte uiteenzetting van de historiek, wordt de filosofie achter de recente wijzigingen van de vermogensrechtelijke materies toegelicht door Minister Geens. Een panelgesprek, dat in goede banen wordt geleid door Mr. Alain Van Geel, sluit deze boeiende namiddag af.

In het voorjaar van 2016 organiseerde Larcier de succesvolle studienamiddag “Valkuilen in estate planning”, ter gelegenheid van de eerste verjaardag van het tijdschrift Vermogensplanning in de Praktijk (VIP).

Intussen zijn we 3 jaar en ontelbare wetswijzigingen later. Hoog tijd dus om opnieuw de valkuilen onder de loep te nemen!

Gespecialiseerde praktijkjuristen zullen u wegwijs maken in de impact van de hervormingen inzake het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht op de successieplanning. Vervolgens zullen ook de fiscale aspecten en de valkuilen van de zorgvolmacht aan bod komen. 

Deze boeiende namiddag wordt afgesloten met een panelgesprek.

(Voor meer informatie over het tijdschrift VIP, klik hier)

SPREKERS

Alexander Caudron, kandidaat-Notaris bij Notarissen Caudron & Herzeel

Nathalie Labeeuw, advocaat bij Cazimir

Peter Meeuwssen, advocaat bij Sherpa Law

Ariadne Van den Broeck, advocaat bij Delboo

Alain Van Geel, advocaat bij Tiberghien

PROGRAMMA

14u00: Onthaal met koffie
14u30:  1. Het nieuwe erfrecht (Nathalie Labeeuw)

 • Vruchtgebruik langstlevende echtgenote: fiscale behandeling en de aanrekening op de verschillende kavels van de overige erfgenamen
 • De globale erfovereenkomst: wat zijn de mogelijkheden en de beperkingen?
 • Punctuele erfovereenkomsten die niet worden besproken in de hervorming van het erfrecht
 • De (verplichte) inbreng in waarde van legaten 

2. Het nieuwe huwelijksvermogensrecht (Ariadne Van den Broeck)

 • Correcties op het stelsel van scheiding van goederen;
 • Huwelijksvermogensrechtelijke implicaties van beroepsuitoefening in een vennootschap;
 • Onderscheid titre (= de vraag naar de titularis van een recht) en finance (= de vraag naar het statuut van de vermogenswaarde) in het wettelijk stelsel.

3. De fiscale aspecten (Peter Meeuwssen)

 • Gesplitste aankoop: wat na vernietiging standpunt 15004 van VLABEL 
 • Toepassing gunstregime bij schenking/vererving van familiale vennootschappen: wat met bijvoorbeeld patrimoniumvennootschappen?
 • De nieuwigheden inzake Hervorming Erfbelasting (Decreet 23 februari 2018)
 • De nieuwigheden inzake Hervorming Erfrecht en Huwelijksvermogensrecht
   - Zullen erfovereenkomsten belast worden?
   - Aanwas vruchtgebruik versus terugval van vruchtgebruik versus opvolgend vruchtgebruik
   - Erfenissprong
   - Beding van aanwas

16u00: Koffiepauze 

16u30:  4. Valkuilen zorgvolmacht (Alexander Caudron)

 • De nieuwigheden van de wet van 21/12/2018 (in werking 01/03/2019), houdende de uitbreiding naar persoonsrechtelijke handelingen; 
 • De problematiek  van de bruikbaarheid van zorgvolmachten in de bank- en verzekeringswereld; 
 • De problematiek van de bruikbaarheid van zorgvolmachten in het kader van schenkingen;
 • De verhouding van zorgvolmachten ten aanzien van een maatschap. 

5. Debat onder voorzitterschap van Alain Van Geel

18u00: Netwerkmoment/receptie   
19u00: Einde

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum en plaats
Donderdag 13 juni 2019 – 14u00-19u00
Salons Magnus
Prins Albertlei 17, 2600 Berchem

Deelnameprijs

 • € 165 incl. btw (€ 136,36 excl. btw) voordeeltarief abonnees VIP
 • € 315 incl. btw (€ 260,33 excl. btw) voor wie intekent op een abonnement op VIP: deelname Studienamiddag VIP + jaargang 2019 op het tijdschrift VIP (4 nummers t.w.v. € 155) inbegrepen
 • € 250 incl. btw (€ 206,61 excl. btw) voor niet-abonnees

Documentatie

De presentatie zal u bezorgd worden via hand-outs op de studienamiddag

Doelgroep

Advocaten, magistraten, notarissen, boekhouders, accountants, financial planners, verzekeringstussenpersonen en bankagenten

Permanente vorming

OVB (3 punten), cnknot (in aanvraag), IAB (in aanvraag) en BIBF (3u)

Tussenkomst door IGO: het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskosten van de magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde voor bovenvermelde opleiding ten laste. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

KMO-Portefeuille:
Met deze subsidiemaatregel geniet u 30 tot 40% korting 
Registratienummer ELS Belgium: DV.O214911
Voor meer informatie, klik hier

 • € 165 incl. btw (€ 136,36 excl. btw) voordeeltarief abonnees VIP → Bedrag KMO-portefeuille: € 136,36
 • € 315 incl. btw (€ 260,33 excl. btw) voor wie intekent op een abonnement op VIP → Bedrag KMO-portefeuille: € 136,36
 • € 250 incl. btw (€ 206,61 excl. btw) voor niet-abonnees → Bedrag KMO-portefeuille: € 206,61

Inlichtingen

Larcier Training
training@larcier.com
gratis nummer: 0800 39 067

Mnemo

VIPVALKUILENSEM

Taal

NL

ISBN

9781101014561

Verschijningsdatum

Donderdag 13 juni 2019 – Berchem