Studienamiddag Verkeersrecht: actualia inzake verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

Beveiligde betaling en gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig?Contacteer ons op 0800 39 067

Een praktijkgericht overzicht aan de hand van recente belangrijke rechtspraak

Donderdag 28 maart 2019 – Gent
Stéphane Vereecken
€ 245,00

Beschrijving

VOORSTELLING

Tijdens deze studienamiddag wordt een overzicht gegeven van een aantal belangrijke gerechtelijke beslissingen, welke een impact hebben inzake verkeersrecht en een must zijn voor elke praktijkjurist die met deze materie wordt geconfronteerd. Bovendien is de materie bestendig in evolutie, zoals blijkt uit de twee recente arresten van het Grondwettelijk Hof van 6 december 2018, waarbij het Hof van oordeel is dat voor ongevallen die dateren van voor 22 juni 2017 de schade aan de wagen van de potentieel aansprakelijke eigenaar toch vergoed moet worden door de eigen WAM-verzekeraar en dit op grond van art 19bis11§2 WAM. Elke deelnemer aan deze studienamiddag krijgt naar keuze het Wetboek ‘Verzekeringen 2018’ of het ‘Themanummer WAM van RABG’ als documentatie.

Larcier en LegalNews.be organiseren samen de Studienamiddag Verkeersrecht: actualia inzake verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht.

Tijdens deze studienamiddag wordt een overzicht gegeven van een aantal belangrijke gerechtelijke beslissingen, welke een impact hebben inzake verkeersrecht en een must zijn voor elke praktijkjurist die met deze materie wordt geconfronteerd. Bovendien is de materie bestendig in evolutie, zoals blijkt uit de twee recente arresten van het Grondwettelijk Hof van 6 december 2018, waarbij het Hof van oordeel is dat voor ongevallen die dateren van voor 22 juni 2017 de schade aan de wagen van de potentieel aansprakelijke eigenaar toch vergoed moet worden door de eigen WAM-verzekeraar en dit op grond van art 19bis11§2 WAM.
Elke deelnemer aan deze studienamiddag krijgt naar keuze het Wetboek ‘Verzekeringen 2018 of het ‘Themanummer WAM van RABG’ als documentatie.

SPREKER

Stéphane VEREECKEN, advocaat-vennoot Charlier Advocaten en praktijkassistent vakgroep burgerlijk recht UGent

PROGRAMMA

12u30 Registratie van de deelnemers (broodjesbuffet voorzien)
13u30 Start van de namiddagsessie Verkeersrecht (Pauze voorzien rond 15u00)
1. Selectie van diverse topics binnen het aansprakelijkheidsrecht aan de hand van recente arresten van het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof en het Hof van Justitie:
- Bespreking van de verschillende topics, aangestuurd vanuit ruime belangstelling voor het verzekeringsrecht en verkeersaansprakelijkheidsrecht:

 • Grove schuld, opzet, verval van dekking
 • Gemeen aansprakelijkheidsrecht
 • Subrogatie
 • Verjaring
 • Schijnmandaat van de makelaar
 • Deelname aan het verkeer
 • Het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds
 • De informatieplicht van de verzekeringsnemer

- Toepassingen inzake art 29bis WAM

 • Verkeersongeval in het buitenland
 • Bestuurder
 • Spoorvoertuigen

- Art 19bis 11 §1-§2 WAM (nu art.29ter WAM)

 • Het begrip benadeelde
 • Schade aan het verzekerd voertuig
 • Integrale vergoeding
 • Ambtshalve opwerping
 • Art. 29ter WAM is geen interpretatieve wetsbepaling

2. Varia

 • Andere relevante wijzigingen inzake de WAM
 • Relevante hangende zaken
 • Minimum-garantievoorwaarden WAM
 • Hangende zaken

17u15 Laatste mogelijkheid tot vraagstelling

DOELGROEP

Advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten, verzekeringstussenpersonen, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum en plaats
28 maart 2019, 12u30 tot 17u15
Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3, 9051 Gent

Deelnameprijs
€ 202,48 excl. btw
 (€ 245 incl. btw) Deelname aan de studienamiddag, werk naar keuze (Wetboek verzekeringen 2018 of Themanummer WAM – Overzicht belangrijkste wijzigingen ingevolge de wet van 31 mei 2017 RABG 2018/11, documentatie, broodjesbuffet, koffie en frisdranken inbegrepen.
Studenten en (advocaat-)stagiairs genieten 20% korting en betalen € 161,98 (excl. btw).
Leden Instituut van de Bedrijfsjuristen genieten 30% korting: € 141,74 excl. btw (€ 171,50 incl. btw), zie online inschrijfformulier.

(Bedrag waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de KMO-portefeuille: € 146,00)

VOORDEELPRIJS VOLLEDIGE DAG:
Indien u deelneemt aan de Studievoormiddag 'Echtscheiding en verzekeringenEN de Studienamiddag 'Verkeersrecht: actualia inzake verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht' op 28 maart 2019 (8u45 tot 17u15, Holiday Inn Gent Expo) betaalt u slechts € 297,52 i.p.v. € 404,96 (2 werken naar keuze, documentatie, broodjesbuffet, koffie en frisdranken inbegrepen; btw excl.).
Inschrijven aan voordeelprijs via het online inschrijfformulier


(Bedrag waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de KMO-portefeuille: € 240,00)

Indien u meer informatie wenst over het tijdschrift RABG, klik hier

Documentatie
De presentatie zal u bezorgd worden via hand-outs op de studienamiddag

Permanente vorming
OVB (3u), FSMA (in aanvraag), IBJ (goedgekeurd), IAB (3,5u) en IBR (goedgekeurd)

Tussenkomst door IGO: het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskosten van de magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde voor bovenvermelde opleiding ten laste. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

KMO-Portefeuille:
Met deze subsidiemaatregel geniet u 30 tot 40% korting 
Registratienummer ELS Belgium: DV.O214911
Voor meer informatie, klik hier.

Bedrag waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de KMO-portefeuille: € 146,00
Bedrag waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de KMO-portefeuille bij deelname volledige dag: € 240,00

U hoeft hiervoor niet te wachten tot na ontvangst van de factuur maar kunt de aanvraag reeds indienen met vermelding van het Registratienummer ELS Belgium: DV.O214911. 

Inlichtingen
Larcier Opleiding
training@larcier.com
Gratis nummer: 0800 39 067

Mnemo

VERACTUSEM

Taal

NL

ISBN

9781101009499

Verschijningsdatum

Donderdag 28 maart 2019 – Gent

Lijst van alle medewerkers

Spreker

 • Stéphane Vereecken : Advocaat-vennoot Charlier Advocaten en praktijkassistent vakgroep burgerlijk recht UGent