Studienamiddag: Notarieel tuchtrecht naar huidig en komend recht

Bericht aan het Notariaat

Vrijdag 08 november 2019 – Leuven

Bart Van den Bergh, Thierry Van Sinay

Vanaf
icon-bill
Betaling via factuur
icon-kmo
Gesubsidieerd door de KMO-portefeuille
icon-certif
Attest en opleidingspunten
icon-phone
Hulp nodig? Contacteer ons op 0800 39 067

Beschrijving

VOORSTELLING

In deze opleiding wordt het notarieel tucht(proces)recht grondig geanalyseerd. Als uitgangspunt wordt het vigerende tuchtrecht uitvoerig besproken. Alle relevante actoren (de kamer van notarissen, de rechtbank, het hof van beroep, syndicus, O.M., verslaggever, …) passeren de revue. Zowel de kleine (interne) als de grote (externe) tucht komen aan bod. Ook mogelijke procedurele incidenten (wraking, vraag tot bijkomende onderzoeksmaatregelen, impact van een hangende strafprocedure, …) zijn voorwerp van bespreking. Ook wordt aandacht besteed aan de voorlopige en bewarende maatregelen, in afwachting van de uitspraak van de tuchtrechter.

Volgende vragen komen onder meer aan bod:

  • Wie kan partij zijn in een tuchtprocedure?
  • Hoe verhoudt het legaliteitsbeginsel zich tot het notarieel tuchtrecht?
  • Moet de tuchtrechter de procedure schorsen, in afwachting van de resultaten van een nog lopend strafonderzoek?
  • Kunnen de voorlopige maatregelen (schorsing, …) worden verdisconteerd bij het opleggen van de tuchtsanctie?
  • Wat is de impact van het EVRM op de notariële tuchtrechtspraak?
  • ...

SPREKERS

Bart VAN DEN BERGH, Raadsheer hof van beroep Antwerpen,  magistraat met opdracht Hof van Cassatie, wetenschappelijk medewerker U.Hasselt en coauteur van het boek “Tuchtrecht voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen” en auteur van het boek "De vervanging van de notaris".

Thierry VAN SINAY, Notaris (gewezen voorzitter van de kamer), plaatsvervanger vrederechter te Ninove en gaAll peopleocent aan KULeuven. Gespecialiseerd in bijzondere rechtsplegingen en zakenrechten. Afgestudeerd aan KULeuven als licentiaat in het notariaat. 

PROGRAMMA

13u00 Onthaal met lichte broodjes
13u30 Deel 1: dhr. Van den Bergh
15u30 Koffiepauze
16u00 Deel 2: Notaris Van Sinay
17u00 Einde

De volgende punten worden behandeld:

- Wie zijn de verschillende ‘actoren’ in het notarieel tuchtrecht?
- Wat is een notarieel tuchtvergrijp?
- Relatie van de tuchtprocedure met de civiele en strafprocedure
- Verloop van de tuchtprocedure (interne vs. externe tucht)
- Procedurele waarborgen en rechtspositie van de vervolgde notaris
- Rechtsmiddelen tegen uitspraken van de tuchtrechter
- Gerechtskosten
- Bewarende maatregelen tijdens het tuchtonderzoek of de tuchtprocedure

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum en plaats
Vrijdag 8 november 2019, 13u00 tot 17u00
Faculty Club
Groot Begijnhof 14, 3000 Leuven

Deelnameprijs
€ 202,48 excl. btw (€ 245.00 incl. btw): Deelname aan de studienamiddag, documentatie, koffiepauze, broodjes en het boek "Tuchtrecht voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen" t.w.v. € 57,00 (incl. btw) inbegrepen.
Studenten en (advocaat-)stagiairs genieten 20% korting en betalen slechts € 161,98 (excl. btw) (€ 196 incl. btw)

Studenten dienen een kopie van de studentenkaart over te maken op orders@larcier.com

Bedrag waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de KMO-portefeuille: € 202,48

Documentatie
De presentatie zal u bezorgd worden via hand-outs op de studienamiddag

Doelgroep

Notarissen, erenotarissen, advocaten en magistraten

Permanente vorming
OVB, CNKNOT en IGO (allen in aanvraag)

Bedrag waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de KMO-portefeuille: € 202,48

U hoeft hiervoor niet te wachten tot na ontvangst van de factuur maar kunt de aanvraag reeds indienen met vermelding van het Registratienummer Lefebvre Sarrut Belgium: DV.O214911. 

KMO-Portefeuille:
Met deze subsidiemaatregel geniet u 30 tot 40% korting 
Registratienummer Lefebvre Sarrut Belgium: DV.O214911
Voor meer informatie, klik hier.

U bent abonnee op Larcier Training Deals All Inclusive en u wenst u in te schrijven voor deze opleiding? Contacteer trainingdeals@larcier.com

Inlichtingen

Larcier Training
training@larcier.com
Gratis nummer: 0800 39 067

Mnemo

TUCHTRECHTLISGR

Taal

NL

ISBN

CONF-9781101017593

Verschijningsdatum

Vrijdag 08 november 2019 – Leuven

Lijst van alle medewerkers

Sprekers

  • Bart Van den Bergh : Raadsheer Hof van Beroep Antwerpen en magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie, Wetenschappelijk medewerker Universiteit Hasselt.
  • Thierry Van Sinay : Notaris, plaatsvervangend vrederechter, gaAll peopleocent aan de KU Leuven
Kies datum en plaats
Kies formule
Selecteer uw profiel
Gegevens deelnemer

Overzicht