Studienamiddag: Het fiscaal strafrecht na de Wet van 5 mei 2019

Donderdag 24 oktober 2019 – Brussel
Vanaf
icon-bill
Betaling via factuur
icon-kmo
Gesubsidieerd door de KMO-portefeuille
icon-certif
Attest en opleidingspunten
icon-phone
Hulp nodig? Contacteer ons op 0800 39 067

Beschrijving

VOORSTELLING

De Wet van 5 mei 2019 (BS, 24 mei 2019) heeft ons fiscaal strafrecht niet alleen in lijn gebracht met de meest recente supranationale rechtspraak, maar heeft ook andere aspecten van het fiscaal strafrecht fundamenteel gewijzigd. Het una via-overleg werd gestroomlijnd, en de fiscus heeft als ‘tussenkomende partij’ een nieuwe plaats gekregen in het debat voor de strafrechter. Dit laatste heeft ook verregaande gevolgen voor het burgerlijk fiscaal contentieux, dat in de toekomst sterk vereenvoudigd zal worden. Op deze studienamiddag wordt de nieuwe wet in het algemeen toegelicht en wordt in detail ingegaan op enkele belangrijke nieuwigheden, zoals de nieuwe plaats van de fiscus voor het vonnisgerecht in strafzaken.

Volgende vragen komen onder meer aan bod:

  • Wat staat er allemaal precies in de wet?
  • Waarom is die wet tot stand gekomen?
  • Hoe ziet het ‘una via’-overleg van de toekomst er uit? Zullen er meer overlegmomenten tussen fiscus en gerecht komen?
  • Wat is de nieuwe positie van de fiscus in het strafproces er uit, en wat is de weerslag van een beslissing van de fiscale strafrechter op burgerlijke betwistingen?
  • Hoe kunnen advocaten zich optimaal organiseren in fiscale strafzaken, gelet op de gewijzigde positie van de fiscus?
  • ...

SPREKERS

Francis DESTERBECK, Eerste Advocaat-generaal bij het Parket bij het Hof van beroep te Gent. Hij is licentiaat in de Rechten en behaalde nog verscheidene bijkomende diploma’s, waaronder master in tax management aan de Vlaamse Economische Hogeschool te Brussel. Hij is een veel gevraagd lesgever alsook spreker op seminaries en auteur van tal van publicaties, waaronder het boek 'Het Misdrijf & Fiscale fraude'

Peter COUSSEMENT, Docent Fiscaal strafrecht bij Opleidingscentra Oost-Vlaanderen voor lokale en federale gerechtelijke politie en Substituut-procureur-generaal bij het parket bij het Hof van Beroep te Gent sinds april 2019 en in die hoedanigheid referentiemagistraat economisch en financieel strafrecht, lid expertisenetwerk Economische, financiële en fiscale fraude, hoofdcoördinator expertisenetwerk Informatica

Eric VAN DOOREN, raadsheer in het Hof van beroep te Antwerpen, professor UA

Michel MAUS, professor VUB, advocaat

PROGRAMMA

13u30: Onthaal deelnemers
14u00: Het fiscaal strafrecht na de Wet van 5 mei 2019 (Francis Desterbeck)
15u00-15u20: ‘una via’ in de praktijk (Peter Coussement)
15u20-15u35: Vragen
15u35-15u50: Koffiepauze
15u50- 16u20: De fiscus voor het vonnisgerecht in fiscale strafzaken en de gevolgen voor het burgerlijk contentieux (Eric Van Dooren)
16u20-16u50: De rechten van verdediging na de wet van 5 mei 2019 (Michel Maus)
16u50-17u10: Vragen
17u10: Einde

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum en plaats
Donderdag 24 oktober 2019, 13u30 tot 17u10
Auditorium van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel

Deelnameprijs
€ 194,21 excl. btw
 (€ 235.00 incl. btw) Deelname aan de studienamiddag, documentatie, broodjes, koffiepauze en het boek 'Het Misdrijf & Fiscale fraude' t.w.v. € 62,00 inbegrepen.
Voor studenten en (advocaat-)stagiairs gelden speciale prijzen (-20% korting): € 155,37 excl. btw (€ 188 incl. btw)

Studenten dienen een kopie van de studentenkaart over te maken op orders@larcier.com

Bedrag waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de KMO-portefeuille: € 194,21

Documentatie
De presentatie zal u bezorgd worden via hand-outs op de studienamiddag

Doelgroep
advocaten (inzonderheid gespecialiseerd in strafrecht en/of fiscaal recht), magistraten (zetel en parket), fiscale ambtenaren (inzonderheid BBI), boekhouders, accountants, fiscale raadgevers en bedrijfsrevisoren, fiscale kantoren

Permanente vorming
OVB (3 punten), IAB (in aanvraag), BIBF (3u)

Tussenkomst door IGO: het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskosten van de magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde voor bovenvermelde opleiding ten laste. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

Bedrag waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de KMO-portefeuille: € 194,21

U hoeft hiervoor niet te wachten tot na ontvangst van de factuur maar kunt de aanvraag reeds indienen met vermelding van het Registratienummer Lefebvre Sarrut Belgium: DV.O214911

KMO-Portefeuille:
Met deze subsidiemaatregel geniet u 30 tot 40% korting 
Registratienummer Lefebvre Sarrut Belgium: DV.O214911
Voor meer informatie, klik hier.

U bent abonnee op Larcier Training Deals All Inclusive en u wenst u in te schrijven voor deze opleiding? Contacteer trainingdeals@larcier.com

Inlichtingen
Larcier Training
training@larcier.com
Gratis nummer: 0800 39 067

Mnemo

FISSTRAWE5LISGR

Taal

NL

ISBN

CONF-9781101024850

Verschijningsdatum

Donderdag 24 oktober 2019 – Brussel
Kies datum en plaats
Kies formule
Selecteer uw profiel
Gegevens deelnemer

Overzicht