Studienamiddag: De rechtsplegingsvergoeding anno 2019

Vrijdag 04 oktober 2019 – Leuven

Bart Van den Bergh

Vanaf
icon-bill
Betaling via factuur
icon-kmo
Gesubsidieerd door de KMO-portefeuille
icon-certif
Attest en opleidingspunten
icon-phone
Hulp nodig? Contacteer ons op 0800 39 067

Beschrijving

VOORSTELLING

In deze opleiding wordt elke vraag inzake de rechtsplegingsvergoeding in civiele zaken beantwoord.

Er wordt ruime aandacht besteed aan alle mogelijke praktische problemen die zich kunnen stellen inzake deze wettelijke forfaitaire vergoeding van de advocatenkosten.

U krijgt antwoord op vragen zoals:

 • Wat is in het “(on)gelijk” gesteld zijn als voorwaarde voor een veroordeling tot betaling van de rechtsplegingsvergoeding?
 • Kan er ook een rechtsplegingsvergoeding worden gevorderd voor de cassatieprocedure?
 • Hoe begroot men de rechtsplegingsvergoeding?
 • Is er ruimte voor de billijkheid bij het forfaitaire systeem van de rechtsplegingsvergoeding?
 • Heeft de voogd ad hoc recht op een rechtsplegingsvergoeding?
 • ...

SPREKER

Bart VAN DEN BERGH, Raadsheer hof van beroep Antwerpen,  magistraat met opdracht Hof van Cassatie, wetenschappelijk medewerker U.Hasselt en co-auteur van het boek “de rechtsplegingsvergoeding in al zijn facetten” en auteur van het boek "De vervanging van de notaris".

PROGRAMMA

13u30 Onthaal
14u00 Deel 1
15u30 Koffiepauze
15u45 Deel 2
17u15 Einde

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • afwijkingen op het ‘verliezer betaalt’-principe
 • invloed van de Potpourri-wetgevingen op de rechtsplegingsvergoeding
 • rechtsplegingsvergoeding en de waarde van de vordering
 • de verhouding tussen rechtsplegingsvergoeding en juridische tweedelijnsbijstand
 • rechtsplegingsvergoeding en geschillen met de overheid (O.M., fiscus, ambtenaar burgerlijke stand, …)
 • rechtsplegingsvergoeding en de cassatieprocedure
 • rechtsplegingsvergoeding en de gerechtsmandataris
 • rechtsplegingsvergoeding en afstand van geding
 • de procesverhouding als noodzakelijke voorwaarde voor de aanspraak op een rechtsplegingsvergoeding
 • rechtsplegingsvergoeding en de procedures voor de Raad van state 
 • rechtsplegingsvergoeding en tucht/arbitrage 
 • rechtsplegingsvergoeding in bijzondere rechtsplegingen (wraking/ onteigening/…) 
 • rechtsplegingsvergoedingen en eenzijdige procedures (zonder tegenpartij) 
 • rechtsplegingsvergoeding en meerpartijengeschillen 
 • rechtsplegingsvergoeding en het beschikkingsbeginsel 
 • rechtsplegingsvergoeding en rechtsmisbruik 
 • rechtsplegingsvergoeding en omslaan van kosten 
 • rechtsplegingsvergoeding in familiale geschillen 
 • rechtsplegingsvergoeding en hoger beroep 
 • het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding en afwijkingen hiervan (verhoging/verlaging) 
 • overgangsrechtelijke problemen inzake de rechtsplegingsvergoedingen 
 • rechtsplegingsvergoeding en kortgedingprocedures 
 • de verhouding tussen rechtsplegingsvergoeding en schadebedingen 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum en plaats
Vrijdag 4 oktober 2019, 13u30 tot 17u15
Faculty Club
Groot Begijnhof 14, 3000 Leuven

Deelnameprijs
€ 194,21 excl. btw (€ 235 incl. btw) Deelname aan de studienamiddag, documentatie en koffiepauze inbegrepen.

Voor studenten en stagiairs gelden speciale prijzen (-20% korting): € 155,37 excl. btw (€ 188 incl. btw).

Studenten dienen een kopie van de studentenkaart over te maken op orders@larcier.com

Bedrag waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de KMO-portefeuille: € 194,21

Documentatie
De presentatie zal u bezorgd worden via hand-outs op de studienamiddag

Doelgroep
Advocaten en magistraten

Permanente vorming
OVB (3 punten) en IGO (in aanvraag) 

Bedrag waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de KMO-portefeuille: € 194,21

U hoeft hiervoor niet te wachten tot na ontvangst van de factuur maar kunt de aanvraag reeds indienen met vermelding van het Registratienummer Lefebvre Sarrut Belgium: DV.O214911. 

KMO-Portefeuille:
Met deze subsidiemaatregel geniet u 30 tot 40% korting 
Registratienummer Lefebvre Sarrut Belgium: DV.O214911
Voor meer informatie, klik hier.

U bent abonnee op Larcier Training Deals All Inclusive en u wenst u in te schrijven voor deze opleiding? Contacteer trainingdeals@larcier.com

Inlichtingen
Larcier Training
training@larcier.com
Gratis nummer: 0800 39 067

Mnemo

RECHTSPLINGSEM

Taal

NL

ISBN

CONF-9781101015018

Verschijningsdatum

Vrijdag 04 oktober 2019 – Leuven

Lijst van alle medewerkers

Spreker

 • Bart Van den Bergh : Raadsheer Hof van Beroep Antwerpen en magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie, Wetenschappelijk medewerker Universiteit Hasselt.
Kies datum en plaats
Kies formule
Selecteer uw profiel
Gegevens deelnemer

Overzicht