Studiedag RABG met debat: Sociaal Strafrecht

Vrijdag 27 september 2019 – Gent
Vanaf
icon-bill
Betaling via factuur
icon-kmo
Gesubsidieerd door de KMO-portefeuille
icon-certif
Attest en opleidingspunten
icon-phone
Hulp nodig? Contacteer ons op 0800 39 067

Beschrijving

VOORSTELLING

De inbreuken tegen het sociaal recht zijn de voorbije jaren alom tegenwoordig in het nieuws en het Sociaal Strafrecht overkoepelt een immer groeiende reeks misdrijven. Daar waar men vroeger vooral te maken kreeg met zaken gelinkt aan ‘zwartwerk’, duiken de laatste jaren meer en meer zaken op die verband houden met welzijn op het werk, discriminatie op de arbeidsmarkt, schrijnende berichten van sociale dumping, mensenhandel en -smokkel, waarbij zaken steeds vaker een meer internationaal karakter krijgen en aldus ook complexer worden. 

Met deze studiedag trachten de sprekers wat duidelijkheid te scheppen, vertrekkende van enkele grote thema’s uit het Sociaal Strafrecht, telkens helder uitgelegd en geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. 

Volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:

 • Sociale inspectie
 • Burgerrechtelijke immuniteit van de werkgever
 • De strafrechtelijke aansprakelijkheid na een ernstig arbeidsongeval
 • Het beleid van het Openbaar Ministerie
 • Sociale dumping
 • ... 
Voor meer informatie over het tijdschrift RABG, klik hier

SPREKERS

Martijn BAERT, Advocaat en adviseur m.b.t. collectieve arbeidsrecht, gespecialiseerd in internationale werkgelegenheid. De medeauteur van "Praktijkboek Ontslag" en "Tewerkstelling Buitenlandse Werknemers". Licentiaat in de rechten aan KULeuven.

Kenny DECRUYENAERE, Advocaat en Medewerker Claeys & Engels. Gespecialiseerd in het klassieke arbeids- en socialezekerheidsrecht, sportecht, gezondheid en veiligheid van werknemers, arbeidsongevallen gericht tot de burgerlijke en strafrechtelijke procedures. Afgestudeerd aan UGent met masterdiploma in de rechten. Lid van de Young Bar Association Kortrijk.

Evelien DE KEZEL, rechter in de Arbeidsrechtbank te Gent (afdeling Kortrijk en Roeselare) en gespecialiseerd in gezondheid en veiligheid. Voorheen was zij werkzaam als advocaat. Zij schreef een doctoraal proefschrift aan de Universiteit Utrecht en aan de Universiteit Gent (2013) over asbest, gezondheid en veiligheid en legt zich vanuit academisch oogpunt toe op de wisselwerking tussen het aansprakelijkheidsrecht, het gezondheidsrecht en het socialezekerheidsrecht in dit verband, met inbegrip van de arbeidsongevallen en beroepsziekten. Zij behaalde ook een master management en beleid in de gezondheidszorg aan de KU Leuven. Zij is auteur van talrijke publicaties en is als fellow verbonden aan het Sustainability College Bruges.

Daan DE BACKER, Advocaat en Senior Associate Claeys & Engels met ervaring als Kortrijkse balie-lid en ervaring verworven door zijn buitenlandse stages. Gespecialiseerd in sociaal strafrecht, strafrechtelijke onderzoeken en strafrechtelijke of administratieve procedures. Afgestudeerd aan KULeuven als licentiaat in de rechten en specialisatie in internationaal publiekrecht en privaatrecht aan VUB.

Christian DE GANCK, Advocaat-partner bij Advocatenkantoor De Ganck cvba. Ere-lector aan UGent bij de faculteit geneeskunde. Verantwoordelijke redactie ‘’Sociaal recht’’ van RAGB bij Larcier. Afgestudeerd aan UGent als doctoraat in de rechten en licentiaat in criminologie. Specialisatie in arbeidsrecht en medisch contractenrecht. 

 Vincent DOOMS, Eerste Voorzitter Arbeidshof Gent bij FOD Justitie, effectief lid van de Adviesraad van de Magistratuur, Lid van het Directiecomité van het Arbeidshof, auteur van talrijke publicaties o.a. deelauteur van de Larcier Wetboeken Sociaal Recht, deelauteur van ‘Wet en duiding Bouwrecht ‘, kernredactielid van het Tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens.

Danny MEIRSSCHAUT, Arbeidsauditeur bij FOD Justitie SPF Justice te Gent (Gerechtelijke arrondissementen Oost- en West-Vlaanderen). Afgestudeerd als licentiaat in de rechten aan UGent.

Tom MESSIAEN, Advocaat-vennoot en Partner Monard Law. Afgestudeerd aan UGent met opleiding Compensation & Benefits Management aan Vlerick Leuven-Gent Management school. Ervaring als docent sociaal-recht aan HoGent.

Anja VAREMAN, Raadsheer Arbeidshof Antwerpen

PROGRAMMA

9u30 Onthaal
10u00 Aanvang sessies voormiddag
Inleiding (Christian De Ganck)
Sociale inspectie (Tom Messiaen en Vincent Dooms)

 • Bevoegdheden van de sociale inspectie
 • Het verhoor en het recht op bijstand van een advocaat
 • Het zwijgrecht
 • De problematiek van artikel 8 EVRM bij de visitatie
 • Het misdrijf verhindering van toezicht getemperd door de Europese rechspraak
 • Het finaliteits- en proportionaliteitsbeginsel bij bepaalde daden van onderzoek door de sociale inspectiediensten

Burgerlijke immuniteit (Evelien de Kezel)

Burgerrechtelijke immuniteit van de werkgever en... 

 • huidige stand van zaken
 • de preventieve rol van het aansprakelijkheidsrecht en van het strafrecht
 • het gelijkheidsbeginsel
 • het begrip ‘zwaarwichtige tekortkoming’ 
 • het begrip ‘werkgever’ en ‘rechthebbende’

De strafrechtelijke aansprakelijkheid na een ernstig arbeidsongeval (Kenny Decruyenaere)

 • mogelijke tenlasteleggingen
 • mogelijke daders
 • sancties

12u10 Lunch

12u45 Aanvang sessies namiddag
Beleid van het OM (Danny Meirsschaut)

 • Het kader van het beleid ontwikkeld in de omzendbrieven van het College van procureurs-generaal
 • Enkele bijzondere topics: mensenhandel, sociale dumping, domiciliefraude, welzijn
 • De klassieke strafprocedure en alternatieven: bestuurlijke handhaving, administratieve geldboeten, minnelijke schikking, bemiddeling
 • De opsporingsdiensten
 • De strafuitvoering en het strafuitvoeringsonderzoek

13u45 Korte koffiepauze

14u00 Vervolg sessies namiddag
Sociale dumping (Martijn Baert en Daan De Backer)

 • Aanneming versus sociale dumping: een dunne grens?
 • Het begrip minimumloon bij detachering: een misleidend begrip (uiteenzetting gebaseerd op de noot van Martijn in het themanummer van RABG)
 • Tewerkstelling van derdelanders: een aantal aandachtspunten uit de praktijk

15u00 Debat met als moderator Anja Vareman

16u00 Receptie

Deel 1.  Ruth De Baere
Werken in Nederland.
Fiscale en sociaalrechtelijke gevolgen in geval van (i) detachering vanuit België naar Nederland, (ii) een pure grensoverschrijdende dienstbetrekking (Nederlandse arbeidsovereenkomst) en (iii) een gesplitste taxatie (bv salary split).
Deel 2 : Chantal Hendrickx
Pensioenopbouw in Nederland.
Fiscaal regime in België van in Nederland opgebouwde pensioenen : (i) AOW, (ii) Nederlandse aanvullende pensioenen en (iii) Belgische fiscale aspecten van de Nederlandse uitfasering van Pensioenen in eigen beheer

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum en plaats
Vrijdag 27 september 2019, 9u30 tot 16u00
Communicatieloft Gent
Sint-Denijslaan 489, 9000 Gent

Deelnameprijs
€ 202,48 excl. btw (€ 245.00 incl. btw): Deelname aan de studienamiddag, documentatie, koffiepauze, lunch, receptie en het themanummer "RABG+ Rechtspraakoverzicht Sociaal Strafrecht" t.w.v. € 59,00 (incl. btw) inbegrepen.
Studenten en (advocaat-)stagiairs genieten 20% korting en betalen slechts € 161,98 (excl. btw) (€ 196 incl. btw)
Studenten dienen een kopie van de studentenkaart over te maken op orders@larcier.com

Bedrag waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de KMO-portefeuille: € 202,48

Documentatie
De presentatie zal u bezorgd worden via hand-outs op de studiedag

Doelgroep

Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, medewerkers van sociale secretariaten, personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren en fiscalisten

Permanente vorming
OVB (4 punten), IAB (5u), IBR en BIBF (5u)

Tussenkomst door IGO: het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskosten van de magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde voor bovenvermelde opleiding ten laste. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega. 

Bedrag waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de KMO-portefeuille: € 202,48

U hoeft hiervoor niet te wachten tot na ontvangst van de factuur maar kunt de aanvraag reeds indienen met vermelding van het Registratienummer Lefebvre Sarrut Belgium: DV.O214911. 

KMO-Portefeuille:
Met deze subsidiemaatregel geniet u 30 tot 40% korting 
Registratienummer Lefebvre Sarrut Belgium NV: DV.O214911
Voor meer informatie, klik hier.

U bent abonnee op Larcier Training Deals All Inclusive en u wenst u in te schrijven voor deze opleiding? Contacteer trainingdeals@larcier.com

Inlichtingen

Larcier Training
training@larcier.com
Gratis nummer: 0800 39 067

Mnemo

RABGLISGR

Taal

NL

ISBN

CONF-9781109216264

Verschijningsdatum

Vrijdag 27 september 2019 – Gent
Kies datum en plaats
Kies formule
Selecteer uw profiel
Gegevens deelnemer

Overzicht