Studiedag: Internationale fiscaliteit: een update

Vrijdag 29 november 2019 – Zwijnaarde
€ 345,00
icon-bill
Betaling via factuur
icon-kmo
Gesubsidieerd door de KMO-portefeuille
icon-certif
Attest en opleidingspunten
icon-phone
Hulp nodig? Contacteer ons op 0800 39 067

Beschrijving

VOORSTELLING

Larcier organiseert samen met LegalNews.be de Studiedag Internationale fiscaliteit: een update.

Volgende topics komen onder meer aan bod:

 • Ontwikkelingen bij de interpretatie en toepassing van het concept Beneficial Ownership 
 • Vergelijking tussen de diverse middelen die bij internationale dubbele belasting ter beschikking staan
 • Anti-misbruik in internationale fiscaliteit
 • Internationale gegevensuitwisseling en controles

Elke deelnemer aan de Studiedag kan een selectie van boeken aankopen met 15% korting (zie online inschrijfformulier).

SPREKERS

Werner Huygen, Partner International Tax Services bij EY Tax Consultants en Gastdocent aan KULeuven. Gespecialiseerd in International Tax, Tax, Corporate Tax, Tax advisory, Due diligence en Management. Afgestudeerd aan KULeuven met masterdiploma in de rechten en bachelorsdiploma aan UAntwerpen met master in international taxation aan Fiscale Hogeschool Brussel. 

Bernard Peeters, Advocaat-vennoot bij Tiberghien en Gastprofessor VUB met ervaring als belastingconsult. Gespecialiseerd in belastingrecht, belasting, internationale belasting, belastingadvies, vennootschapsbelasting en juridisch advies (…). Licentiaat in bijzondere licentie bedrijfsrecht aan VUB. 

Henk Verstraete, Advocaat-vennoot bij Stibbe, Prof. Fiscale Hogeschool en Gastdocent KULeuven met bewezen ervaring als advocaat en partner. Afgestudeerd aan KULeuven met masterdiploma in de rechten en masterdiploma – LLM, Fiscaal recht / belastingen aan New York University School of Law. 

Liesbeth Vermeire, Advocaat PwC Legal

Véronique De Brabanter, Senior Counsel bij PwC Legal met ervaring als fiscaal advocaat/partner en belastingadvocaat. Gespecialiseerd in geschillenbeslechting en geschillen m.b.t. alle soorten belastingen en procesvoering. Afgestudeerd aan KULeuven met masterdiploma in de rechten en diploma Belasting aan Vlerick Business School. 

PROGRAMMA

vanaf 08u45: Onthaalkoffie en registratie van de deelnemers voor de ochtendsessie
09u30: Start van de uiteenzetting (pauze voorzien rond 11u15)
Ontwikkelingen bij de interpretatie en toepassing van het concept uiteindelijk gerechtigde (Beneficial Ownership) (dhr. Werner Huygen en mr. Bernard Peeters)

 • Arresten Hof van Justitie (26 februari 2019)
  Op 26 februari ll. heeft het Hof van Justitie een reeks belangrijke arresten geveld inzake de interpretatie van het begrip ‘uiteindelijke gerechtigde’.
  Deze arresten zullen zonder enige twijfel in de nabije toekomst een belangrijke invloed uitoefenen op de vraag wie gerechtigd is zich te beroepen op de voordelen die Europese fiscale richtlijnen en dubbelbelastingverdragen bieden. 
 • Impact arresten inzake misbruikconcept in het internationaal fiscaal recht
  De invloed van de arresten zou zelfs nog verder kunnen reiken omdat ze ook proberen een nadere omschrijving te geven van het misbruikconcept in het internationaal fiscaal recht in het algemeen en het Europees fiscaal recht in het bijzonder. 

Vergelijking tussen de diverse middelen die bij internationale dubbele belasting ter beschikking staan (mr. Bernard Peeters en dhr. Werner Huygen)

De recente invoering van vage rechtsnormen in het algemeen en anti-misbruikbepalingen in het bijzonder zullen er in een internationale context ongetwijfeld toe leiden dat er meer gevallen van dubbele belasting zullen ontstaan.
Het gehele BEPS-project was er in belangrijke mate op gericht dubbele niet-belasting te vermijden. Doch het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn om hiermee de gevallen van dubbele belasting op te drijven. 

 • Gelukkig heeft de Europese Raad eind 2017 in dit kader een initiatief genomen met de Richtlijn 2017/1852 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie 
 • Verder is er ook het Europese Arbitrageverdrag van 1990 
 • Daarnaast staat in verdragssituaties ook nog de onderlinge overlegprocedure van art. 25 OESO-model ter beschikking; in het kader van het BEPS-project kreeg deze procedure een face-lift
 • En er blijven natuurlijk ook de nationale maatregelen 

Maar welke maatregelen bieden nu de meeste garantie voor de belastingplichtigen?
In deze uiteenzetting worden de diverse rechtsmiddelen naast elkaar gezet en vergeleken.

12u45: Broodjesbuffet
13u30: Start van de uiteenzetting (pauze voorzien rond 15u15)

Anti-misbruik in internationale fiscaliteit (mr. Henk Verstraete)

 • De ‘Principal Purpose Test’ in dubbelbelastingverdragen onder de ‘multilateraal instrument’ (MLI) ter voorkoming van fiscale grondslaguitholling en winstverschuiving
 • Mogelijke doorwerking naar artikel 344, par 1 WIB
 • Uitbreiding van de toepassing van de Kaaimantaks 

Internationale gegevensuitwisseling en controles (mr. Liesbeth Vermeire en mr. Véronique De Brabanter)

 • De versnelde ingebruikname van nieuwe technologieën zoals datamining en e-auditing 
 • Grensoverschrijdende samenwerking en informatie-uitwisseling binnen de EU en daarbuiten  tussen belastingadministraties, gezamenlijke acties die worden uitgevoerd door de belastingadministraties van verschillende landen en andere maatregelen die leiden tot toenemende transparantie op fiscaal vlak (oa. meldingsplicht door tussenpersonen) en de grondrechten van de belastingplichtige in het gedrang brengen
 • Verschillen tussen directe belastingen en btw 

rond 17u15: Laatste mogelijkheid tot vraagstelling

DOELGROEP

Advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum en plaats
29 november 2019, 08u45 tot 17u15
3Square Gent
Rijvisschestraat 124, 9052 Zwijnaarde  

Deelnameprijs

€ 285,12 excl. btw (€ 345 incl. btw) Deelname aan de studiedag, inclusief broodjesbuffet, documentatie en koffie-frisdranken.
Voor studenten en stagiairs gelden speciale prijzen (-20% korting): € 228,10 excl. btw (€ 276 incl. btw), zie online inschrijfformulier.

(Bedrag waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de KMO-portefeuille: € 285,12)

Optioneel: voordeelaanbod voor deelnemers: 15% korting op het boek 'De pachtovereenkomst' (Editie 2019, circa 1000 p.). (zie inschrijfformulier) 
U betaalt € 212,50 i.p.v. € 250 (incl. btw) voor "De pachtovereenkomst"

Optioneel: voordeelaanbod voor deelnemers: 15% korting op een selectie aan boeken. (zie inschrijfformulier) 

Documentatie
De presentatie zal u bezorgd worden via hand-outs op de studiedag

Permanente vorming
BIBF (6u), OVB (6 punten), IAB (6u), IBR (in aanvraag), BIV (3u) en IBJ (6 punten)

Tussenkomst door IGO: het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskosten van de magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde voor bovenvermelde opleiding ten laste. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

KMO-Portefeuille:
Met deze subsidiemaatregel geniet u 30 tot 40% korting 
Registratienummer Lefebvre Sarrut Belgium: DV.O214911
Voor meer informatie, klik hier.

Bedrag waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de KMO-portefeuille: € 285,12
Bedrag waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de KMO-portefeuille als student of (advocaat-)stagiair: € 228,10

U hoeft hiervoor niet te wachten tot na ontvangst van de factuur maar kunt de aanvraag reeds indienen met vermelding van het Registratienummer Lefebvre Sarrut Belgium: DV.O214911. 

Inlichtingen
Larcier Training
training@larcier.com
Gratis nummer: 0800 39 067

Mnemo

INTFISSEM

Taal

NL

ISBN

9781101015995

Verschijningsdatum

Vrijdag 29 november 2019 – Zwijnaarde