Samenwerking en communicatie in internationale insolventieprocedures

1ste editie 2019

Anne-Sophie Van Gaver

In voorraad
€ 57,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig? Contacteer ons op 0800 39 067

Beschrijving

Dit Cahier behandelt de diverse initiatieven en voorstellen van internationale en regionale organisaties die een adequaat kaderwerk vormen voor grensoverschrijdende insolventies, waarbij de samenwerking en de communicatie tussen insolventierechters op de voorgrond worden geplaatst.

Sinds de globalisering van de ondernemingswereld is ook in het insolventierecht het internationaal karakter toegenomen. Dit heeft geleid tot de opkomst van het ‘grensoverschrijdend insolventierecht’ of het ‘internationaal insolventierecht. Om grensoverschrijdende insolventieprocedures, die gelijktijdig in meerdere landen kunnen geopend worden, te doen slagen, is de samenwerking en de communicatie tussen de betrokken gerechtelijke actoren, in het bijzonder de insolventierechters, wenselijk (en de facto zelfs noodzakelijk).  

Recente hervormingen hebben zich binnen het grensoverschrijdend insolventierecht voorgedaan. In 2017 is de Herziene Europese Insolventieverordening (EU) nr. 2015/848 in werking getreden, waarbij de meest innovatieve verandering is dat thans ook insolventierechters onderling verplicht moeten samenwerken en communiceren. Een verplichting die voordien uitsluitend aan insolventiefunctionarissen was opgelegd. De Europese wetgeving wordt ondersteund door een ruime waaier aan internationale en regionale soft law-instrumenten, waarin "beste praktijken" zijn opgenomen, en fungeren als hulpmiddel voor gerechtelijke actoren bij de invulling van de samenwerkings- en kennisgevingsverpichting. Eveneens op Belgisch niveau heeft zich recent een ingrijpende hervorming voorgedaan door de inwerkingtreding van het Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht, die de initiële samenwerkingsverplichting uit het Wetboek van Internationaal Privaatrecht aanzienlijk heeft uitgebreid en gepreciseerd.

De insolventiepraktijk zal moeten uitwijzen of insolventierechters wereldwijd bereid zijn om met de huidige hervormingen samen te werken, of indien nog een extra duw in de rug nodig is. Wel zijn heden de fundamenten voor rechterlijke samenwerking en communicatie in het grensoverschrijdend insolventierecht gelegd. Elk van de besproken initiatieven heeft bijgedragen tot een stap voorwaarts in de zoektocht naar een adequaat kaderwerk binnen het grensoverschrijdend insolventierecht, en maakt het mogelijk voor insolventierechters om samen te werken onderling.

Dit Cahier geeft een duidelijk overzicht door de jaren heen van de diverse (hard law en soft law) initiatieven en voorstellen ter facilitering van de samenwerking en communicatie tussen insolventierechters. De thematiek van samenwerking en communicatie brengt de nodige verwarring met zich mee. Vandaar dat dit werk tracht om per initiatief de stand van zaken te bespreken.
Aldus een praktijkgericht werk dat onderlinge vergelijking tussen de belangrijkste initiatieven mogelijk maakt. In bijlage is een schema opgenomen van de diverse initiatieven en voorstellen op zowel internationaal als regionaal en Belgisch niveau.

+++
Abonnementspromotie

Bij intekening op de Cahiers Antwerpen Brussel Gent (CABG), geniet u een korting van 15% op alle nog te verschijnen Cahiers in deze reeks CABG. Ook kunt u de reeds verschenen Cahiers (naar keuze) eveneens met 15% korting bestellen. Voor meer informatie, contacteer herman.verleyen@larcier.com

Elektronische versie beschikbaar op :

  • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Lijst van alle medewerkers

Auteur

  • Anne-Sophie Van Gaver : Master in innovation and strategic management, Management Consulting Analyst bij Accenture

Mnemo

SACOINTINS

Taal

NL

ISBN

9782807916593

Aantal pagina's

112

Verschijningsdatum

oktober 2019

Naam van de collectie

Cahiers Antwerpen Brussel Gent (doctrinereeks CABG)

Uitvoering

Boek

Gewicht

222 g
Search engine powered by ElasticSuite