Répertoire Notarial

Répertoire Notarial: al 60 jaar deskundige informatie  

Répertoire Notarial

Onder leiding van:
Myriam Charpentier-Harmel, Frédéric Georges, Jean-Louis Van Boxstael, Philippe Vanlatum

Opgericht in 1960 door notarissen Alfred Genin en Jean Baugniet, omvat het Répertoire notarial alle materies waarmee het notariaat te maken heeft.

De collectie is een symbool van topkwaliteit die uit 19 delen bestaat en meer dan 140 boeken bevat waarvan de redactie toevertrouwd is aan eminente auteurs, allen experten in hun vakgebied. Het is een losbladige publicatie die in opbergmappen bewaard wordt. Zodoende kan zij gemakkelijk up-to-date gehouden worden.

Voor elke materie, biedt de collectie een grondige commentaar op de wetgeving, een synthese van de doctrine, een studie van de recente rechtspraak en modellen van akten die van commentaar voorzien worden.
De boeken, die gepubliceerd worden in het Frans, worden meestal aangevuld met een tweetalige modellenverzameling met modellen van akten die vaak van commentaar voorzien zijn. De toegang tot de reeks wordt vergemakkelijkt door diverse tweetalige hulpmiddelen in elk boek, met name inhoudstafels en een alfabetisch register alsook een register met de aangehaalde beslissingen. Een algemeen alfabetisch register over de gehele collectie en een overzichtsplan met de reeds verschenen én geplande boeken kunnen ook geraadpleegd worden door de gebruiker.


ALGEMEEN OVERZICHTSPLAN VAN DE COLLECTIE

 • Boekdeel 1 – Personenrecht
 • Boekdeel 2 – Zakenrecht
 • Boekdeel 3 – Erfenissen, schenkingen en testamenten
 • Boekdeel 4 – Verbintenissen
 • Boekdeel 5 – Huwelijksvermogensrecht
 • Boekdeel 6 – Mede-eigendom
 • Boekdeel 7 – De verkoop
 • Boekdeel 8 – Huurovereenkomsten
 • Boekdeel 9 – Contracten
 • Boekdeel 10 – Zekerheidsrecht
 • Boekdeel 11 – Notarieel recht
 • Boekdeel 12 – Handels- en economisch recht
 • Boekdeel 13 – Notariële rechtspleging
 • Boekdeel 14 – Publiek en administratief recht
 • Boekdeel 15 – Fiscaal recht
 • Boekdeel 16 – Sociaal recht
 • Boekdeel 17 – Strafrecht
 • Boekdeel 18 – Internationaal privaatrecht
 • Boekdeel 19 – Vergelijkend recht (Bijzondere uitgave van de JurisClasseur de Droit comparé –  betalende optie RN-DC)

>> Gelieve hierbij het gedetailleerde plan van de 19 boekdelen van de Collectie die rekening houdt met de commentaren verschenen tot oktober 2020.


Het Répertoire Notarial is integraal beschikbaar op Strada lex, uw juridische portaalsite.

De reeks Répertoire Notarial is ook

 • 19 delen
 • Meer dan 140 boeken
 • Een grondige commentaar op de wetgeving
 • Een synthese van de doctrine
 • Een analyse van de recente rechtspraak
 • Modellen van akten die voorzien worden van commentaar
 • Tweetalige modellen en inhoudstafels