Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent (RABG)

Abonnement 2021 - 20 nummers per jaar
(Afzonderlijke nummers verkrijgbaar)

Aagje Bellens, Steven Brouwers, Björn Bullynck +

In voorraad
€ 310,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-smartphone
Gratis activatie op de app Larcier Journals
icon-phone
Hulp nodig? Contacteer ons op 0800 39 067

Beschrijving

Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent, kortweg RABG, ontsluit voor u tweemaal per maand vernieuwende en interessante rechtspraak en wetgeving. Vooraanstaande juristen bieden u een boeiende kijk op thematisch gestructureerde rechtspraak, aangevuld met diverse informatie voor de praktijkjurist.

Wat maakt RABG zo bijzonder?

RABG, de Nederlandse tegenhanger van de JLMB, werkt elk nummer rond een actueel thema. Een multidisciplinaire redactie bestaande uit ervaren praktijkjuristen selecteert de vonnissen en arresten. Elke uitspraak wordt voorafgegaan door een aantal trefwoorden en een samenvatting, en gevolgd door een korte verhelderende noot.

Daarnaast wordt de vinger aan de pols van de actualiteit gehouden met het opvolgen van belangrijkste wetswijzigingen, relevante prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof met verwijzing naar de website, een overzicht van boeken en publicaties, benoemingen, rechtsplegingsvergoedingen, indexcijfers, enz.

RABG verschijnt tweemaal per maand (20 nummers per jaar) en telt 64 of meer bladzijden per nummer. Formaat: 16 x 24 cm.


De themanummers zijn afzonderlijk verkrijgbaar.
Het is eveneens mogelijk afzonderlijke themanummers van een vorige jaargang te bestellen (zolang de voorraad strekt). Neem hiervoor contact op met bert.vanvaerenbergh@larcier.com 

Vraag vrijblijvend een nummer aan ter kennismaking: herman.verleyen@larcier.com

 

Uw abonnement start bij de verschijning van het eerste nummer van jaargang 2021. Dit nummer zal u automatisch worden toegestuurd zodra het beschikbaar is.

 

Sinds juni 2019 geeft het papieren abonnement u toegang tot het tijdschrift in de App Larcier Journals.

U heeft nog geen abonnement en u wil alleen de mobiele versie? Vraag een prijsofferte bij onze klantendienst via email orders@larcier.com. Uw abonnement geeft u dan toegang tot het tijdschrift in de app Larcier Journals. Dankzij deze mobiele toegang kunt u de meest recente nummers raadplegen die tijdens het lopende jaar en het jaar voorafgaand aan uw abonnement zijn gepubliceerd.

Heeft u een abonnement op Strada lex? Ontdek de voordelen van de optie Mobility.

Lijst van alle medewerkers

Kernredactie

 • Aagje Bellens : Magistraat en vrijwillig wetenschappelijk medewerker Instituut Fiscaal Recht Uhasselt, law, tax & business unit
 • Steven Brouwers : advocaat-bemiddelaar in familiezaken, docent UAntwerpen PAO Bemiddeling
 • Björn Bullynck : Raadsheer Hof van beroep Antwerpen
 • Stefaan Cnudde : Advocaat aan de balie te Brussel
 • Chris De Ganck : Advocaat bij de balie te Gent
 • Meindert Gees : Advocaat bij Publius, praktijkassistent staats- en administratief recht KU Leuven
 • Elke Janssens : Advocaat bij de balie te Brussel, wetenschappelijk medewerker aan de Vrije Universiteit Brussel
 • Bruno Maes : Advocaat bij het Hof van Cassatie, Hoofddocent Civiel Procesrecht Vrije Universiteit Brussel
 • Michel Rozie : Gewezen eerste voorzitter hof van beroep Antwerpen, Docent en praktijklector Vrije Universiteit Brussel
 • Kim Swerts : Advocaat bij de balie te Brussel
 • Joke Vanden branden : Advocaat bij de balie te Antwerpen, Professor Fiscale Hoge School
 • Karel-Jan Vandormael : Advocaat bij de balie te Limburg

Onder de hoofdredactie van

 • Nico Snelders : Kamervoorzitter Hof van Beroep Antwerpen
 • Hans Van Bossuyt : ere-kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent - Jeugdrechter in hoger beroep
 • Flip Petillion : Advocaat bij de balie te Brussel, Cepina-arbiter

Redactie

 • Elisabeth Alofs : docent Vrije Universiteit Brussel
 • Dominique Blommaert : Wetenschappelijk medewerker bij het Instituut Financieel Recht aan de Universiteit Gent, advocaat
 • Katrien Buelens
 • Nico Clijmans : Advocaat bij de balie te Antwerpen
 • Willem De Pauw : Raadsheer in het hof van beroep te Gent
 • Audrey De Sloovere
 • Luk Delbrouck : Advocaat bij de balie te Hasselt
 • Marijke Demedts : Raadsheer bij het Arbeidshof te Gent
 • Vincent Dooms : Eerste Voorzitter Arbeidshof Gent
 • Marcel Govaerts
 • Sophie Guiliams
 • Katrien Hanoulle
 • Jan Herman : Raadsheer Arbeidshof
 • Bruno Lietaert
 • Stefaan Loosveld : Advocaat bij de balie te Brussel, docent K.U.B.
 • Jacques Michielsens : Voormalig manager legal department AXA Bank Europe
 • Aileen Reniers : Notaris
 • Maarten Somers : Advocaat
 • Yves Van Den Berge : Substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, medewerker Instituut voor Strafrecht van de KU Leuven
 • Jachin Van Doninck : Advocaat bij de balie te Brussel en praktijkassistent Instituut voor procesrecht UGent
 • Eric Van Dooren : Raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen
 • Dirk Van Gerven : Advocaat bij de balie te Brussel en New-York, voorzitter van de raad van toezicht van de Financial Services and Markets Authority (FSMA)
 • Dirk Van Strijthem
 • Filip Van Volsem : Raadsheer in het Hof van Cassatie
 • Patricia Vanlersberghe : Advocaat bij het Hof van Cassatie
 • Stéphane Vereecken : Advocaat-vennoot Charlier Advocaten en praktijkassistent vakgroep burgerlijk recht UGent
 • Christel Vergauwen
 • Patrick Waeterinckx : Advocaat, praktijklector straf- en strafprocesrecht Vrije Universiteit Brussel
 • Daily Wuyts

Mnemo

RABG.21

Taal

NL

ISBN

9782807927803

Verschijningsdatum

februari 2021

Uitvoering

Abonnement

2021/12-13

Samengesteld door Chris De Ganck
RABG 2021/12-13 bevat recente geannoteerde rechtspraak (160 p.!) over diverse items SOCIAAL RECHT: o.a. Over de Genderwet; de Welzijnswet; de Ziekenhuiswet; Bonusplannen; ...

€ 90,00

2021/11

RABG 2021/11 bevat recente geannoteerde rechtspraak over diverse items ONDERNEMINGSSTRAFRECHT: o.a. over Verstoring van vrijheid van opbod (art. 314 Sw.) en overheidsopdrachten; Dataretentie; Detachering; Berbeurdverklaring;...

€ 75,00

2021/10

Samengesteld door Michel Rozie
RABG 2021/10 bevat recente geannoteerde rechtspraak over STRAF- en STRAFPOCESRECHT: o.a. over: Het liken van haatdragende boodschappen kan racisme uitmaken; Ontbrekende goederen bij een douanemisdrijf; Een verbeterende beslissing,...

€ 75,00

2021/9

Samengesteld door Björn Bullynck en Stefaan Cnudde
RABG 2021/9 bevat recente geannoteerde rechtspraak over diverse aspecten van DE FACTUUR ,o.a. Algemene voorwaarden; aanvaarding; bewijskracht; verzending; taalgebruik ...

€ 75,00

2021/8

Samengesteld door Flip Petillion
RABG 2021/8 bevat recente geannoteerde rechtspraak over INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIERECHT ,o.a. over privacybescherming en softwarebescherming

€ 75,00

2021/7

Samengesteld door Joke Vanden Branden en Aagje Bellens
RABG 2021/7 bevat recente geannoteerde rechtspraak over FISCAAL RECHT, o.a. over beroepskosten;onrechtmatig verkregen bewijs; antimisbruik; openbaarheid van bestuur;...

€ 75,00

2021/6

Samengesteld door Bruno Maes
RABG 2021/6 bevat recente geannoteerde rechtspraak over diverse items PROCESRECHT: o.a. over Derdenverzet; Antwoordplicht rechter; Bewarend beslag onder derden ...

€ 75,00

2021/5

Samengesteld door Steven Brouwers
RABG 2021/5 bevat recente geannoteerde rechtspraak over diverse items FAMILIE- EN FAMILIAAL VERMOGENSRECHT : meer bepaald over Bemiddeling; alimentatie; afstamming,...

€ 75,00

2021/3-4

Samengesteld door Chris De Ganck
RABG 2021/3-4 bevat recente geannoteerde rechtspraak (160 p.!) over diverse items SOCIAAL RECHT: o.a. over Over het begrip werkgever bij grensoverschrijdende tewerkstelling; Stakingsrecht; Tijdregistratie, overloon en bewijs; Controlearts

€ 90,00

2021/2

RABG 2021/2 bevat recente geannoteerde rechtspraak over diverse items STRAF- en STRAFPOCESRECHT: o.a. over De motiveringsverplichting van de strafuitvoeringsrechtbank; Lasthebber ad hoc – Failliete vennootschap,...

€ 75,00

2021/1

Samengesteld door Pierre Thiriar
RABG 2021/1 bevat recente geannoteerde rechtspraak over diverse items VERBINTENISSENRECHT: meer bepaald over de Natuurlijke verbintenis: Begrip – Voorwaarden – Bewijs – Toepassingen

€ 75,00