Recht en levensbeschouwing

AdVocare 2012

1ste editie 2012

Frank Fleerackers, Raf Van Ransbeeck

€ 83,00

Beschrijving

Inhoud

De strategische vrijwaring van de publieke ruimte
Recht en levensbeschouwing in de Belgische Grondwet van 1831
Bram Delbecke

De wederzijdse afhankelijkheid van levensbeschouwing en recht
Notities en bedenkingen vanuit de sociologie
Stef Adriaensens

Recht en katholicisme
Wederzijdse invloeden
Rik Torfs

Christendom als voedingsbodem voor het recht
Mark Lambrechts

Recht, levensbeschouwing en vrijzinnigheid/vrijmetselarij
Rik Pinxten.

Over de invloed van ‘de loge’ op het recht en omgekeerd
Hugo Lamon

Nieuwe en oude minderheidsreligies in het Belgische stelsel van state support: invloed, in meerdere varianten
Adriaan Overbeeke

Redenen voor de moeilijkheden bij de eerste erkenningen van de Islamitische Gemeenschappen (IG’s) in Vlaanderen
Omar Van den Broeck

Recht en Jodendom door de bril van de orthopraxe jurist en socioloog
Henri Rosenberg

Burgerlijke samenleving en kerkelijk recht: een protestantse benadering
Guy Liagre

Recht en levensbeschouwing: over hoofddoek en toga
Eddy Boydens

De rechter en zijn schaduw: rechtspraak en levensbeschouwing
Ghislain Londers

Over levensbeschouwing, rechtsdenken en juridische vorming
Frank Fleerackers

Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Korte inhoud

 

Mnemo

RECLEVEPUB

Taal

NL

ISBN

9782804466183

Verschijningsdatum

september 2013

Lijst van alle medewerkers

Onder de redactie van

 • Frank Fleerackers
 • Raf Van Ransbeeck : Magistraat, docent aan de KU Leuven@HUBrussel

Het werk bevat bijdragen van

 • Stef Adriaensens
 • Eddy Boydens : Gewezen Stafhouder en gewezen Voorzitter OVB
 • Bram Delbecke
 • Frank Fleerackers
 • Mark Lambrechts : Professor HUB
 • Hugo Lamon : Advocaat bij Lamon-Law en bestuurder en woordvoerder OVB
 • Guy Liagre
 • Ghislain Londers
 • Adriaan Overbeeke : Universitair docent VU Amsterdam en Universiteit Antwerpen
 • Rik Pinxten
 • Henri Rosenberg
 • Rik Torfs
 • Omar Van den Broeck