Praktijkgids Duiding Drugs

2de editie 2016

Hans Van Espen, Stephanie Vanthienen

In voorraad
€ 55,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig? Contacteer ons op 0800 39 067

Beschrijving

Het fenomeen drugs blijft vele vragen oproepen. De wetgeving is complex en het handhavingsbeleid van de overheid niet voor iedereen even duidelijk.

Deze Praktijkgids Duiding Drugs is een volledig herziene en herwerkte versie van het boek “Drugwetgeving” uit 2012. Het resultaat is een zeer  compleet werk geworden, waarbij de lezer niet alleen een breed inzicht krijgt in de actuele Belgische drugwetgeving, maar ook in het meest recente beleid inzake de opsporing en vervolging van drugs.

Elke rechtspracticus, hulpverlener of geïnteresseerde kan in een heldere taal een antwoord krijgen op vaak gestelde vragen: Wat is nu nog strafbaar? Welke zijn de wettelijke straffen? Wat zijn de verzwarende omstandigheden?

Aangezien de aanwezigheid van drugs een dagelijkse realiteit is in specifieke omgevingen zoals gevangenissen, bedrijven, sportclubs en scholen, bevat deze Praktijkgids ook afzonderlijke hoofdstukken  tot duiding en inspiratie voor verantwoordelijken en leidinggevenden over de omgang met verdovende middelen in hun omgeving.

Een handig trefwoordenregister brengt de lezer snel in het juiste hoofdstuk.

 

Vlot toegankelijk naslagwerk voor én door practici:

Het werk is een handige praktijkgids voor elke professional die een beroep wil doen op de wetgeving en hoe dit geïmplementeerd moet worden. Niet alleen verschaft de toelichting een pasklaar antwoord op de vele vragen die kunnen rijzen, maar bovendien kan het werk bij de oplossing van complexe vraagstukken de uitvalsbasis vormen voor verder onderzoek voor advocaten, magistraten, onderwijzend personeel, opvoeders en ook ouders.

Deze praktijkgids biedt zeer praktische informatie (adressenlijsten, cijfers, …) in verschillende, logisch opgebouwde hoofdstukken over druggebruikers en hun omgeving.

Korte inhoud

I. Inleiding: Soorten drugs en hun effecten

II. Drugwet: 24 februari 1921

 • A. Inleiding
 • B. Wat is strafbaar?
 • C. De verzwarende omstandigheden
 • D. Wat zijn de toepasselijke straffen?
 • E. Specifieke situaties vervat in de Drugwet
 • F. Bestuurlijk optreden

III. Drugs in het verkeer

 • A. Bespreking Wegverkeerswet 
 • B. Besluit
 • C. Artikel 35 Wegverkeerswet 
 • D. Art. 38 Wegverkeerswet 
 • E. Art. 50-51 Wegverkeerswet 
 • F. Art. 55-56 Wegverkeerswet

IV. Beleid

 • A. Situering van het drugbeleid
 • B. De parlementaire werkgroep ’Drugs’
 • C. De Federale Beleidsnota Drugs
 • D. Invloed van de wetswijziging in 2003
 • E. De richtlijn van 1 februari 2005 inzake bezit van cannabis voor  persoonlijk gebruik
 • F. Andere illegale verdovende middelen
 • G. Doorverwijzing naar de hulpverlening op parketniveau: pilootproject Proefzorg binnen het Parket Gent
 • H. Doorverwijzing naar de hulpverlening op rechtbankniveau: pilootproject Drugbehandelingskamer binnen de rechtbank van eerste aanleg Gent

V. Hulpverlening

 • A. Toenemende samenwerking tussen justitie en de drughulpverlening
 • B. Juridische basis voor doorverwijzingen vanuit justitie naar de drug-hulpverlening
 • C. Een veranderend hulpverleningsaanbod voor druggebruikers 
 • D. Het actuele zorgaanbod in de drughulpverlening 
 • E. Discussie en conclusies 

VI. Drugs in specifieke omgevingen

 • A. Drugs en gevangenissen
 • B. Drugs op school en thuis 
 • C. Drugs in de jeugdbeweging 
 • D. Drugs in het bedrijf 
 • E. Drugs en sport

VII. Internationale luik

 • A. Op het niveau van de Verenigde Naties
 • A1. Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen (opgemaakt te New York op 30 maart 1961, goedgekeurd bij Wet van 20 augustus 1969, zoals gewijzigd door het Protocol van Genève van 25 maart 1972, goedgekeurd bij Wet van 8 december 1983)
 • A2. Verdrag van 21 februari 1971 inzake psychotrope stoffen, goedgekeurd bij Wet van 25 juni 1992
 • A3. Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen, opgemaakt te Wenen op 20 december 1988, goedgekeurd bij Wet van 6 augustus 1993
 • B. Op Europees niveau

Wetgeving

Lijst van alle medewerkers

Onder de coördinatie van

 • Hans Van Espen : Substituut-procureur bij het parket te Leuven
 • Stephanie Vanthienen : Substituut-procureur bij het parket te Leuven

Met de medewerking van

 • Jorn Dangreau
 • Siegfried Stallaert : Rechter in de rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (gespecialiseerd in verkeerszaken)
 • Barbara Wydooghe : advocaat bij de balie te Leuven
 • Michael Mallaerts
 • Luk Delbrouck : Advocaat bij de balie te Hasselt
 • Hans De Waele
 • Igor Rogiers : Advocaat bij de balie te Brussel
 • Lieven Van Besien : Advocaat bij de balie te Brussel
 • Alexandra De Moor
 • Freya Vander Laenen
 • Wouter Vanderplasschen
 • Sara Van Malderen
 • Koenraad De Greve : Vrederechter van het eerste kanton Gent
 • Filip Van Hende : Advocaat bij de balie te Gent
 • Joachim Meese : Hoofddocent Universiteit Antwerpen en advocaat
 • Dimitri Dedecker : Advocaat bij de balie te Veurne
 • Jan Tytgat
 • Isabel Plets : Assistent arbeidsrecht aan de Universiteit te Gent, advocaat bij de balie te Brussel
 • Marie-Claire Lambrechts

Mnemo

KLDUIDRUG.B16

Taal

NL

ISBN

9782804485078

Aantal pagina's

454

Verschijningsdatum

december 2016

Uitvoering

Boek

Gewicht

653 g
Search engine powered by ElasticSuite