PCA-VOB – Pour un calcul objectif des contributions alimentaires / Voor een objectieve berekening van de onderhoudsbijdragen

Beveiligde betaling en gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig?Contacteer ons op 0800 39 067

Logiciel de calcul - Abonnement annuel / Berekeningssoftware - Jaarlijks abonnement

Pierre-André Wustefeld, Roland Renard
In voorraad
€ 300,00
€ 300,00

Beschrijving

Of u nu advocaat, bemiddelaar, notaris, magistraat of relatiebemiddelaar bent, de vernieuwingen van VOB (Voorstel tot onderhoudsbijdrage) komen aan de verwachtingen van de meest veeleisende gebruiker tegemoet.

VOB zal u helpen de juiste verdeelsleutel te bepalen om de respectieve bijdragen van gescheiden ouders te berekenen zodat zij op een billijke manier aan de noden van hun kinderen kunnen voldoen.

Als intuïtief en flexibel hulpmiddel geeft VOB u de mogelijkheid een maximaal aantal parameters in te voeren, specifiek voor het dossier dat u behandelt. Het instrument respecteert nauwgezet de wettelijke bepalingen, houdt rekening met de richtlijnen van de rechtspraak en evolueert mee met onze samenleving.

VOB maakt het mogelijk de verdeling van uitzonderlijke kosten en persoonlijke inkomsten van het kind te integreren en verwerkt de input van de meest recente studies van Roland Renard evenals recente statistische gegevens (coëfficiënten van 2012) terwijl het ook toelaat eerdere gegevens op te halen.

VOB bestaat ook in het Frans (PCA) en het Duits (VUB).

***

Que vous soyez avocat, médiateur, notaire, magistrat ou conseiller conjugal, les innovations de PCA (Proposition de Contribution Alimentaire) rencontreront vos attentes les plus exigeantes.

Elles vous aideront à déterminer la juste clé de répartition du financement recherchée par les parents séparés pour faire face de manière équitable aux besoins de leurs enfants.

Intuitif et souple, PCA vous donne la possibilité de préciser un maximum de paramètres propres à la situation que vous devez gérer. L’outil respecte rigoureusement les dispositions légales, prend
en compte les enseignements de la jurisprudence et évolue avec notre société.

PCA permet d’intégrer la répartition des frais extraordinaires et les ressources personnelles de l’enfant et intègre les apports des dernières études de Roland Renard ainsi que les données statistiques récentes (coefficients de 2012) tout en permettant de se référer également aux
données précédentes.

PCA existe aussi en néerlandais (VOB) et en allemand (VUB).

Mnemo

PCA-WEB10

Taal

FR, NL

ISBN

9782804429454

Verschijningsdatum

december 2010

Lijst van alle medewerkers

Auteurs

  • Roland Renard
  • Pierre-André Wustefeld