Overheidsopdrachten en Concessieovereenkomsten

Nieuwe bijgewerkte editie 2020: Geannoteerd met recente rechtspraak van het Hof van Justitie en de Raad van State

5de editie 2020

Constant De Koninck, Peter Flamey

In voorraad
€ 98,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig? Contacteer ons op 0800 39 067

Beschrijving

Volledige en actuele verzameling van alle relevante wet- en regelgeving inzake overheidsopdrachten:

Met de vijfde editie van het wetboek Overheidsopdrachten en Concessieovereenkomsten beschikt de rechtspraktizijn in één handzame codex over de Belgische wet- en regelgeving inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten, van toepassing na het inwerkingtreden van de Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016 en de Concessiewet van dezelfde datum, ter beschikking gesteld.

In totaal zijn in het wetboek vijf wetten, twaalf koninklijke besluiten en twee ministeriële besluiten opgenomen die inzonderheid de overheidsopdrachten in de klassieke en de speciale sectoren, de overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied en de concessie­overeenkomsten tot voorwerp hebben. Vanzelfsprekend zijn eveneens de Rechts­bescher­mings­wet van 17 juni 2013 en de wet- en regelgeving inzake de erkenning van aannemers opgenomen. Aangezien ook het nieuwe Vlaamse Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (BS 15 februari 2018) voorschriften bevat voor het plaatsen van overheidsopdrachten, zijn de relevante artikelen van dit decreet eveneens in voorliggende codex opgenomen.

Belangrijke artikelen van de Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016, het KB Plaatsing Klassieke Sectoren van 18 april 2017 en het KB Algemene Uitvoeringsregels van 14 januari 2013 zijn voorzien van recente rechtspraak van het Hof van Justitie en de Raad van State; in totaal werden 200 arresten geëxcerpeerd en onder de vorm van abstracts verwerkt in dit wetboek.
Aldus beschikt de gebruiker over een interessante bijkomende informatiebron en interpretatiemiddel waardoor een scherper juridisch perspectief van - vaak abstracte - rechtsnormen en -begrippen kan worden bereikt.

Met het oog op een maximale gebruiksvriendelijkheid bij het consulteren van het wetboek zijn de Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016, het KB Plaatsing Klassieke Sectoren van 18 april 2017 en het KB Algemene Uitvoeringsregels van 14 januari 2013 – de basiswet- en regelgeving voor het leeuwendeel van de overheidsopdrachten die van lokaal tot federaal niveau worden geplaatst – ontsloten door een exhaustief trefwoordenregister, en  worden alle normatieve akten voorafgegaan door een inhoudstafel en zijn de teksten en hun artikelen voorzien van uitgebreide wetshistorieken wat de oriëntatie ratione temporis vergemakkelijkt.

Alle teksten werden gecoördineerd tot B.S. 1 februari 2020*

Nieuw en gratis: blijf de hele tijd up-to-date dankzij de app Larcier Code:

Met de app LARCIER CODE heeft u altijd en overal kosteloos toegang tot de volledige rijkdom van uw Wetboeken via uw smartphone of tablet.

• Wekelijkse bijwerking van alle teksten uit uw Wetboek
• Toegankelijk via uw smartphone en tablet (versies voor iOS en Android beschikbaar)
• Uw wet- en regelgeving online en offline beschikbaar
• Eenvoudige en praktische toegang tot de artikels dankzij de zoekmotor

Voor meer informatie, klik hier

 

*Alle teksten werden gecoördineerd tot 1 februari 2020 (publicatiedatum Belgisch Staatsblad).
Er werd aldus o.a. rekening gehouden met:
- de wet van 7 april 2019 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten op defensie- en veiligheidsgebied en tot wijziging van de wet van 4 mei 2016 inzake het hergebruik van overheidsinformatie (BS 16 april 2019);
- het ministerieel besluit van 20 december 2019 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten en de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied (BS 24 december 2019); en
- het koninklijk besluit van 20 december 2019 tot aanpassing van twee drempels in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies
(BS 27 december 2019).

Lijst van alle medewerkers

Auteurs

  • Constant De Koninck : Eerste auditeur bij het Rekenhof
  • Peter Flamey : Advocaat-vennoot Flamey Advocaten

Mnemo

KLGEANOVOP

Taal

NL

ISBN

9782807918771

Aantal pagina's

450

Verschijningsdatum

maart 2020

Naam van de collectie

Geannoteerde Wetboeken

Uitvoering

Boek

Gewicht

772 g
Search engine powered by ElasticSuite