Openbaarheid van bestuur

De werking van het Vlaams Openbaarheidsdecreet in de bestuurspraktijk

1ste editie 2011

Reiner Tijs

In voorraad
€ 88,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-gift
-30% op uw online bestellingen t.e.m. 16/08/22* Zie voorwaarden

Beschrijving

Dit boek behandelt de actieve en passieve openbaarheid van bestuur bij de Vlaamse instanties (decreet van 26 maart 2004)., een  belangrijk leerstuk in de administratieve rechtspraktijk. 

Op een praktische en heldere manier wordt besproken welke documenten opgevraagd kunnen worden, welke uitzonderingen er gelden en welke procedure er gevolgd dient te worden.

Zowel bij burgers (die zich willen informeren) als bij bestuursinstanties (die de aanvragen moeten beoordelen) bestaan er hierrond nog heel wat vragen.

 Verhelderende blik op de de dagelijkse werking en toepassing van het Openbaarheidsdecreet:
In dit boek zijn tal van praktijkvoorbeelden opgenomen waarbij geput wordt uit meer dan vijfhonderd recente beslissingen van de beroepsinstantie voor de openbaarheid van bestuur en uit diverse arresten van de Raad van State.

Vervolgens worden ook de belangrijkste resultaten uit het recente evaluatieverslag 2009  in dit boek verwerkt.. Uit het evaluatieverslag blijkt niet alleen op welke wijze het Openbaarheidsdecreet juridisch correct moet toegepast worden, maar eveneens hoe het daadwerkelijk in de praktijk toegepast wordt, welke knelpunten daarbij nog worden vastgesteld en hoe hieraan in voorkomend geval geremedieerd kan worden.

Thematische ontsluiting van de beslissingen van de beroepsinstantie:
De relevante passages van enkele honderden arresten worden ondergebracht bij de respectievelijke thema’s en toepasselijke uitzonderingsgronden. Daardoor ontstaat een duidelijk beeld over de wijze waarop de beroepsinstantie het Openbaarheidsdecreet interpreteert en toepast. 

Hierdoor is het een onmisbaar werkinstrument voor de diverse instanties die het decreet moeten toepassen zoals de gemeenten, de provincies, de OCMW’s, de diverse agentschappen, scholen, universiteiten, communicatieambtenaren,...

Deze publicatie draagt het kwaliteitslabel van GPRC.
GPRC staat voor ‘Guaranteed Peer Reviewed Content’. Publicaties die dit label dragen, hebben een peer-reviewprocedure doorlopen die beantwoordt aan de internationale wetenschappelijke standaarden, zie
http://www.boekenvak.be/gprc

+++

Abonnementspromotie
Bij intekening op de Bibliotheek Publiek Recht Larcier, geniet u een korting van 15% op alle nog te verschijnen werken in deze Bibliotheek. Ook kunt u de reeds verschenen werken (naar keuze) eveneens met 15% korting bestellen. Voor meer informatie, contacteer herman.verleyen@larciergroup.com

Elektronische versie beschikbaar op :

  • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Korte inhoud

Verkorte inhoud:

I          Inhoudsopgave          

II         Voorwoord    

III       Inleiding        

IV       Algemeen      

IV.1    Doel van het recht op openbaarheid van bestuur     
IV.2    Openbaarheid van bestuur, participatie, Inspraak, burgerinitiatief en rechtsbescherming  
IV.3    Vormen van openbaarheid: actieve en passieve openbaarheid       
IV.4    Het normerend kader

V         Passieve openbaarheid          
V.1      Algemeen      
V.2      Rechten, plichten en geboden welke toegekend/opgelegd worden door het Openbaarheidsdecreet (Recht op inzage, uitleg of afschrift       , recht op verbetering of aanvulling   Plicht tot behulpzaamheid)
V.3      Toepassingsgebied ratione personae: instantie, bestuursinstantie, milieu-instantie 
V.4      Toepassingsgebied ratione materiae: bestuursdocumenten  
V.4.1   Algemeen      
V.4.2   Bestaand document  
V.4.3   Een document waarover men beschikt         
V.4.4   Gematerialiseerd       
V.4.5   Herkomst van geen belang    
V.4.6   Inhoud van een bestuursdocument: Informatie – milieu-informatie           
V.4.7   Voorbeelden van bestuursdocumenten        
V.5      Beperkingen van de openbaarheid   
V.5.1   Algemeen      
V.5.2   Het principe  
V.5.3   Restrictieve interpretatie       
V.5.4   Grondwetsconforme interpretatie    
V.5.5   Bevoegdheidstechnische opmerkingen        
V.5.6   Soorten uitzonderingsgronden         
V.5.7   Verschil tussen de uitzonderingsgronden voor milieu-informatie en andere informatie
V.5.8   Decretale uitzonderingsgronden (art. 11, 13, 14, 15 Openbaarheidsdecreet)         
V.5.9   Andere, niet in het Openbaarheidsdeceet voorzien uitzonderingsgronden (art. 12 Openbaarheidsdecreet)           
V.5.10 Matiging van de toepassing van uitzonderingsgronden: gedeeltelijke openbaarheid
V.6      Procedurele aspecten (Informeel verzoek, Eerste aanleg, Beroep bij de beroepsinstantie inzake openbaarheid, Beroep bij de Raad van State)

VI       Actieve openbaarheid           
VI.1    Algemeen      
VI.2    Gezamenlijk wegwijsbestand          
VI.3    Actieve openbaarheid milieu-informatie      
VI.4    Aanstelling communicatieambtenaar
VI.5    Jaarverslag communicatiebeleid Vlaamse ministers 
VI.6    Verplichte vermeldingen bij briefwisseling  
VI.7    Vermelden van de beroepsmogelijkheden   
(Toepassingsgebied, Draagwijdte, Sanctie)

Raadpleeg de integrale inhoudstafel (pdf)

Uittreksels

Lijst van alle medewerkers

Auteur

  • Reiner Tijs : Advocaat bij de balie te Antwerpen

Mnemo

OPBEVL

Taal

NL

ISBN

9782804445874

Aantal pagina's

284

Verschijningsdatum

januari 2011

Naam van de collectie

Bibliotheek Publiek recht Larcier

Uitvoering

Boek

Gewicht

519 g
Search engine powered by ElasticSuite