Omgevingsvergunning 2018

5de editie 2018

Peter Flamey, Gregory Verhelst, Pieter Jan Vervoort

In voorraad
€ 160,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig? Contacteer ons op 0800 39 067

Beschrijving

Met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning wordt ook in het Vlaamse gewest een ‘unieke’ omgevingsvergunning ingevoerd, ter vervanging van de oude stedenbouwkundige vergunning, de Vlarem-milieuvergunning en de verkavelingsvergunning. Met latere wijzigingsdecreten werden ook de socio-economische vergunning en de vergunning voor bepaalde vegetatiewijzigingen geïntegreerd in de nieuwe omgevingsvergunning.

Op de inwerkingtreding van het decreet van 25 april 2014 is het lang wachten geweest. De op zich al complexe overgangsregeling werd herhaaldelijk gewijzigd om de inwerkingtreding uit te stellen.
Finaal is de nieuwe regelgeving op alle bestuursniveaus – ook op het gemeentelijk niveau – in werking getreden per 1 januari 2018. Het hoeft geen betoog dat dit voor de praktijk - al wie beroepshalve met vergunningen in aanraking komt in het Vlaamse gewest - de belangrijkste vernieuwing is sedert de invoering van de milieuvergunning met het decreet van 28 juni 1985.

Het Geannoteerd wetboek Omgevingsvergunning is de logische opvolger van het Larcier Themawetboek Milieuvergunningen. In het wetboek wordt de regelgeving gebundeld die voor de praktijk het relevantst is bij de toepassing van het Omgevingsvergunningsdecreet. Vooraan zit de
vergunningsprocedure, opgenomen in het Omgevingsvergunningsdecreet en het bijbehorende Omgevingsvergunningsbesluit. Daarna komen de ‘inhoudelijke’ regels uit de verschillende takken van het omgevingsrecht, met name het milieuhygiënerecht, de ruimtelijke ordening, het
handelsvestigingsbeleid en het natuurbehoudsrecht


Het werk is een handig en onmisbaar werkinstrument voor iedereen die in de praktijk bezig is met de omgevingsvergunning (advocaten, notarissen, architecten, ambtenaren en deskundigen). Waar nuttig en relevant wordt de regelgeving  geduid met annotaties uit de rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en Raad van State. Voorzien van een handig trefwoordenregister.

Nieuw en gratis : blijf de hele tijd up-to-date dankzij de applicatie Larcier Code:
• Wekelijkse bijwerking van alle teksten uit uw Wetboek
• Toegankelijk via uw smartphone en tablet (versies voor iOS en Android beschikbaar)
• Uw wet- en regelgeving online en offline beschikbaar
• Eenvoudige en praktische toegang tot de artikels dankzij de zoekmotor

Voor meer informatie, klik hier

Mnemo

KLGEANVLA.B18

Taal

NL

ISBN

9782807910386

Aantal pagina's

770

Verschijningsdatum

december 2018

Lijst van alle medewerkers

Auteurs

  • Peter Flamey : Advocaat-vennoot Flamey Advocaten
  • Gregory Verhelst : Advocaat CMS
  • Pieter Jan Vervoort : bestuursrechter bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen