Nieuwe vormen van vastgoed

Verslagboek Notarieel congres 2017

1ste editie 2017

Thierry Van Sinay, Sofie Bouly, Jo De Haese +

€ 130,00

Beschrijving

Dit werk bevat de bijdragen aan het Notarieel Congres 2017. Elk van de auteurs benadert van uit zijn/haar  professionele specialiteit, één van de vele aspecten van de maatschappelijke tendensen. Rond de slogan ‘Opening Doors’ openen zij voor u letterlijk en figuurlijk de deuren naar alternatieve vormen van (samen)wonen. Daarbij denken zij na over de woonvormen in het verleden, het heden en in de toekomst: juridisch, maatschappelijk,  theoretisch en praktisch.

Termen als “cohousing” en “kangoeroewonen” klinken niet meer vreemd in de oren. Er is echter meer: volumepercelen, stapeling van eigendomsrechten, community land trust, enzovoort.

Een maatschappelijk relevante en vooral toekomstgerichte visie op onze (samen)woningsvormen die tegemoetkomen aan de wensen en noden van elke burger, rekening houdende met de economische, financiële en familiale realiteit(en), is bij de auteurs de rode draad doorheen hun bijdragen.

De auteurs, allen specialisten binnen hun werkterrein (academisch, notariaat, advocatuur, deskundigen), Frans- en Nederlandstalig, gaan deze uitdaging met de nodige ambitie en vastberadenheid, graag aan.

 

++++

Cet ouvrage rassemble les acties  du Congrès des Notaires 2017. Les auteurs traitent, chacun en fonction de sa spécialité professionnelle, un des nombreux aspects des tendances de la société. Sous le slogan ‘Opening Doors’, ils vous ouvriront les portes des formes alternatives de (co)habitation, tant au sens propre que figuré. À cet effet, ils aborderont les différentes formes d’habitation d’antan, les actuelles et celles à l’avenir : et ce, d’un point de vue juridique, social, théorique et pratique.

Les termes « cohousing » et « l’habitation kangourou » ne nous sont pas inconnus. En revanche, d’autres termes le sont bien : propriétés par volumes, superposition de droits de propriété, community land trust, etc.

Les auteurs ont axé leurs travaux sur une vision pertinente de nos formes de (co)habitation avec les perspectives d’avenir possibles. Celles-ci devraient répondre aux desideratas et besoins de tout citoyen, compte tenu des réalités économiques, financières et familiales.

Les auteurs, tous spécialistes dans leur domaine (monde académique, notariat, barreau, experts), tant francophones que néerlandophones, sont ravis de relever ce défi avec l’ambition et la détermination nécessaires.

Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Mnemo

VORVASEPUB

Taal

FR, NL

ISBN

9782807901452

Verschijningsdatum

augustus 2017

Lijst van alle medewerkers

Het werk bevat bijdragen van

 • Thierry Van Sinay : Notaris, plaatsvervangend vrederechter, gastdocent aan de KU Leuven
 • Sofie Bouly : Advocaat bij de balie te Brussel, vrijwillig wetenschappelijk medewerker KU Leuven
 • Jo De Haese
 • Aloïs Van den Bossche : Notaris
 • Michel Maus : Advocaat
 • Jan Bael
 • Reinhard Steennot : Hoofddocent Instituut Financieel Recht UGent (financieel recht, consumentenbescherming en economisch recht)
 • Herman Konings
 • Annelies Wylleman : Notaris en hoogleraar UGent
 • Iris De Brakeleer
 • Sophie Maquet
 • Stijn Joye
 • Xavier Ulrici
 • Juste Sindihebura
 • Pierre-Paul Renson
 • Vincent Sagaert : KU Leuven Professor
 • Pierre-Yves Erneux : Licencié en droit, licencié en notariat, assistant à l'U.C.L. (Département de droit public), juriste au centre de consultation de la F.R. Notariat belge; Notaris
 • Jo Coune
 • Luk Jonckheere
 • Nicolas Bernard
 • Matthias Blondia
 • Fabienne Boudon
 • Wannes Thyssen : Advocaat bij de balie te Gent