Misbruik en fraude in het Belgisch en Europees sociaal recht

Een gemeenrechtelijke benadering en begrippenstudie

1ste editie 2018

Jeroen Lorré

In voorraad
€ 72,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig? Contacteer ons op 0800 39 067

Beschrijving

Gemeenrechtelijke correctiemechanismen voor misbruik- en fraudebestrijding in het Belgisch en Europees sociaal recht*

In 2012 introduceerde de wetgever enkele nieuwe antimisbruikbepalingen in het sociaal recht.  Deze nieuwe bepalingen bleven omzeggens onbenut.  Het gemeen recht bevat evenwel tal van rechtsfiguren die een rol (kunnen) spelen bij het sanctioneren van verstorende fenomenen. Deze figuren genieten een eerder geringe bekendheid bij praktizijns in het sociaal recht. Niettemin kunnen zij relevant zijn voor de administratieve, civiele en penale praktijk. 

In  het eerste deel gaat het werk dieper in op deze gemene rechtsfiguren en hun eventuele betekenis in het sociaal (straf)recht.  De auteur werkte samen met sociale inspectiediensten en parastatalen, en betrokken ook actuele knelpunten en concrete casussen bij het onderzoek.

Het tweede deel focust op de EU-rechtsorde. Meer precies: de rechtsfiguren misbruik en bedrog in het primair en secundair Unierecht, en vooral in de rechtspraak van het Hof van Justitie.  De praktizijn zal vooral dit tweede deel het meest interesseren.  Dé hete hangijzers van het moment, in de tak van het sociaal handhavingsrecht, situeren zich in grensoverschrijdende (EU) context. 

Een belangrijk onderdeel van de bespreking betreft het arrest Altun van het Hof van Justitie (6 februari 2018, nr.C-356/15).  Deze uitspraak wordt beschouwd als een mijlpaalarrest en voorlopig sluitstuk van de Unierechtelijke fraude- en misbruikleer. Het Hof lijkt groen licht te geven voor de toepassing van ‘fraus omnia corrumpit’ bij detacheringsfraude. De Belgische rechter kan A1-formulieren terzijde stellen, mits bepaalde voorwaarden vervuld zijn.
De auteur  plaats dit arrest in het perspectief van de gevestigde rechtspraak over fraude en misbruik. Hij duidt de evolutie, toepassingsvoorwaarden en sanctieregeling van beide rechtsfiguren. De precieze betekenis van het arrest en de gevolgen in de praktijk van internationale tewerkstelling en het sociaal (handhavings)recht komen eveneens aan bod.

+++
Abonnementspromotie
Bij intekening op de Bibliotheek Sociaal Recht Larcier, geniet u een korting van 15% op alle nog te verschijnen werken in deze Bibliotheek. Ook kunt u de reeds verschenen werken (naar keuze) eveneens met 15% korting bestellen. Voor meer informatie, contacteer herman.verleyen@larciergroup.com

+++

Abonnementspromotie

Bij intekening op de Bibliotheek Sociaal Recht Larcier, geniet u een korting van 15% op alle nog te verschijnen werken in deze Bibliotheek. Ook kunt u de reeds verschenen werken (naar keuze) eveneens met 15% korting bestellen. Voor meer informatie, contacteer herman.verleyen@larciergroup.com

Elektronische versie beschikbaar op :

  • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Korte inhoud

Op 20 september 2018 gaat de Studieavond: Het arrest Altun. Doorbraak van de Europese fraude- en misbruikdoctrine in het sociaal recht? door in Antwerpen (Crowne Plaza) van 17u45 tot 20u00. Dit werk is bij deelname inbegrepen.
Voor meer informatie en inschrijving, klik hier

Lijst van alle medewerkers

Auteur

  • Jeroen Lorré : Substituut-arbeidsauditeur (arbeidsauditoraat Gent, afdeling West-Vlaanderen) - wetenschappelijk medewerker (UGent / IRIS)

Mnemo

MIFRA

Taal

NL

ISBN

9782807906839

Aantal pagina's

200

Verschijningsdatum

mei 2018

Naam van de collectie

Bibliotheek Sociaal Recht Larcier

Uitvoering

Boek

Gewicht

372 g