Mensenhandel en -smokkel: De weg naar een eengemaakte vervolging en berechting

1ste editie 2018

Jeroen Lorré

In voorraad
€ 57,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig? Contacteer ons op 0800 39 067

Beschrijving

Matroesjka-verhalen, loverboys, huisjesmelkerij, economische uitbuiting en detacheringsfraude, insluiping in havenfaciliteiten en vrachtwagens, … 

Mensenhandel en -smokkel uit zich actueel in verschillende fenomenen en nam de voorbije jaren sterk toe. In de provincie West-Vlaanderen is vanuit rechterlijke hoek een origineel initiatief ontstaan om te streven naar een eengemaakte benadering. 
Zo werd één correctionele kamer bevoegd voor de berechting van deze dossiers over het volledige territorium, met centrale zittingsplaats.  Dit werkte ook stimulerend voor de actoren in de handhavingsketen: parket en arbeidsauditoraat coördineren onderling strafonderzoeken. 
Ook de politie- en inspectiediensten slaan de handen in elkaar via multidisciplinaire controles.

Dit verzamelwerk werd samengesteld door betrokken magistraten en biedt een inzicht in de huidige best practices in het deelgebied.

Het is actueel: er wordt ingehaakt op jonge tendensen en initiatieven in de gerechtelijke wereld.

Het cahier is origineel: een beschrijving van evoluties in het gerechtelijk werkveld; vraagstukken die nauwelijks aan bod komen in andere juridische bijdragen.

Het is praktijkgericht: het verzamelwerk biedt een inzicht in de best practices op het niveau van het openbaar ministerie en de zetel.  Ook niet-gepubliceerde rechtspraak uit het arrondissement van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen en het ressort van het hof van beroep Gent wordt besproken.

De aanpak is multidisciplinair: de aanpak van mensenhandel en -smokkel doorkruist verschillende rechtstakken (strafrecht, arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht, vennootschapsrecht, rij- en rusttijden, administratief recht, …). Het onderwerp wordt achtereenvolgens benaderd vanuit het oogpunt van de verschillende segmenten binnen Justitie (zetel, parket van de procureur des Konings, arbeidsauditoraat).

+++

Abonnementspromotie

Bij intekening op de Cahiers Antwerpen Brussel Gent (CABG), geniet u een korting van 15% op alle nog te verschijnen Cahiers in deze reeks CABG. Ook kunt u de reeds verschenen Cahiers (naar keuze) eveneens met 15% korting bestellen. Voor meer informatie, contacteer herman.verleyen@larcier.com

Lijst van alle medewerkers

Onder de redactie van

  • Jeroen Lorré : Substituut-arbeidsauditeur (arbeidsauditoraat Gent, afdeling West-Vlaanderen) - wetenschappelijk medewerker (UGent / IRIS)

Met de bijdragen van

  • Filiep De Ketelaere : arbeidsauditeur West-Vlaanderen
  • Frank Demeester : Substituut-procureur des Konings West-Vlaanderen - Referentiemagistraat mensenhandel en mensensmokkel West-Vlaanderen
  • Jeroen Lorré : Substituut-arbeidsauditeur (arbeidsauditoraat Gent, afdeling West-Vlaanderen) - wetenschappelijk medewerker (UGent / IRIS)
  • Manuel Manderick : substituut-procureur des Konings West-Vlaanderen

Met de medewerking van

  • Bert Salembier : Strafrechter, initiatiefnemer en voorzitter van de gespecialiseerde kamer

Voorwoord door

  • Yves Jorens : Hoogleraar UGent – Directeur IRIS (International Research Institute on Social fraud)

Mnemo

MENSEN

Taal

NL

ISBN

9782807909403

Aantal pagina's

120

Verschijningsdatum

oktober 2018

Naam van de collectie

Cahiers Antwerpen Brussel Gent (doctrinereeks CABG)

Uitvoering

Boek

Gewicht

231 g