Menselijke kracht in het recht.

Een ontwikkelingsgerichte visie op het recht en de rechtspraktijk

1ste editie 2014

Eric Lancksweerdt

In voorraad
€ 85,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig? Contacteer ons op 0800 39 067

Beschrijving

 

Hoe kan bij de afwikkeling van een echtscheiding zo veel mogelijk een beroep worden gedaan op de verantwoordelijkheidszin en de probleemoplossende capaciteiten van de betrokkenen? Wat zijn de juridische mogelijkheden om overheden, burgers en belangengroepen op een constructieve en creatieve manier te laten samenwerken bij de totstandkoming van grote infrastructuurprojecten? Is het de taak van rechters, advocaten, notarissen en andere rechtspractici om mensen aan te spreken op hun vermogen tot ethisch verantwoord handelen? Is het aangewezen de gedetineerden een gevangenisregime aan te bieden dat hen toelaat beter in het reine komen met zichzelf? Deze vragen staan op het eerste gezicht los van elkaar. Toch worden ze verbonden door een gemeenschappelijke rode draad: kan men binnen een juridische context de vermogens die mensen in zich hebben aanspreken en ontwikkelen, en hoe moet dat dan? Die vraag vormt het uitgangspunt voor dit boek.

De auteur levert, zeker voor het Nederlands taalgebied, pionierswerk. Recht en rechtspraktijk worden vanuit een nieuwe, ontwikkelingsgerichte invalshoek bekeken. Deze houdt in dat wordt nagegaan hoe binnen een juridische context menselijke zelfverwezenlijking in de hand kan worden gewerkt. Met menselijke zelfverwezenlijking wordt bedoeld het ontdekken, ontplooien en manifesteren van onze menselijke vermogens, zoals het vermogen tot redelijkheid, creativiteit, mededogen, empathie, wijsheid, altruïsme, samenwerking, dienstbaarheid, enz.

Het boek is veelzijdig. Enerzijds wordt een diepgaande visie aangereikt op vernieuwingen in het rechtssysteem en de rechtspraktijk. Die visie is gebaseerd op een holistisch mens- en wereldbeeld. Anderzijds worden tal van praktische methoden en vaardigheden besproken om binnen de juridische wereld ontwikkelingsgericht te werk te gaan.

Het boek is beschouwend en inspirerend. Tegelijkertijd worden er veel concrete voorbeelden in verwerkt. Het is dus zowel interessant voor de reflectie als voor de juridische praktijk.

Voor meer informatie over deze ontwikkelingsgerichte visie op recht en rechtsprakijk, zie http://www.ontwikkelingsgerichtrecht.be/

Dit boek is uitgegeven met het GPRC-label

Elektronische versie beschikbaar op :

  • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Mnemo

MENKRA

Taal

NL

ISBN

9782804470241

Aantal pagina's

346

Verschijningsdatum

juni 2014

Lijst van alle medewerkers

Auteur

  • Eric Lancksweerdt : Hoofddocent Hasselt en Gastprofessor UA