Lichamelijke schade

Repertorium van rechtspraak van 2015-2017

5de editie 2017

Michel Sommerijns

In voorraad
€ 80,00

Beschrijving

Grondig en actueel overzicht, in handige samenvattingen:

Dit werk bevat een samenvatting van circa 150 zeer recente (merendeels onuitgegeven) rechterlijke uitspraken met betrekking tot de vergoeding van letselschade of schade tengevolge van een dodelijk ongeval (rechtspraak van eind 2015 tot begin 2017)

In deze samenvattingen (1 tot 3 bladzijden per vonnis of arrest) wordt de motivering van bepaalde (belangrijke) stukken uit de rechterlijke uitspraken weergegeven zodat de lezer begrijpt waarom eventueel wordt afgeweken van de vaste rechtspraak of van de richtlijnen die door de Indicatieve Tabel worden vooropgesteld.

Onmisbare duiding bij de toepassing van indicatieve tabellen door de rechtspraak:

Ondanks het bestaan van ‘Indicatieve Tabellen’ wijkt immers de rechtspraak hier soms van af. Voor ieder die zich bezighoudt met de vergoeding van letselschade is het belangrijk te weten hoe de rechtspraak omgaat met deze richtlijnen.

Vlot consulteerbaar werkinstrument, met toegang tot de integrale tekst:

De rechtspraak wordt ontsloten via een uitgebreid trefwoordenregister.
Ter ondersteuning is er ook een USB-stick achteraan het werk bijgesloten zodat men de integrale tekst van alle behandelde rechtspraak onmiddellijk kan raadplegen.

Het is de bedoeling dit werk om de twee jaar uit te geven.  Wie intekent op een abonnement, geniet een blijvende korting van 15%

Elektronische versie beschikbaar op :

  • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Lijst van alle medewerkers

Auteur

  • Michel Sommerijns : Inspecteur lichamelijke schade bij Allianz Belgium en lesgever bij Assuralia

Met de medewerking van

  • Ilse Sommerijns : Advocaat bij de balie te Leuven

Mnemo

VELISC.B17

Taal

NL

ISBN

9782804498955

Aantal pagina's

274

Verschijningsdatum

mei 2017

Uitvoering

Boek + CD-ROM

Gewicht

502 g