L'intérêt dans le contentieux des marchés publics/Het belang in geschillen inzake overheidsopdrachten

1ste editie 2015

Eric Thibaut, Kris Wauters

In voorraad
€ 69,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig? Contacteer ons op 0800 39 067

Beschrijving

L'ouvrage a pour objet l’examen de certains aspects du contentieux des marchés publics liés à la question de l’intérêt. Dit boek onderzoekt een aantal aspecten van de geschillen inzake overheidsopdrachten met betrekking tot de kwestie van het belang.

Elektronische versie beschikbaar op :

  • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Korte inhoud

- L’intérêt au recours dans le contentieux des marchés publics. Quelques observations générales
I. Les contours de l’exigence d’intérêt au recours
II. Le régime des recours dans le contentieux des marchés publics issu de la loi du 23 décembre 2009
III. L’exigence d’intérêt au recours dans le système issu de la loi du 23 décembre 2009
IV. Quelques questions particulières

- L’indemnisation dans le contentieux des marchés publics
I. L’indemnisation du soumissionnaire injustement évincé d’une adjudication publique ou restreinte
II. L’indemnisation du soumissionnaire évincé en appel d’offres
III. Indemnisation de l’adjudicataire pour incidents en cours d’exécution du marché

- De belangenafweging door de Raad van State in het kader van het administratief kort geding overheidsopdrachten
I. Annulatie- en schorsingsbevoegdheid van de Raad van State
II. Houdt artikel 17 van de Raad van State-wet, zoals geldend tot de inwerkingtreding van artikel 6 van de wet van 20 januari 2014, een mogelijkheid tot belangenafweging in?
III. De specifieke regeling in de wetgeving overheidsopdrachten
IV. Veralgemeende belangenafweging sinds de wet van 20 januari 2014
V. Kort overzicht van enkele andere vormen van belangenafweging door de Raad van State

- Het belang bij het middel in het overheidsopdrachtencontentieux bij de Raad van State
I. Algemeen kader
II. Nieuw artikel 14, § 1, tweede lid van de Gecoördineerde wetten op de Raad van State
III. De toetsing van het belang bij het middel door de Raad van State

- Aperçu des contours de la recevabilité du recours contre le refus implicite d’attribuer le marché au requérant
I. Cadre général
II. Aperçu de la jurisprudence du Conseil d’État
III. Cas exceptionnels
IV. Des garanties plus larges

Lijst van alle medewerkers

Sous la coordination de

  • Eric Thibaut : Premier auditeur au conseil d'état; Maître de conférences à l'ULg
  • Kris Wauters : Avocat au Barreau de Bruxelles, chargé de cours à l'UCLouvain

Mnemo

INCOMAPU

Taal

FR, NL

ISBN

9782804469221

Aantal pagina's

184

Verschijningsdatum

maart 2015

Naam van de collectie

Marchés & Contrats publics / Overheidsopdrachten en –Overeenkomsten – Dossiers

Uitvoering

Boek

Gewicht

300 g