Krachtlijnen van fiscaal strafrecht en fiscaal strafprocesrecht

Met inbegrip van vaak samenhangende misdrijven

2de editie 2015

Francis Desterbeck

In voorraad
€ 59,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig? Contacteer ons op 0800 39 067

Beschrijving

 

Het werk geeft een globaal overzicht van het fiscaal strafrecht en strafprocesrecht, met de klemtoon op de directe belastingen en BTW.

In een eerste deel wordt het materieel strafrecht behandeld. Er wordt  nader ingegaan op een aantal algemene beginselen, die in het fiscaal strafrecht een speciaal belang hebben en toegepast worden, onder meer het mededaderschapaan fiscale misdrijven).

Ook de recente una via-wet, die een nieuwe taakverdeling tussen de fiscus en het gerecht in het leven geroepen heeft, komt hier een eerste keer aan bod.

Vervolgens worden de fiscale misdrijven besproken. Er wordt ook ingegaan op de gemeenrechtelijke misdrijven, die in het kader van de fraudebestrijding aan de orde kunnen komen en die vaak samen met fiscale fraude vervolgd worden: witwassen, bendevorming en lidmaatschap van een criminele organisatie.
Ook gaat bijzonder aandacht uit naar de mogelijke gevolgen van een veroordeling wegens fiscale misdrijven: de gehoudenheid tot betaling van de verschuldigde belastingen, en het beroepsverbod.

Een tweede deel handelt over de concrete organisatie van de fraudebestrijding op strafrechtelijk gebied, en worden enkele strafprocesrechtelijke aspecten besproken.

Er wordt onder meer aandacht besteed aan de recente uitbreiding van het toepassingsgebied van de minnelijke schikking, die er inzonderheid toe strekt fiscale strafzaken sneller en efficiënter af te handelen, met respect voor de prerogatieven van alle betrokken partijen.

Het  boek biedt een praktisch bruikbaar werkinstrument aan diegenen, die zich beroepshalve met fiscaal strafrecht inlaten: magistraten, opsporings- en fiscale ambtenaren en beoefenaars van cijferberoepen. 

Omdat het werk zich niet alleen richt tot juristen, maar ook tot niet-juridisch gevormde fiscalisten, accountants, revisoren en auditoren, worden specifieke juridische begrippen  in verstaanbare taal uitgelegd en wordt er dieper ingegaan op bepaalde begrippen die voor beoefenaars van cijferberoepen niet evident zijn, maar die niettemin zeer belangrijk zijn bij de strafrechtelijke vervolging. Voor beoefenaars van cijferberoepen is het bijvoorbeeld belangrijk dat zij een inzicht hebben in de draagwijdte van het strafrechtelijk begrip ‘mededaderschap’.

De richtinggevende rechtspraak wordt objectief gekaderd en besproken.

Een nieuwe editie was noodzakelijk
1) tgv belangrijke nieuwe  rechtspraak:
Rechtspraak van het Grondwettelijk Hof inzake ‘una via’ (gedeeltelijke vernietiging van de bestaande wet) en het begrip ‘ernstige fiscale fraude’;
Rechtspraak Hof van Cassatie inzake ‘deelneming door onthouding’ bij fiscale misdrijven;

2) Tgv nieuwe praktijken, nodig ingevolge vernietiging ‘una via’-wet; nieuwe functie van fiscaal strafrechter; reorganisatie bij federale politie (belangrijk bij vervolging)

Elektronische versie beschikbaar op :

  • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Mnemo

FIPRHE

Taal

NL

ISBN

9782804482619

Aantal pagina's

100

Verschijningsdatum

augustus 2015

Lijst van alle medewerkers

Auteur

  • Francis Desterbeck : Eerste advocaat-generaal parket hof van beroep Gent