Handleiding kmo-portefeuille


De kmo-portefeuille is een steunmaatregel bedoeld voor kmo’s en vrije beroepen. Met de KMO - portefeuille kan men via de Vlaamse Overheid subsidies bekomen voor opleidingen, inclusief wettelijk verplichte opleidingen (advocaten, notarissen, belastingconsulenten, accountant, vastgoedmakelaar,...). De subsidie is toegankelijk via een laagdrempelige en interactieve webtoepassing.

Deze subsidiemaatregel vereenvoudigt en vervangt de vroegere BEA-subsidie (ook bekend onder de naam ondernemerschapsportefeuille) en de vroegere advies- en opleidingscheques.

Opgelet! Vanaf 1 april 2016 is er een nieuwe regeling voor kmo-portefeuille. We hebben kort de belangrijkste zaken aangehaald in onderstaande tekst en in het voorbeeld. Wenst u nog meer informatie, lees er hier meer over.

1. Voor wie bestemd?

De maatregel is bestemd voor kmo’s en vrije beroepen (advocaten, notarissen, boekhouders, accountants, revisoren,...) die voldoen aan volgende voorwaarden:

 • De subsidie geldt voor vestigingen (en bijhorende werknemers) gelegen in het Vlaams Gewest
 • De onderneming behoort tot de privésector (participatie administratieve overheid < 25%)
 • De onderneming heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit (nacbelcode lijst).
 • De onderneming moet voldoen aan de regelgeving van toepassing in het Vlaamse Gewest
 • De onderneming heeft een aanvaardbare juridische vorm. ’Vzw’s zijn uitgesloten.

De portefeuille is niet toegankelijk voor vzw’s en voor grote ondernemingen, en evenmin voor bedrijven met exploitatiezetel in het Brusselse Gewest (Brussel + de 19 gemeenten). Ook erkende dienstverleners kunnen steun aanvragen als ze zelf een in aanmerking komende kmo zijn en indien ze beroep doen op een derde erkende dienstverlener

2. Hoe kunt u een portefeuille openen?

U kunt een virtuele portefeuille openen via de webapplicatie www.kmo-portefeuille.be en u registreren met het federaal token of met uw elektronische identiteitskaart. Bij het aanvragen van subsidies voor de pijler Opleiding is het belangrijk dat er al een overeenkomst of inschrijving is met een opleidingsinstituut.

3. Hoeveel subsidie kan uw onderneming krijgen?

De ondernemer ontvangt 30 tot 40% korting op het opleidingsbudget; dit is het percentage dat de Vlaamse overheid als subsidie op zich neemt. De steun bedraagt maximaal 2.500 euro per jaar wat opleidingen betreft. En er is een minimum projectbedrag van 100 euro.

Vanaf 1 april 2016 verandert de regeling van de subsidie. In de nieuwe kmo-portefeuille wordt een onderscheid gemaakt volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een jaarlijks steunplafond van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40%. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de kmo-portefeuille krijgen. Het steunpercentage bedraagt 30%.

Raadpleeg hier het overzicht van de tussenkomst door KMO-portefeuille van de verschillende opleidingen.

4. Praktisch

Aan de hand van dit voorbeeld voor een kleine onderneming ziet u hoe u een opleidingsfactuur kunt betalen met behulp van de kmo-portefeuille. Uw volledige opleidingskosten (honoraria en syllabi bijvoorbeeld) kunnen betaald worden met de subsidie. Het btw-bedrag valt buiten de subsidiëring en moet apart betaald worden aan het opleidingsinstituut.
Het systeem doet de berekening voor u. U hoeft dus zelf niets te berekenen.

Voorbeeld (kleine onderneming, vanaf 01/04/2016)

40% van uw opleidingsprijs, exclusief btw, kan gesubsidieerd worden.

Totaal factuurbedrag € 302,50 (incl. btw)

 • Eventuele korting - € 0
 • 21% btw - € 52,50

Stap 1: aanvraag subsidie
Via www.kmo-portefeuille.be doet u een projectaanvraag van € 250 (projectbedrag = volledige inschrijvingsprijs min BTW)
Ten laatste 14 kalenderdagen na opleiding

Stap 2
U ziet meteen het te storten bedrag op de webpagina waarop u de aanvraag indient

Stap 3
U betaalt op rekening Sodexo binnen de 30 kalenderdagen na bevestiging subsidie-aanvraag:
60% van de opleidingsprijs van € 250, zijnde: € 150

De overheid stort haar 40% in uw portefeuille: € 100

Stap 4
U geeft (na of bij start van uw opleiding) via www.kmo-portefeuille.be de opdracht aan Sodexo om de volledige betaling van uw subsidiebedrag €250 uit te voeren op rekening van Lefebvre Sarrut Belgium NV
Het registratienummer van Lefebvre Sarrut Belgium is DV.O214911

Stap 5
U betaalt op rekening Lefebvre Sarrut Belgium NV.
BE21 3631 1936 4503 (BBRUBEBB)

het bedrag van de btw na ontvangst van de factuur € 52,50

Wat kost de opleiding u werkelijk?

€ 250 x 60% = € 150,00

Btw bedrag € 52,50

Totaalbedrag € 202,50

Uw winst = 40% van totaalprijs: € 100,00

Merk op dat de BTW die u zelf betaalt, aftrekbaar is en dus geen werkelijke kost is

5. Vragen?

Voor meer info kunt u terecht bij:

 • de website www.kmo-portefeuille.be
 • Voor meer uitleg rond de nieuwe regeling die ingaat vanaf 1 april 2016 zie website KMO portefeuille
 • Larcier Training Tel.: +32 (0)9/269 97 97, opleidingen. E-mail: training@larcier.com
 • Raadpleeg hier het overzicht van de tussenkomst door KMO-portefeuille van de verschillende Larcier opleidingen
Search engine powered by ElasticSuite