Interest Calculator

€ 232,00

Beschrijving

Interest Calculator is een webtoepassing waarmee u op een snelle en eenvoudige manier de kosten op openstaande saldi kunt berekenen. Deze tool werd speciaal ontwikkeld voor de juridische markt en past automatisch de huidige Belgische interestvoeten toe. Ideaal om de nalatigheidsintresten te berekenen op vervallen facturen, gerechtelijke interesten of andere categorieën van intresten.

De voornaamste voordelen voor u?

  • U wint tijd wanneer u de intresten berekent.
  • U hebt een nauwkeurig overzicht bij de hand.
  • U neemt de beste beslissingen dankzij de gedetailleerde weergave.
  • U leidt uw bedrijf met een feilloos credit management.
  • Een voordelige prijs voor iedereen die geabonneerd is op Strada lex.


Meer weten? Surf naar de site https://www.interestcalculator.be/nl

=============

Le Calculateur d'intérêts est une application web qui vous permet de calculer rapidement et simplement les coûts des soldes ouverts. Spécialement développée pour le marché juridique, l’outil applique automatiquement le taux d’intérêt belge actuel. L’idéal pour calculer les intérêts de retard des factures échues, les intérêts judiciaires ou tout autre catégorie d’intérêts.

Les principaux avantages pour vous ?

  • Vous gagnez du temps lorsque vous calculez les intérêts.
  • Vous avez en main un aperçu précis.
  • Vous prenez de meilleures décisions grâce à l’affichage détaillé.
  • Vous dirigez votre entreprise avec un crédit management sans faille.
  • Un prix avantageux pour les abonnés à Strada lex.


En savoir plus ? Rendez-vous sur le site https://www.interestcalculator.be/fr

Mnemo

INTCALC

Taal

FR

ISBN

9781109105711

Verschijningsdatum

februari 2016

Uitvoering

Software
Search engine powered by ElasticSuite