Het fiscale loonbegrip

Enige nadere beschouwingen over inhoud, evolutie en draagwijdte

1ste editie 2010

Dirk Deschrijver

In voorraad
€ 117,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig? Contacteer ons op 0800 39 067

Beschrijving

In dit boek wordt voor het eerst op een grondige en systematische wijze het fiscale loonbegrip voor werknemers en bedrijfsleiders onderzocht (artt. 31 en 32 WIB92).  Er worden daarbij twee invalshoeken gehanteerd. Vooreerst wordt aandacht besteed aan het loon als belastbaar object. Nadien komt het loon als aftrekbare uitgave aan bod. Ook aan het bijzondere stelsel van de lonen toegekend aan de meewerkende echtgenoot (art. 33 WIB92) wordt de nodige aandacht besteed.  


In het boek komt verder waar nodig de bewijspositie zowel van de belastingadministratie, de vennootschap/werkgever, de werknemer als van de bedrijfsleider telkens aan bod. 

Het boek onderscheidt zich ook van bestaande literatuur door de nodige aandacht te besteden aan de historiek van bepaalde regels en concepten.  Zo wordt bijvoorbeeld voor het eerst de juiste oorsprong en ook de huidige draagwijdte van het voor bedrijfsleiders bekende “attractiebeginsel” uiteengezet. 

In het werk werd omwille van de talrijke verwijzingen naar de rechtspraak eveneens een jurisprudentieregister opgenomen.  

Deze publicatie draagt het kwaliteitslabel van GPRC.
GPRC staat voor ‘Guaranteed Peer Reviewed Content’. Publicaties die dit label dragen, hebben een peer-reviewprocedure doorlopen die beantwoordt aan de internationale wetenschappelijke standaarden, zie 
http://www.boekenvak.be/gprc

+++

Abonnementspromotie
Bij intekening op de reeks Bibliotheek Fiscaal Recht Larcier, geniet u een korting van 15% op alle nog te verschijnen werken in deze Bibliotheek. Ook kunt u de reeds verschenen werken (naar keuze) eveneens met 15% korting bestellen. Voor meer informatie, contacteer herman.verleyen@larciergroup.com

Elektronische versie beschikbaar op :

  • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Korte inhoud

INLEIDING

De problemen en doelstellingen van een belastingbeleid inzake lonen

Het fiscale loonbegrip

De bewijslast

TITEL I          HET LOON ALS BELASTBAAR INKOMEN


Hoofdstuk I Een verrijking is vereist

  1        Het werkelijkheidsbeginsel

  2        Wanneer is er sprake van een verrijking?

  3        Een geval waarin er niet sprake is van een verrijking - De vergoeding voor eigen kosten van de werkgever, de vennootschap of het ambt (artikelen 31 lid 2, 1°; 32 lid 2, 1° en 31 lid 5 WIB92)

  4        Bewijslast


Hoofdstuk II  Een verrijking die is toe te rekenen aan de belastingplichtige

  1        Definitie van de belastingplichtige

  2        Verband tussen de verrijking en de belastingplichtige

Hoofdstuk III Een verrijking die is toe te rekenen aan een bron

  1        Bronnenstelsel

  2        Bron - De arbeid in de rechtsverhouding of de rechtsverhouding zelf ?

  3        Inhoud van de bron

  4        Het geval van meer dan één bron

  5        Bewijslast inzake de bron

  6        Verband tussen verrijking en bron

  7        Bewijslast inzake het verband tussen verrijking en bron

 

Hoofdstuk IV Van belasting vrijgestelde bezoldigingen

  1        Vergoedingen voor woonwerkverkeer 

  2        Sociale voordelen

  3        PWA-arbeidsovereenkomsten

  4        Fiets

  5        Werknemersparticipaties

  6        PC-vergoedingen

  7        Werkgeversbijdragen en -premies

  8        Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen

  9        Werkgeversaandelen - Kapitaalverhoging

  10      Eenmalige innovatiepremies

 

Hoofdstuk V  Netto-inkomsten

  1        Werknemer

  2        Bedrijfsleider

  3        Meewerkende echtgenoot

 

TITEL II HET LOON ALS AFTREKBARE UITGAVE


Hoofdstuk I    Materiële vereisten

  1        Niet alle kosten zijn aftrekbaar als beroepskosten

  2        Wettelijk vermoeden

  3        Kosten voor de vergoedingen aan een door een rechtspersoon geleverde beheersdiensten

  4        Kosten voor de bezoldigingen van een meewerkende echtgenoot

  5        Niet-aftrekbare kosten

  6        Kosten gedaan of gedragen tijdens het belastbare tijdperk

  7        Bewijslast

 

Hoofdstuk II  Formele vereisten

  1        Personenbelasting

  2        Vennootschapsbelasting

  3        Rechtspersonenbelasting

 

CONCLUSIE

 

LITERATUURREGISTER

TREFWOORDENREGISTER

JURISPRUDENTIEREGISTER

Download de integrale inhoudstafel (pdf hieronder)

 

 

Lijst van alle medewerkers

Auteur

  • Dirk Deschrijver : Bedrijfsjurist en belastingconsulent

Mnemo

FISLOO

Taal

NL

ISBN

9782804439392

Aantal pagina's

382

Verschijningsdatum

juni 2010

Naam van de collectie

Bibliotheek Fiscaal Recht Larcier

Uitvoering

Boek

Gewicht

602 g