Het Belgische auteursrecht. Artikelsgewijze commentaar / Le droit d'auteur belge. Commentaire par article

Vierde herziene editie

4de editie 2018

Fabienne Brison, Hendrik Vanhees

In voorraad
€ 288,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-gift
-30% op uw online bestellingen tem 24/05/21* 
Zie voorwaarden

Beschrijving

In deze vierde herziene uitgave van het Huldeboek Jan Corbet becommentariëren vooraanstaande auteursrechtspecialisten de verschillende artikelen van de wetgeving betreffende het Belgische auteursrecht. Ieder artikel wordt grondig besproken en ontleed in de taal van de auteur, d.w.z. in het Nederlands of in het Frans.

Door deze herwerkte versie van de artikelsgewijze commentaar krijgt de
lezer een goed overzicht van de huidige stand van het Belgische auteursrecht.


Een vierde editie was noodzakelijk geworden omdat het Belgische auteursrecht sinds de derde editie heel wat wijzigingen onderging, zoals de opname van de auteurswet van 1994 in het Wetboek van Economisch Recht. Ook werd geopteerd voor een verruiming van de artikelsgewijze commentaar door de opname en bespreking van de bepalingen inzake software en databanken.

Ook de inhoud zelf van de regels van het auteursrecht werd soms in
belangrijke mate gewijzigd, o.a. in omzetting van Europese richtlijnen en om in overeenstemming te zijn met de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.


+++

Dans cette quatrième édition revisitée de l’Hommage à Jan Corbet, de
spécialistes renommés du droit d’auteur commentent les articles de la législation sur le droit d’auteur belge.
Chaque article est analysé et commenté de manière détaillée dans la langue de l’auteur, à savoir en français ou en néerlandais.

Cette édition revisitée offre au lecteur un excellent aperçu de l’état
actuel de la législation belge en la matière.
Une quatrième édition était devenue nécessaire, le droit d’auteur belge ayant subi de nombreuses modifi cations depuis la troisième édition, comme l’inclusion de la loi de 1994 sur le droit d’auteur dans le Code du droit économique.
Le commentaire article par article a en outre été élargi avec les dispositions sur les logiciels et les bases de données, enrichies de commentaires.

Le contenu même des dispositions du droit d’auteur a également été modifié, parfois de manière importante, entre autres suite à la transposition des directives européennes et afi n de se conformer à la jurisprudence toujours croissante de la Cour de justice de l’Union européenne.

Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Lijst van alle medewerkers

Onder de redactie van

 • Fabienne Brison : Professor Vrije Universiteit Brussel en KU Leuven, advocaat
 • Hendrik Vanhees : Professor Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent

Met de medewerking van

 • Alain Berenboom : Professeur émérite Université libre de Bruxelles, Avocat
 • Fabienne Brison : Professor Vrije Universiteit Brussel en KU Leuven, advocaat
 • Julien Cabay : Professeur Université libre de Bruxelles et Université de Liège
 • Vincent Cassiers
 • Fernand de Visscher : Maître de conférences invité Université catholique de Louvain, avocat
 • Sari Depreeuw : Professor Université Saint-Louis Bruxelles, advocaat
 • Séverine Dusollier : Professeur Ecole de droit, Sciences Po, Paris
 • Jacques Englebert : Professeur Université libre de Bruxelles, avocat
 • Frank Gotzen : Professor emeritus KU Leuven, voorzitter ALAI International
 • Luc Gulinck : Professor Gentse Conservatorium/School of Arts Juridisch en zakelijk adviseur voor de artistieke sector
 • Marie-Christine Janssens : Professor KU Leuven, voorzitter Afdeling auteursrecht en naburige rechten van de Raad voor de Intellectuele Eigendom
 • Jeff Keustermans : advocaat bij & De Bandt, lid van de balie van Brussel en New York
 • Maxime Lambrecht
 • Carine Libert : Directeur Juridische en Internationale Zaken Sabam Lid Juridische Commissie Cisac
 • Paul Maeyaert : Professor Université de Liège, advocaat
 • Sandrien Mampaey : Directeur Vlaamse Nieuwsmedia, vrijwillige medewerker Vrije Universiteit Brussel
 • Benoît Michaux : Professeur Université de Namur, avocat
 • Andrée Puttemans : Professeur Université libre de Bruxelles
 • Alain Strowel : Professeur Université catholique de Louvain, Université Saint-Louis Bruxelles et KU Leuven, avocat
 • Jean-Paul Triaille : Juriste en propriété intellectuelle, Central IP Service, Commission européenne
 • Peggy Valcke : Professor KU Leuven en Universiteit van Tilburg, lid Algemene Kamer Vlaamse Regulator voor de Media & Assessor Belgische Mededingingsautoriteit
 • Bernard Vanbrabant
 • Hendrik Vanhees : Professor Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent
 • Dirk Voorhoof : Human Rights Centre, Universiteit Gent, Legal Human Academy, Kopenhagen

Mnemo

BELGAUT18

Taal

FR, NL

ISBN

9782804482688

Aantal pagina's

1338

Verschijningsdatum

juni 2018

Uitvoering

Boek

Gewicht

1979 g