Handboek Vennootschappen - Algemeen deel

1ste editie 2016

Dirk Van Gerven

In voorraad
€ 311,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-gift
-30% op uw online bestellingen tem 18/08/19* 
Zie voorwaarden

Beschrijving

Volledige en exhaustieve ontsluiting van het algemeen vennootschapsrecht:

Dit Handboek geeft een volledig overzicht van de regels die ten grondslag liggen van het Belgische vennootschapsrecht, met een systematische doorsteek naar, en toepassing op, de verschillende vennootschapsvormen.

Dit eerste boekdeel behandelt de aspecten die gemeen zijn aan alle vennootschapsvormen. De vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid (maatschap, tijdelijke vennootschap en stille vennootschap), de regels gemeen aan alle vennootschappen met rechtspersoonlijkheid (van oprichting tot ontbinding en vereffening), de buitenlandse vennootschappen, de effecten, de fusies en splitsingen, de omvorming van één vennootschapsvorm in een andere, de vennootschap met sociaal oogmerk, en het Europees recht worden uitvoerig besproken.

Het boek is rond een aantal basisstellingen opgebouwd, met name dat aan elke vennootschap een overeenkomst ten grondslag ligt die blijft doorwerken nadat ze rechtspersoonlijkheid verwerft, en dat het recht bedoelde om elke rechtspersoon als een volledig rechtssubject, met een eigen vermogen, rechten en verplichtingen en aansprakelijkheid, te behandelen vanaf haar oprichting tot aan de sluiting van haar vereffening.
De auteur heeft er daarbij voor gekozen alle relevante rechtspraak van de laatste 75 jaar te verwerken, benevens andere belangrijke oudere uitspraken.

++

In dit eerste, algemeen deel wordt aandacht besteed aan de  overeenkomst van vennootschap, de rechtspersoonlijkheid en de regels die gemeen aan alle vennootschapsvormen zijn.
(In een volgend, nog te verschijnen, deel zullen de verschillende vennootschapsvormen worden toegelicht.
Dat tweede, nog te verschijnen,  deel zal rekening houden met de geplande wijzigingen van het vennootschapsrecht)


+++++


Voor meer informatie: herman.verleyen@larciergroup.com

Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Korte inhoud

verkorte inhoudstafel

VOORWOORD

INLEIDING

HOOFDSTUK I ALGEMEEN

 • 1. Omschrijving van vennootschap
 • 2. Geschiedenis
 • 3. Bestanddelen van vennootschap
 • 4. De vrijheid van vereniging
 • 5. Rechtshandeling waaruit de vennootschap ontstaat
 • 6. Burgerlijke of handelsaard
 • 7. Personen- en kapitaalvennootschappen
 • 8. Publiekrechtelijke vennootschappen

HOOFDSTUK II BEPALINGEN GEMEEN AAN ALLE VENNOOTSCHAPPEN

 • 1. Inleiding
 • 2. Oprichting
 • 3. Duur
 • 4. Inbreng
 • 5. Aandeel van de vennoten
 • 6. Rechten en verplichtingen van de vennoten
 • 7. Bestuur
 • 8. Ontbinding en vereffening

HOOFDSTUK III VENNOOTSCHAPPEN ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID

 • 1. Inleiding
 • 2. Maatschap
 • 3. Tijdelijke handelsvennootschap
 • 4. Stille handelsvennootschap
 • 5. Geschillen

HOOFDSTUK IV VENNOOTSCHAPPEN MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

 • 1. Inleiding
 • 2. Rechtspersoonlijkheid
 • 3. Regels gemeen aan alle vennootschappen met rechtspersoonlijkheid
 • 4. Aansprakelijkheid van de vennoten
 • 5. Effecten
 • 6. Vennootschappen met een sociaal oogmerk                   
 • 7. Buitenlandse vennootschappen

HOOFDSTUK V DE EUROPESE RECHTEN EN VRIJHEDEN

 • 1. Grondrechten
 • 2. Vrijheid van vestiging
 • 3. Vrij verkeer van kapitaal
 • 4. Sociale verantwoordelijkheid

HOOFDSTUK VI GROEPEN VAN VENNOOTSCHAPPEN

 • 1. Inleiding
 • 2. Vennootschapsbelang door groepsbelang gekleurd
 • 3. Geconsolideerde jaarrekening en jaarverslag; controle
 • 4. Aansprakelijkheid voor groepsvennootschappen

HOOFDSTUK VII HERSTRUCTURERING VAN VENNOOTSCHAPPEN

 • 1. Algemeen
 • 2. Fusies
 • 3. Splitsingen
 • 4. Partiële fusie en splitsing
 • 5. Inbreng en overdracht van een algemeenheid
 • 6. Inbreng en overdracht van een bedrijfstak

HOOFDSTUK VIII OMZETTING VAN VENNOOTSCHAPPEN

 • 1. Begrip
 • 2. Procedure
 • 3. Aansprakelijkheid
 • 4. Grensoverschrijdende omzetting

Mnemo

HANVEN

Taal

NL

ISBN

9782804490171

Aantal pagina's

1354

Verschijningsdatum

juli 2016

Lijst van alle medewerkers

Auteur

 • Dirk Van Gerven : Advocaat bij de balie te Brussel en New-York, oorzitter van de raad van toezicht van de Financial Services and Markets Authority (FSMA)