Handboek Erediensten - Bestuur en organisatie

1ste editie 2011

Frank Judo, Kurt Martens

In voorraad
€ 123,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-gift
-30% op uw online bestellingen t.e.m. 16/08/22* Zie voorwaarden

Beschrijving

Ondanks hun wat gedateerde naam spelen de "kerkfabrieken", of moderner: kerkbesturen een niet te verwaarlozen rol in onze samenleving. Zij vervullen hun taak als ondersteuner van religieuze gemeenschappen, en komen zo in contact met vele andere maatschappelijke actoren, zowel particulieren als overheden. De eigen aard van de kerkbesturen zorgt soms voor verwarring, niet alleen bij derden, maar ook bij de verantwoordelijken voor de kerkbesturen zelf. Het bestaan van een versnipperde en soms oudere regelgeving draagt hier zeker toe bij.

 
Het "Handboek Erediensten" heeft dan ook de ambitie klaarheid te scheppen in de wereld van de kerkbesturen. Daarbij wil het zich even ver houden van academisme als van simplisme. Het is een handboek, dat er in de eerste plaats op gericht is praktisch nuttig te zijn voor wie te maken heeft met een kerkbestuur, hetzij van binnenuit, hetzij van buitenaf. Tegelijk wil het echter meer zijn dan een louter vademecum, en plaatst het de kerkbesturen en de rechtsregels die erop betrekking hebben in een ruimere context, wat duidelijk praktisch nut heeft voor het oplossen van complexere vraagstukken.
 
Daartoe wordt in een eerste hoofdstuk herinnerd aan de algemene beginselen inzake religierecht, zoals godsdienstvrijheid en wederzijdse onafhankelijkheid van kerkelijke en burgerlijke instanties.

Een tweede hoofdstuk maakt duidelijk hoe het eredienstenrecht kan worden ingepast in de federale staatsordening, met alle praktische gevolgen van dien om te beoordelen welke overheid bevoegd is voor welke materie.
 
Een derde hoofdstuk bespreekt het praktisch functioneren van de katholieke kerkbesturen, de kerkfabrieken in de klassieke zin van het woord. Het gaat in op concrete vragen inzake samenstelling, organisatie en algemene werking van de kerkfabrieken, met bijzondere aandacht voor heikele vraagstukken als budgetten, jaarrekeningen, meerjarenplannen en overheidsopdrachten. Ook wordt dieper ingegaan op de relatie van de kerkfabrieken met andere instanties, en met name met het gemeentebestuur.
 
Door de staatshervorming is er een zekere afstand gegroeid tussen het eredienstenrecht in de verschillende gewesten. Een vierde hoofdstuk gaat dan ook nader in op de specifieke regelingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In een vijfde hoofdstuk ten slotte wordt nagegaan in welke mate niet-katholieke erediensten recht hebben op een eigen benadering, dan wel genoopt zijn zich aan te passen aan het traditionele model, dat voornamelijk geïnspireerd is door de katholieke eredienst. Ook hier ligt de nadruk op de praktische gevolgen van een en ander voor de werking van de betrokken kerkbesturen.
 
Het "Handboek erediensten" is een onmisbaar hulpmiddel voor wie als vrijwilliger of professioneel te maken heeft met de dagelijkse werking van kerkbesturen. Zijn praktijkgerichte opbouw en wetenschappelijke fundering maken het tot een trefzeker instrument voor een modern bestuur van deze traditionele instelling.
+++

Abonnementspromotie
Bij intekening op de Bibliotheek Staats- en Bestuursrecht Larcier, geniet u een korting van 15% op alle nog te verschijnen werken in deze Bibliotheek. Ook kunt u de reeds verschenen werken (naar keuze) eveneens met 15% korting bestellen. Voor meer informatie, contacteer herman.verleyen@larciergroup.com

Elektronische versie beschikbaar op :

  • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Korte inhoud

Voorlopige inhoudstafel

- Kerk-Staatverhouding in België (Patrick DE POOTER)

- Bevoegdheidsverdeling (Frédéric AMEZ)

- Katholieke eredienst (Kurt MARTENS, Frank JUDO en Dirk LAMBRECHTS)

- De regeling van de erkende erediensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Thibault DENOTTE)

- Erkende  geloofsgemeenschappen van minderheidsgodsdiensten in het Vlaamse Gewest (Adriaan OVERBEKE)

Raadpleeg de integrale inhoudstafel in pdf (hieronder)

Uittreksels

Lijst van alle medewerkers

Onder de redactie van

  • Frank Judo : Advocaat en vrijwillig wetenschappelijk medewerker instituut voor Constitutioneel Recht KU Leuven
  • Kurt Martens : Associate Professor aan The School of Canon Law van The Catholic University of America (Washington D.C.)

Het werk bevat bijdragen van

  • Frédéric Amez : Medewerker Bibliotheek Kamer van Volksvertegenwoordigers
  • Patrick De Pooter : Stafmedewerker Broeders van Liefde (Coördinator IICT), Docent Instituut Redemptor Hominis (Lateraanse Universiteit - Rome), Directeur Hoger Instituut voor Levensbeschouwing, Overheid en Samenleving (HILOS)
  • Thibault Denotte : Notaris
  • Frank Judo : Advocaat en vrijwillig wetenschappelijk medewerker instituut voor Constitutioneel Recht KU Leuven
  • Dirk Lambrecht : Advocaat bij de balie te Brussel
  • Kurt Martens : Associate Professor aan The School of Canon Law van The Catholic University of America (Washington D.C.)
  • Adriaan Overbeeke : Universitair docent VU Amsterdam en Universiteit Antwerpen

Mnemo

HAERDI

Taal

NL

ISBN

9782804420352

Aantal pagina's

460

Verschijningsdatum

december 2010

Naam van de collectie

Bibliotheek Staats- en Bestuursrecht

Uitvoering

Boek

Gewicht

818 g
Search engine powered by ElasticSuite