Gerechtsdeurwaarders

Editie 2020

5de editie 2020

Patrick Gielen, Bert Nelissen

In voorraad
€ 250,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig? Contacteer ons op 0800 39 067

Beschrijving

 

Bijzondere prijzen voor kandidaat-gerechtsdeurwaarders* (199 euro) en stagiairs (99 euro) via het elektronisch reservatieformulier 


Allesomvattend, overzichtelijk en makkelijk hanteerbaar werkinstrument.

De gerechtsdeurwaarder is als openbaar en ministerieel ambtenaar een juridisch (veld)dienstverlener bij uitstek en bekleedt een belangrijke spilfunctie in het procesrechtelijk gebeuren. Zijn verantwoordelijkheid en het belang van accurate kennis van de alsmaar complexere regelgeving lijdt geen twijfel.

Deze codex biedt alle actoren binnen de gerechtsdeurwaarderswereld (titularissen, kandidaten, stagiairs en medewerkers), maar ook externen (advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, financieel beheerders en sociale werkers) die geconfronteerd worden met deze beroepsgroep, een praktisch hulpmiddel en handig werkinstrument aan te bieden, dat hen toelaat om op snelle en efficiënte wijze een wetgevende tekst terug te vinden, die soelaas kan bieden voor een alledaags rijzend praktisch probleem.

Voor de kandidaat-gerechtsdeurwaarders* is de codex het standaardwerk bij uitstek in de voorbereiding op de confrontatie met de benoemingscommissie, en voor de stagiair-gerechtsdeurwaarders* de ideale leidraad bij het vergelijkend examen.

Deze codex groepeert de wetgevende teksten per rechtstak, op dergelijke wijze dat hij de rechtspracticus een nuttig en performant werkinstrument biedt. Het Gerechtelijk Wetboek werd integraal opgenomen, het Burgerlijk Wetboek nagenoeg. De overige rechtsdomeinen in de mate van hun relevantie voor de gerechtsdeurwaarder.

Het themawetboek groepeert niet enkel federale Belgische, regionale Vlaamse, Waalse en Brusselse wetteksten en regelgeving, maar bevat tegelijkertijd de voornaamste teksten van internationaal en Europees recht met betrekking tot grensoverschrijdende betekening en tenuitvoerlegging, die eveneens stelselmatig hun intrede hebben gevonden in de gerechtsdeurwaarderskantoren.

Verder omvat de codex, naast de implementatie van het nieuwe statuut van 2014 en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent, eveneens alle nieuwe inmiddels aangenomen reglementen, als het reglement van inwendige orde, het reglement met betrekking tot het houden van en de controle op de kwaliteitsrekeningen, het reglement inzake de permanente vorming en het vademecum met betrekking tot het tuchtrechtelijk onderzoek.

Tot slot werden eveneens de tabel van de tarieven, maar ook relevante ministeriële omzendbrieven en praktische documentatie opgenomen.

Deze bijdrage wil allesomvattend, overzichtelijk en makkelijk hanteerbaar zijn, teneinde te vermijden dat de rechtspracticus zich doorheen een pleiade aan handboeken, codexen en verzamelwerken moet wroeten, die hem zijdelings, van nabij of veraf raken, over de verschillende rechtsdomeinen heen.

De samenstellers Patrick GIELEN en Bert NELISSEN zijn beiden gerechtsdeurwaarder, respectievelijk in het gerechtelijk arrondissement Brussel (kantoor Modero) en het gerechtelijk arrondissement Leuven (kantoor Gdwflex). Zij zijn actief binnen de organen van de NKGB en auteurs van diverse teksten en publicaties.

Voor de praktische uitwerking lieten zij zich bijstaan - aan Vlaamse zijde - door de kandidaat-gerechtsdeurwaarders Stéphanie CEULEMANS, Olivier GASIA en Ronald VANSWIJGENHOVEN en - aan Waalse zijde – door de kandidaat-gerechtsdeurwaarders Virginie BOSCARIOL, Christophe DEBATTY en Philippe GRUMBERS, allen actief in de Nationale Vereniging van Kandidaat en Stagiair Gerechtsdeurwaarders Vzw (NVKSG).

De codex kwam tot stand met de steun van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België (NKGB) en van SAM-TES, het juridisch-maatschappelijk kenniscentrum van de gerechtsdeurwaarders .

De teksten zijn gecoördineerd en bijgewerkt tot de wettelijke wijzigingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad op 1 oktober 2019.

Nieuw en gratis!
Met de app LARCIER CODE heeft u altijd en overal kosteloos toegang tot de volledige rijkdom van uw Wetboeken via uw smartphone of tablet.

Voordelen:
• Wekelijkse bijwerking van alle teksten uit uw Wetboek
• Toegankelijk via uw smartphone en tablet (versies voor iOS en Android beschikbaar)
• Uw wet- en regelgeving online en offline beschikbaar
• Eenvoudige en praktische toegang tot de artikels dankzij de zoekmotor Voor meer informatie, klik hier

 

*momenteel loopt tot 24 mei een tijdelijke algemene promotie van 30% korting op alle wetboeken waardoor kandidaat-gerechtsdeurwaarders in deze periode beter het wetboek voordeliger kunnen bestellen via het bestelmandje

Elektronische versie beschikbaar op :

  • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Lijst van alle medewerkers

Auteurs

  • Patrick Gielen : Gerechtsdeurwaarder
  • Bert Nelissen : Gerechtsdeurwaarder

Met de medewerking van

  • Stéphanie Ceulemans : Kandidaat-gerechtsdeurwaarder
  • Olivier Gasia : Kandidaat-gerechtsdeurwaarder
  • Ronald Vanswijgenhoven : Kandidaat-gerechtsdeurwaarder
  • Virginie Boscariol : Kandidaat-gerechtsdeurwaarder
  • Christophe Debatty : Kandidaat-gerechtsdeurwaarder
  • Philippe Grumbers : Gerechtsdeurwaarder

Mnemo

KLGEANGERDE.B19

Taal

NL

ISBN

9782807916883

Aantal pagina's

2342

Verschijningsdatum

november 2019

Naam van de collectie

Geannoteerde Wetboeken

Uitvoering

Boek

Gewicht

4934 g