Fiscale Rechtspraakoverzichten Grondrechten in fiscalibus

1ste editie 2017

Sylvie De Raedt, Anne Van de Vijver

In voorraad
€ 117,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-gift
-30% op uw online bestellingen t.e.m. 16/08/22* Zie voorwaarden

Beschrijving

In de fiscale rechtspraak worden grondrechten steeds vaker ingeroepen. Naar aanleiding van 25 jaar grondrechtentoetsing door het Grondwettelijk Hof bevat dit werk een overzicht van rechtspraak waarin grondrechten worden toegepast in fiscale zaken. Het betreft rechtspraak van

het Europees Hof van de Rechten van de Mens, het Hof van Justitie, het Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie en de Raad van State.

Voor dit overzicht werd rechtspraak geselecteerd inzake het recht op  gelijkheid en nondiscriminatie, de bescherming van het eigendomsrecht, het recht op eerlijk proces, het recht op privé-leven en het recht op toegang tot bestuursdocumenten.

Omdat bij de meeste grondrechten de vereiste van de wettelijke basis terug komt, wordt dit afzonderlijk behandeld in een apart hoofdstuk

Elk rechtspraakoverzicht per grondrecht afzonderlijk wordt ingeleid door een tekst waarin de draagwijdte van het desbetreffende grondrecht voor elk rechtsinstrument (EVRM, Europees Handvest, GW, …) wordt toegelicht. In dit deel komen ook de eventuele opmerkelijke conclusies die uit het rechtspraakoverzicht van het betreffende grondrecht kunnen worden gemaakt, aan bod. In dit algemeen deel worden eventueel ook de uitspraken vermeld die weliswaar geen fiscale zaken zijn, maar wel belangrijk voor een goed begrip van de draagwijdte van het betrokken grondrecht. Ook mijlpaalarresten die dateren van vóór 1989, komen, in voorkomend geval, in dit algemeen deel aan bod.

Het volledige rechtspraakoverzicht wordt voorafgegaan door een algemene inleiding. In deze inleiding wordt een omschrijving gegeven van wat grondrechten zijn, hun herkomst wordt gesitueerd en de belangrijkste rechtsbronnen van grondrechten worden toegelicht. Daarnaast wordt in dit inleidend hoofdstuk toegelicht welke de mogelijkheden zijn van de Belgische hoogste rechtscolleges om de grondrechten te toetsen.

+++
Abonnementspromotie
Bij intekening op de reeks Fiscale Rechspraakoverzichten, geniet u een korting van 15% op alle nog te verschijnen werken in deze reeks. Ook kunt u de reeds verschenen werken (naar keuze) eveneens met 15% korting bestellen. Voor meer informatie, contacteer herman.verleyen@larciergroup.com

+++

Abonnementspromotie

Bij intekening op de reeks Fiscale Rechspraakoverzichten, geniet u een korting van 15% op alle nog te verschijnen werken in deze reeks. Ook kunt u de reeds verschenen werken (naar keuze) eveneens met 15% korting bestellen. Voor meer informatie, contacteer herman.verleyen@larciergroup.com

Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Korte inhoud

Verkorte inhoud:

I. Inleiding
Grondrechten en bronnen
Grondrechtenbescherming door de hoogste rechtscolleges en hun onderlinge verhouding

II. Vereiste van de wettelijke basis
Basisbeginselen inzake de vereiste van de wettelijke basis als voorwaarde voor een toegelaten inmenging in grondrechten in fiscale zaken
De rechtspraak van EHRM waarbij de vereiste van de wettelijke basis wordt getoest in fiscale zaken
De rechtspraak van het Hof van Justitie waarbij de vereiste van de wettelijke basis wordt getoest in fiscale zaken
De rechtspraak van het Grondwettelijk Hof waarbij de vereiste van de wettelijke basis wordt getoetst in fiscale zaken
De rechtspraak van het Hof van Cassatie waarbij de vereiste van de wettelijke basis wordt getoetst in fiscale zaken
De rechtspraak van de Raad van State waarbij de vereiste
van de wettelijke basis wordt getoetst in fiscale zaken

III. Recht op gelijkheid en non-discriminatie
De evolutie van het fiscaal gelijkheidsbeginsel in het licht van
de rechtsfilosofische achtergronden
De rechtspraak van het EHRM waarin het recht op gelijkheid wordt toegepast in fiscale zaken
De rechtspraak van het Hof van Justitie waarin het recht op gelijkheid wordt toegepast in fiscale zaken
De rechtspraak van het Grondwettelijk Hof waarin het recht op gelijkheid wordt toegepast in fiscale zaken
De rechtspraak van het Hof van Cassatie waarin het recht op gelijkheid wordt toegepast in fiscale zaken
De rechtspraak van de Raad van State waarin het recht op gelijkheid wordt toegepast in fiscale zaken

IV. Bescherming van het eigendomsrecht
Algemene inleiding over de toepassing van het recht op eigendom in fiscale zaken
De rechtspraak van het EHRM waarin het recht op eigendomsbescherming wordt toegepast in fiscale zaken
De rechtspraak van het Hof van Justitie waarin het recht op eigendomsbescherming wordt toegepast in fiscale zaken
De rechtspraak van het Grondwettelijk Hof waarin het recht op eigendomsbescherming wordt toegepast in fiscale zaken
De rechtspraak van het Hof van Cassatie waarin het recht op eigendomsbescherming wordt toegepast in fiscale zaken

V. Recht op eerlijk proces
Basisbeginselen inzake de toepassing van het recht op eerlijk proces in fiscale zaken
De rechtspraak van het EHRM waarin het recht op eerlijk proces wordt toegepast in fiscale zaken
De rechtspraak van het Hof van Justitie waarin het recht op eerlijk proces wordt toegepast in fiscale zaken
De rechtspraak van het Grondwettelijk Hof waarin het recht op eerlijk proces wordt toegepast in fiscale zaken
De rechtspraak van het Hof van Cassatie waarin het recht op eerlijk proces wordt toegepast in fiscale zaken

VI. Recht op privéleven

Basisbeginselen inzake de toepassing van het recht op privéleven in fiscale zaken
De rechtspraak van het EHRM waarbij het recht op privéleven wordt toegepast in fiscale zaken
De rechtspraak van het Hof van Justitie waarbij het recht op privéleven wordt toegepast in fiscale zaken
De rechtspraak van het Grondwettelijk Hof waarbij het recht op privéleven wordt toegepast in fiscale zaken
De rechtspraak van het Hof van Cassatie waarbij het recht op privéleven wordt toegepast in fiscale zaken
De rechtspraak van de Raad van State waarbij het recht op privéleven wordt toegepast in fiscale zaken

VII. Recht op toegang tot bestuursdocumenten
Basisbeginselen inzake het recht op toegang tot bestuursdocumenten in fiscale zaken
De rechtspraak van het Hof van Justitie waarbij het recht op toegang tot bestuursdocumenten wordt toegepast in fiscale zaken
De rechtspraak van het Hof van Cassatie waarbij het recht op toegang tot bestuursdocumenten wordt toegepast in fiscale zaken
De rechtspraak van de Raad van State waarbij het recht op toegang tot bestuursdocumenten wordt toegepast in fiscale zaken

Lijst van alle medewerkers

Onder de coördinatie van

 • Sylvie De Raedt : Advocaat balie Gent, Research manager Uantwerpen (Antwerp Tax Academy - Digitax), vrijwillig wetenschappelijk medewerker UGent (Onderzoeksgroepen Fiscaal Recht en Recht & Technologie) en UHasselt (law, tax & business unit)
 • Anne Van de Vijver : Hoofddocent UAntwerpen, counsel Tiberghien Advocaten

Onder de redactie van

 • VZW Fiskofoon

Met de medewerking van

 • Niels Appermont
 • Lien De Geyter : Referendaris Grondwettelijk Hof, Praktijkassistent UGent
 • Sylvie De Raedt : Advocaat balie Gent, Research manager Uantwerpen (Antwerp Tax Academy - Digitax), vrijwillig wetenschappelijk medewerker UGent (Onderzoeksgroepen Fiscaal Recht en Recht & Technologie) en UHasselt (law, tax & business unit)
 • Niels Diepvens : Advocaat (Tiberghien advocaten), kernlid van het “European Tax Law Center” binnen WTS Global.
 • Tom Jansen : Docent aan de Fiscale Hogeschool
 • Sarah Lambrecht
 • Michel Maus : Advocaat
 • Hannelore Niesten
 • Bruno Peeters : Hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, advocaat bij de balie te Antwerpen
 • Patricia Popelier : Hoogleraar Universiteit Antwerpen; Docent UFSIA
 • Hans Symoens : Advocaat bij de balie te Antwerpen
 • Elly Van de Velde
 • Anne Van de Vijver : Hoofddocent UAntwerpen, counsel Tiberghien Advocaten
 • Caroline Vanderkerken

Mnemo

RSOGRON

Taal

NL

ISBN

9782804476540

Aantal pagina's

576

Verschijningsdatum

december 2016

Naam van de collectie

Fiscale Rechtspraakoverzichten - Fiskofoon

Uitvoering

Boek

Gewicht

1007 g
Search engine powered by ElasticSuite