Duiding Welzijn op het werk - Publieke en private sector

Tweede bijgewerkte editie

2de editie 2015

Michèle Deconynck, Othmar Vanachter, Willy van Eeckhoutte +

€ 167,00

Beschrijving

 

Het belang van de reglementering inzake het welzijn op het werk neemt steeds toe. Naast de klassieke domeinen zoals arbeidsveiligheid, de bescherming van de gezondheid van de werknemer, wordt ook gefocust op de ergonomie, de psychosociale risico's op het werk, het toezicht, …

 Volledig en actueel overzicht van de regeling in de private én in de publieke sector: 
Deze commentaar bevat de wet- en regelgeving in verband met het welzijn op het werk in de private én publieke sector: zowel de Belgische reglementering (incl. de relevante interprofessionele CAO’s) als de Europese reglementering. Ook de bijlagen bij de verschillende KB’s en technische formulieren, die van het grootste belang zijn voor de practici, zijn opgenomen.
Voor de vlotte ontsluiting wordt hierbij de structuur van de Codex Welzijn op het werk gevolgd. Door het handige formaat en de overzichtelijke bladspiegel is het een uiterst gebruiksvriendelijk werkinstrument.

Reglementering toegelicht vanuit praktisch oogpunt, ook door en voor niet-juristen:
Dit werk becommentarieert zowel de “technische” als de “juridische” aspecten van de belangrijkste reglementering inzake welzijn op het werk.
Het wil zo een alomvattend werk inzake welzijn op het werk bieden. De commentaren werden dan ook niet enkel door en voor juristen opgesteld, maar ook door en voor artsen, ingenieurs, preventieadviseurs,… elk vanuit hun eigen perspectief en beroepservaring.

Grondig becommentarieerd, op basis van rechtspraak en rechtsleer:
De commentaren geven niet alleen verwijzingen naar andere regelgeving, maar ook naar rechtspraak en rechtsleer. Ze vormen zo een handleiding bij de toepassing in de praktijk én het vertrekpunt voor verdere opzoekingen. 

Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Lijst van alle medewerkers

Onder de redactie van

 • Michèle Deconynck : Substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Gent en gedelegeerd federaal magistraat
 • Othmar Vanachter : Gewoon hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven
 • Willy van Eeckhoutte : Advocaat bij het Hof van Cassatie; Buitengewoon hoogleraar Universiteit Gent
 • Ilse Van Puyvelde : Onderzoeker arbeidsrecht, Universiteit Antwerpen
 • Anne Van Regenmortel

Met de medewerking van

 • Walter Appels : Zaakvoerder Appels consult
 • Zoë Baats
 • Jan Buelens
 • Hendrik De Lange
 • Veerle De Saedeleer
 • Geert De Smet
 • Christian Deneve : Federaal ministerie van tewerkstelling, professor ann de Vrije Universiteit Brussel
 • Fred Foubert
 • Alex Franchimont : Advocaat bij de balie te Brussel
 • Henk Goorden
 • Veerle Hermans
 • Patrick Humblet : Gewoon hoogleraar aan de faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent
 • Lotte Maes
 • Ria Matthijssens : Juridisch adviseur
 • Jan Michiels
 • Nathalie Mortelmans
 • Koen Naert : Raadsheer bij het Arbeidshof te Gent
 • Tom Oosterlinck
 • Johan Peeters
 • Isabel Plets : Assistent arbeidsrecht aan de Universiteit te Gent, advocaat bij de balie te Brussel
 • Kelly Reyniers
 • Pieter Sichien : Advocaat bij de balie te Gent
 • Peter Stroobants
 • Stephan Tomlow
 • Filip Van Beirendonck
 • Kathleen Van Heuverswyn : Wetenschappelijk medewerker Antwerp Research Group on Safety & Security
 • Jan Van Peteghem : Directeur van de afdeling Risicobeheersing IDEWE, hoogleraar aan de KU Leuven
 • Mathieu van Putten
 • Ilse Van Puyvelde : Onderzoeker arbeidsrecht, Universiteit Antwerpen
 • Anne Van Regenmortel
 • Dimitri Van Uytvanck : Advocaat bij de balie te Brussel
 • Roland Vanden Eede
 • Valérie Vervliet : Doctor-Assistent Socialezekerheidsrecht aan de Universiteit Antwerpen
 • Linda Wouters

Mnemo

KLDUIWELPUB.B15

Taal

NL

ISBN

9782804481599

Aantal pagina's

1048

Verschijningsdatum

januari 2016

Naam van de collectie

Larcier Duiding

Uitvoering

Ebook