Duiding Welzijn op het werk - Publieke en private sector

Beveiligde betaling en gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig?Contacteer ons op 0800 39 067

Tweede volledige bijgewerkte editie

2de editie 2015
Ilse Van Puyvelde, Michèle Deconynck, Willy van Eeckhoutte
Tijdelijk onbeschikbaar
€ 167,00
Toegang aangeboden voor abonnees
 • Strada access Belgique

Beschrijving

Het belang van de reglementering inzake het welzijn op het werk neemt steeds toe. Naast de klassieke domeinen zoals arbeidsveiligheid, de bescherming van de gezondheid van de werknemer, wordt ook gefocust op de ergonomie, de psychosociale risico's op het werk, het toezicht, …

 Volledig en actueel overzicht van de regeling in de private én in de publieke sector: 
Deze commentaar bevat de wet- en regelgeving in verband met het welzijn op het werk in de private én publieke sector: zowel de Belgische reglementering (incl. de relevante interprofessionele CAO’s) als de Europese reglementering. Ook de bijlagen bij de verschillende KB’s en technische formulieren, die van het grootste belang zijn voor de practici, zijn opgenomen.
Voor de vlotte ontsluiting wordt hierbij de structuur van de Codex Welzijn op het werk gevolgd. Door het handige formaat en de overzichtelijke bladspiegel is het een uiterst gebruiksvriendelijk werkinstrument.

Reglementering toegelicht vanuit praktisch oogpunt, ook door en voor niet-juristen:
Dit werk becommentarieert zowel de “technische” als de “juridische” aspecten van de belangrijkste reglementering inzake welzijn op het werk.
Het wil zo een alomvattend werk inzake welzijn op het werk bieden. De commentaren werden dan ook niet enkel door en voor juristen opgesteld, maar ook door en voor artsen, ingenieurs, preventieadviseurs,… elk vanuit hun eigen perspectief en beroepservaring.

Grondig becommentarieerd, op basis van rechtspraak en rechtsleer:
De commentaren geven niet alleen verwijzingen naar andere regelgeving, maar ook naar rechtspraak en rechtsleer. Ze vormen zo een handleiding bij de toepassing in de praktijk én het vertrekpunt voor verdere opzoekingen. 

Korte inhoud

Deze nieuwe editie bevat tal van nieuwe wijzigingen, waaronder het KB
27 oktober 2009 betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke
interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, het KB
van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake
veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen en het KB van
10 oktober 2012 tot vastelling van de algemene basiseisen waaraan
arbeidsplaatsen moeten beantwoorden.

Inhoudstafel

TITEL I. ALGEMENE BEGINSELEN
H I. Welzijnswet Werknemers
H II. Algemene principes betreffende het welzijnsbeleid
H III. Maatregelen in verband met ernstige arbeidsongevallen
TITEL II. ORGANISATORISCHE STRUCTUREN
H I. De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
H II. De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
H III. Externe diensten voor technische controles op de werkplaats
H IV. De comités voor preventie en bescherming op het werk
H V. Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk
H VI. Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs
H VII. Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
TITEL III. ARBEIDSPLAATSEN
H I. Basiseisen
H II. Elektrische installaties
H III. Sociale voorzieningen
H IV. Bijzondere arbeidsplaatsen
H V. Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
H VI. Werkzaamheden in een hyperbare omgeving
TITEL IV. OMGEVINGSFACTOREN EN FYSISCHE AGENTIA
H I. Ventilatie van de werklokalen
H II. Thermische omgeving
H III. Geluidsomgeving
H IV. Trillingen
H V. Kunstmatige optische straling
H VI. Niet-Ioniserende straling
H VII. Ioniserende straling
TITEL V. CHEMISCHE, KANKERVERWEKKENDE, MUTAGENE EN
BIOLOGISCHE AGENTIA
H I. Chemische agentia
H II. Kankerverwekkende en mutagene agentia
H III. Biologische agentia
H IV. Bijzondere bepalingen betreffende asbest
TITEL VI. ARBEIDSMIDDELEN
H I. Algemene bepalingen
H II. Specifieke bepalingen
TITEL VII. COLLECTIEVE EN INDIVIDUELE BESCHERMING
H I. Werkkledij
H II. Persoonlijke beschermingsmiddelen
H III. Collectieve beschermingsmiddelen

TITEL VIII. BIJZONDERE WERKNEMERSCATEGORIEËN EN SITUATIES
H I. Moederschapsbescherming
H II. Jongeren op het werk
H III. Stagiairs
H IV. Uitzendarbeid
H V. Werknemers belast met het manueel hanteren van lasten
H VI. Nachtarbeiders en werknemers in ploegendienst
H VII. Oudere werknemers
H VIII. Telewerk
TITEL IX. GEZONDHEIDSTOEZICHT EN PSYCHOSOCIAAL WELZIJN
H I. Maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemers
H II. Maatregelen in verband met psychosociale risico's op het werk
TITEL X: TOEZICHT
H I. Arbeidsinspectie
HII. Algemene regels inzake strafsancties en administratieve geldboeten
H III. Strafbaarstellingen van inbreuken op de welzijnsreglementering

Mnemo

KLDUIWEL.B15

Taal

NL

ISBN

9782804470906

Aantal pagina's

1048

Verschijningsdatum

december 2015

Lijst van alle medewerkers

Onder de redactie van

 • Michèle Deconynck : Substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Gent en gedelegeerd federaal magistraat
 • Willy van Eeckhoutte : Advocaat bij het Hof van Cassatie; Buitengewoon hoogleraar Universiteit Gent
 • Ilse Van Puyvelde : Onderzoeker arbeidsrecht, Universiteit Antwerpen
 • Anne Van Regenmortel
 • Othmar Vanachter : Gewoon hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven

Met de medewerking van

 • Walter Appels : Zaakvoerder Appels consult
 • Zoë Baats
 • Jan Buelens
 • Hendrik De Lange
 • Veerle De Saedeleer
 • Geert De Smet
 • Christian Deneve : Federaal ministerie van tewerkstelling, professor ann de Vrije Universiteit Brussel
 • Fred Foubert
 • Alex Franchimont : Advocaat bij de balie te Brussel
 • Henk Goorden
 • Veerle Hermans
 • Patrick Humblet : Gewoon hoogleraar aan de faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent
 • Lotte Maes
 • Ria Matthijssens : Juridisch adviseur
 • Jan Michiels
 • Nathalie Mortelmans
 • Koen Naert : Raadsheer bij het Arbeidshof te Gent
 • Tom Oosterlinck
 • Johan Peeters
 • Isabel Plets : Assistent arbeidsrecht aan de Universiteit te Gent, advocaat bij de balie te Brussel
 • Kelly Reyniers
 • Pieter Sichien : Advocaat bij de balie te Gent
 • Peter Stroobants
 • Stephan Tomlow
 • Filip Van Beirendonck
 • Kathleen Van Heuverswyn : Wetenschappelijk medewerker Antwerp Research Group on Safety & Security
 • Jan Van Peteghem : Directeur van de afdeling Risicobeheersing IDEWE, hoogleraar aan de KU Leuven
 • Mathieu van Putten
 • Ilse Van Puyvelde : Onderzoeker arbeidsrecht, Universiteit Antwerpen
 • Anne Van Regenmortel
 • Dimitri Van Uytvanck : Advocaat bij de balie te Brussel
 • Roland Vanden Eede
 • Valérie Vervliet : Doctor-Assistent Socialezekerheidsrecht aan de Universiteit Antwerpen
 • Linda Wouters