Duiding Strafrecht

Derde herwerkte editie 2018

3de editie 2018

Martine De Busscher, Joachim Meese, Dirk Van Der Kelen +

In voorraad
€ 105,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-gift
-30% op uw online bestellingen t.e.m. 16/08/22* Zie voorwaarden

Beschrijving

Deze Duiding geeft een volledige bespreking van alle artikelen uit het Strafwetboek. Daarnaast is ook bijzondere wetgeving opgenomen:
- Probatiewet
- Wet verzachtende omstandigheden
- Wet 9/4/1930 Bescherming maatschappij
- Wet 5/3/1952 Opdecimes
- KB 18/12/1986 Slachtofferfonds

Nieuw voor de editie 2018: in deze derde bijgewerkte editie zijn ook een aantal nieuwe teksten opgenomen i.v.m. de hulp van de overheid aan de slachtoffers van terrorisme

- het Koninklijk Besluit van 16 februari 2017 houdende uitvoering van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, wat de Hulp van de Staat aan de slachtoffers van terrorisme betreft (B.S. 3 maart 2017)
- het Koninklijk Besluit van 16 februari 2017 houdende de procedure volgens dewelke de Koning kan overgaan tot erkenning van een daad van terrorisme in de zin van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985 (B.S. 3 maart 2017)
- de Koninklijk besluiten van 15 maart, 26 oktober en 25 december 2017 tot erkenning van daden als daden van terrorisme in de zin van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985 (B.S. 17 maart en 10 november 2017, 4 januari 2018) 

De teksten zijn bijgewerkt tot 1 november 2018.

Artikelsgewijs becommentarieerd vanuit diverse rechtsbronnen

Per artikel vindt u een uitvoerige duiding:
niet alleen wetshistorieken en verwijzingen naar andere wet- en regelgeving, maar vooral uitgebreide toelichting aan de hand van de belangrijkste rechtspraak: Hof van Cassatie, Grondwettelijk Hof, Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Wie een beter inzicht wil verwerven in het strafrecht en zijn recente evolutie wil doorgronden dient deze rechtspraak in zijn onderzoek te betrekken.
Ook de rechtsleer wordt in de bespreking betrokken.

Deze verhelderende commentaren vanuit rechtspraak en rechtsleer zijn een onmisbare bron om de diverse bepalingen van het Strafwetboek en de bijzondere wetgeving te begrijpen en correct toe te passen in de praktijk.

Veilig houvast voor al wie met strafrecht te maken heeft: wetgeving als uitgangspunt, voorzien van verdere verwijzingen

Niet alleen verschaffen de wetgeving en de annotaties een antwoord op de vele vragen die kunnen rijzen, maar bovendien kunnen deze annotaties bij de oplossing van complexe vraagstukken de uitvalsbasis vormen voor verder onderzoek. Bepaalde topics zijn uitgewerkt tot echte overzichtscommentaren die recent verworven inzichten uiteenzetten en het probleem in al zijn complexiteit vatten.

Onmisbaar naslagwerk voor én door practici:
Dit werk is het resultaat van de kruisbevruchting tussen academici, advocaten en zetelende en staande magistraten, met inbreng van zowel de jongere beloftevolle strafrechtspecialisten als van practici met lange staat van dienst.

Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Lijst van alle medewerkers

Onder de redactie van

 • Martine De Busscher : Magistraat
 • Joachim Meese : Hoofddocent Universiteit Antwerpen en advocaat
 • Dirk Van Der Kelen : Raadsheer
 • Johan Verbist : Advocaat

Met de medewerking van

 • Elisabeth Baeyens : Advocaat bij de balie te Brussel
 • Kris Beirnaert : Advocaat bij de balie te Brussel
 • Henri Berkmoes : Advocaat, Praktijkassistent straf(proces)recht – Vrije Universiteit Brussel
 • Theo Byl : Onderzoeksrechter te Mechelen
 • Karel Claes : Advocaat bij de balie te Brussel
 • Jurgen Coppens : Rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen
 • Femke De Backer : Advocaat bij de balie te Gent
 • Jeroen De Herdt : Rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - postdoc navorser UA
 • Robrecht De Keersmaecker : Substituut Procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen
 • Willem De Pauw : Raadsheer in het hof van beroep te Gent
 • Daniel De Wolf : Hoofddocent strafrecht en strafprocesrecht aan de VUB
 • Tom Decaigny : Rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen.
 • Jos Decoker : Raadsheer bij het hof van beroep te Antwerpen.
 • Ivo Delbrouck : Voormalig procureur des Konings te Tongeren
 • Luk Delbrouck : Advocaat bij de balie te Hasselt
 • Erwin Francis : Raadsheer in het Hof van Cassatie
 • Vanessa Franssen : Assistente Instituut voor Strafrecht KU Leuven
 • Franky Goossens : auditor bij de Dienst Enquêtes P van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten
 • Johan Heymans : Advocaat (Van Steenbrugge Advocaten), praktijkassistent in het strafprocesrecht aan de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen
 • Nele Hoekx : Medewerker Hof van Justitie van de Europese Unie
 • Peter Hoet : Raadsheer bij het Hof van Cassatie
 • Catherine Idomon : Advocaat bij de balie te Brussel
 • Bjorn Ketels : Advocaat bij de balie te Gent
 • Bart Jan Meganck : Raadsheer in het hof van beroep te Gent.
 • Christine Melkebeek : redactiesecretaris redactie rechtspraak TJK
 • Bieke Ramman : Raadsheer in het hof van beroep te Gent
 • Hans Van Bavel : Advocaat Stibbe
 • Karolien Van de Moer : Advocaat bij de balie te Antwerpen
 • Jan Van Droogbroeck : Jurist bij COIV
 • Filip Van Volsem : Raadsheer in het Hof van Cassatie
 • Tom Vandromme : Senior adviseur bij het agentschap Wonen-Vlaanderen
 • Jan Vanheule : Advocaat
 • Rik Vanreusel : Advocaat bij de balie te Leuven
 • Sebastiaan Verelst : Medewerker Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten in Genève
 • Philip Verhoeven : Secretaris van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
 • Frederic Vroman : Substituut-procureur-generaal te Gent
 • Patrick Waeterinckx : Advocaat, praktijklector straf- en strafprocesrecht Vrije Universiteit Brussel

Mnemo

KLDUISTRAF18POD

Taal

NL

ISBN

9782807909496

Verschijningsdatum

december 2018

Naam van de collectie

Larcier Duiding

Uitvoering

Boek

Gewicht

1536 g
Search engine powered by ElasticSuite