Duiding Strafprocesrecht

Derde herwerkte editie 2017

3de editie 2017

Martine De Busscher, Joachim Meese, Dirk Van Der Kelen +

Tijdelijk onbeschikbaar
€ 155,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig? Contacteer ons op 0800 39 067

Beschrijving

Handige en actuele* bundeling voor de rechtspraktizijn:
Dit becommentarieerd wetboek bevat

 • het Wetboek van Strafvordering, 
 • de Wet op de Voorlopige Hechtenis, 
 • de Huiszoekingswet, 
 • de Wet op het Politieambt.

De wetgevende teksten zijn bijgehouden tot 1 januari 2017.

Artikelsgewijs becommentarieerd vanuit diverse rechtsbronnen
Per artikel vindt u een uitvoerige duiding:
niet alleen wetshistorieken en verwijzingen naar andere wet- en regelgeving, maar vooral uitgebreide toelichting aan de hand van de belangrijkste rechtspraak: Hof van Cassatie, Grondwettelijk Hof, Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Wie een beter inzicht wil verwerven in het strafprocesrecht en zijn recente evolutie wil doorgronden dient deze rechtspraak in zijn onderzoek te betrekken.
Ook de rechtsleer wordt in de bespreking betrokken.

Deze verhelderende commentaren vanuit rechtspraak en rechtsleer zijn een onmisbare bron  om de regels i.v.m. de strafprocedure te begrijpen en correct toe te passen in de praktijk.

Veilig houvast voor al wie met strafprocedure te maken heeft: wetgeving als uitgangspunt, voorzien van verdere verwijzingen
Niet alleen verschaffen de wetgeving en de annotaties een antwoord op de vele vragen die kunnen rijzen, maar bovendien kunnen deze annotaties bij de oplossing van complexe vraagstukken de uitvalsbasis vormen voor verder onderzoek. Bepaalde topics zijn uitgewerkt tot echte overzichtscommentaren die recent verworven inzichten uiteenzetten en het probleem in al zijn complexiteit vatten.

Onmisbaar naslagwerk voor én door practici:
Dit werk is het resultaat van de kruisbevruchting tussen academici, advocaten en zetelende en staande magistraten, met inbreng van zowel de jongere beloftevolle strafprocesrechtspecialisten als van practici met lange staat van dienst.

In deze editie is rekening gehouden met de meest recente wetswijzigingen en nieuwugheden, waaronder:

 • Nieuw in de wet op het politieambt: informatiebeheer 
 • Rechtspleging in cassatie: hier werd zeer veel in gewijzigd, commentaar is volledig up to date
 • Nieuw ingevoegd: art. 524quater Sv., onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit 
 • Verder nieuw: strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek 
 • Verder nieuw met commentaar: machtiging tot inzage van het dossier of tot het bekomen van een afschrift ervan (art. 21 Sv),
 • Voorafgaande erkenning van schuld (hoofdstuk II bis, art. 216)

In het algemeen zijn zeer veel nieuwe wetswijzigingen geweest sinds vorige editie (2013). Uiteraard werden alle teksten daar aan aangepast en zijn er besprekingen bij volgende nieuwe artikelen: art. 21 en 32 Voorafgaande titel Sv., bij art. 28 novies Sv., 35ter Sv, 90sexies Sv, 152 Sv, 171 Sv, 187 Sv, 197bis Sv, 204 Sv, 206 Sv, 208 Sv, 291 Sv., 329bis Sv, 407Sv, etc.
Verder uiteraard ook Potpourri IV gepubliceerd.

Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Lijst van alle medewerkers

Onder de redactie van

 • Martine De Busscher : Magistraat
 • Joachim Meese : Hoofddocent Universiteit Antwerpen en advocaat
 • Dirk Van Der Kelen : Raadsheer
 • Johan Verbist : Advocaat

Met de medewerking van

 • Kris Beirnaert : Advocaat bij de balie te Brussel
 • Henri Berkmoes : Advocaat, Praktijkassistent straf(proces)recht – Vrije Universiteit Brussel
 • Jurgen Coppens : Rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen
 • Stef De Decker : Wetenschappelijk medewerker aan de K.U.Leuven
 • Daniel De Wolf : Hoofddocent strafrecht en strafprocesrecht aan de VUB
 • Luk Delbrouck : Advocaat bij de balie te Hasselt
 • Ivo Delbrouck : Voormalig procureur des Konings te Tongeren
 • Francis Desterbeck : Eerste advocaat-generaal parket hof van beroep Gent
 • Erwin Francis : Raadsheer in het Hof van Cassatie
 • Lore Gyselaers : Advocaat bij de balie te Hasselt (Gevaco advocaten)
 • Johan Heymans : Advocaat (Van Steenbrugge Advocaten), praktijkassistent in het strafprocesrecht aan de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen
 • Catherine Idomon : Advocaat bij de balie te Brussel
 • Ivo Mennes : Kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen en voorzitter van de kamer van inbeschuldigingstelling.
 • Boris Reynaerts : Advocaat bij de balie te Antwerpen (Van Aelst - Gauquie - Smet)
 • Philip Traest : Buitengewoon hoogleraar UGent, advocaat bij de balie te Brussel
 • Joris Van Cauter : Advocaat bij de balie te Gent
 • Filip Van Volsem : Raadsheer in het Hof van Cassatie
 • Steven Vandromme : eerste substituut-procureur des Konings Antwerpen, navorser Uantwerpen
 • Rik Vanreusel : Advocaat bij de balie te Leuven
 • Sebastiaan Verelst : Medewerker Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten in Genève

Mnemo

KLDUISTRPR.B17

Taal

NL

ISBN

9782804498207

Aantal pagina's

1000

Verschijningsdatum

juni 2017

Naam van de collectie

Larcier Duiding

Uitvoering

Boek

Gewicht

1424 g
Search engine powered by ElasticSuite