Duiding Federale Staatsstructuur

1ste editie 2018

Benjamin Dalle, David Keyaerts, Wouter Pas +

In voorraad
€ 124,00
icon-card
100% beveiligde betaling
icon-pack
Verzending binnen de 24/48 werkuren
icon-truck
Gratis levering in de Benelux
icon-gift
-30% op uw online bestellingen t.e.m. 22/05/22* Zie voorwaarden

Beschrijving

Als gevolg van de opeenvolgende staatshervormingen is de Belgische staatsstructuur één van de meest complexe ter wereld geworden. Enkel door een ingewikkeld geheel van regels en instellingen was het mogelijk het Belgische evenwicht in stand te houden, tegemoet te komen aan verschillende verzuchtingen en conflicten te pacificeren.

De complexiteit komt tot uiting in versnipperde bevoegdheden tussen de verschillende overheden en een onduidelijk financieringsstelsel.

Sinds de inwerkingtreding van de zesde staatshervorming hebben de onderscheiden beleidsniveaus het moeilijker dan ooit om te weten welke materies zij mogen regelen, wat de grenzen van hun bevoegdheden zijn en met welke overlegprocedures en andere samenwerkingsverplichtingen zij rekening moeten houden. De huidige bevoegdheidsverdeling is zo versplinterd dat de tekst van de grondwetsbepalingen en van de bepalingen van de wetten op de staatshervorming niet volstaat om haar te doorgronden.

Duiding Federale staatsstructuur beoogt in dit kluwen een leidraad te bieden aan overheden en rechtspraktizijnen. Het boek verheldert de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van de instellingen aan de hand van een artikelsgewijze bespreking van de bepalingen van de Grondwet die handelen over de instellingen, alsook van de belangrijkste bepalingen van de bijzondere meerderheidswetten en de gewone wetten inzake de staatshervorming.

Daarbij wordt aandacht besteed aan de relevante parlementaire voorbereiding, rechtsleer, rechtspraak en adviezen van de Raad van State, afdeling Wetgeving.

De auteurs zijn allen professioneel actief in het staatsrecht en zijn aldus vertrouwd met de problemen die de Belgische staatsstructuur voor de praktizijn stelt. Zij dekken overigens een ruime waaier aan beroepsgroepen: academici, advocaten, staatsraden en auditeurs bij de Raad van State en referendarissen bij het Grondwettelijk Hof.

Korte inhoud

I.  GRONDWET

II. GRONDWETTELIJKE DECRETEN VAN 1830

III. BIJZONDERE WET TOT HERVORMING DER INSTELLINGEN

IV. GEWONE WET TOT HERVORMING DER INSTELLINGEN

V. WET TOT HERVORMING DER INSTELLINGEN VOOR DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

VI. BIJZONDERE WET MET BETREKKING TOT DE BRUSSELSE INSTELLINGEN

VII. BIJZONDERE WET BETREFFENDE DE FINANCIERING VAN DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN

VIII. BIJZONDER DECREET OVER DE VLAAMSE INSTELLINGEN

Lijst van alle medewerkers

Onder de redactie van

 • Benjamin Dalle : Vlaams Minister van Brussel, Jeugd en Media
 • David Keyaerts : referendaris Grondwettelijk Hof
 • Wouter Pas : Staatsraad Raad van State
 • Jan Theunis : hoofddocent UHasselt
 • Willem Verrijdt : referendaris Grondwettelijk Hof

Met de medewerking van

 • Christophe Baekeland : Advocaat aan de Balie van Leuven
 • Gilian Bens : Doctorandus
 • Daan Bijnens : Assistent staatsrecht aan de Universiteit Hasselt
 • Heidi Bortels : Referendaris bij het Grondwettelijk Hof en praktijkassistente aan de Universiteit Hasselt
 • Kristof Caluwaert : Advocaat bij de balie te Brussel (Eubelius), deeltijds assistent Instituut voor Constitutioneel Recht van de KU Leuven
 • Pieter Cannoot : Doctoraal onderzoeker mensenrechten en assistent grondwettelijk recht aan de Universiteit Gent
 • Valérie De Schepper : Advocaat bij de balie van Brussel en vrijwillig wetenschappelijk medewerker KU Leuven
 • Johan de Vis : Eerste auditeur bij het Rekenhof
 • Claire Fornoville : Advocate bij de Balie te Brussel. vrijwillig wetenschappelijk medewerker Université Saint-Louis Bruxelles
 • Dennis Fransen : Doctoraatsbursaal Centrum voor Overheid en Recht (CORe) van de UHasselt
 • Annelies Geerts : Advocaat aan de Balie van Antwerpen
 • Brent Ginis : Werknemer operationeel kader van de politie en vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de VUB
 • Jurgen Goossens : Postdoctoraal onderzoeker van het FWO bij de Universiteit Gent, universitair docent staatsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en extern docent bij het Opleidingsinstituut voor de Federale Overheid
 • Emmanuel Jacubowitz : Advocaat aan de Balie te Brussel
 • Frank Judo : Advocaat en vrijwillig wetenschappelijk medewerker instituut voor Constitutioneel Recht KU Leuven
 • Johan Lievens : Doctoraatsonderzoeker KU Leuven
 • Thomas Maes : Auditeur Raad van State
 • Bart Martel : Advocaat aan de Balie te Brussel
 • Toon Moonen : Docent grondwettelijk recht aan de Universiteit Gent
 • Nick Parthoens : Advocaat aan de Balie van Hasselt
 • Anthony Poppe : Advocaat aan de Balie te Brussel
 • Koen Reniers : adjunct-auditeur bij het Rekenhof en wetenschappelijk medewerker Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen
 • Jonas Riemslagh : Auditeur Raad van State
 • Peter Schollen : Lector aan de hogeschool UC Leuven-Limburg
 • Tim Souverijns : Advocaat aan de Balie te Brussel
 • Roeland Van Cleemput : Advocaat aan de Balie te Brussel
 • Catherine Van de Heyning : Advocaat bij de balie te Brussel
 • Dries Van Eeckhoutte : Auditeur in de Raad van de State
 • Kyoto Van Herreweghe : Advocaat aan de Balie te Brussel
 • Emmanuel Vandenbossche : Voorzitter van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en gastprofessor verbonden aan de vakgroep Publiek Recht, afdeling staats-en bestuursrecht (VUB)
 • Karel-Jan Vandormael : Advocaat bij de balie te Limburg
 • Julie Vanhoenacker : Advocaat bij de balie te Brussel
 • Diederik Vermeir : Onderzoeker verbonden aan het Steunpunt Wonen en de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen
 • Sven Vernaillen : Advocaat aan de Balie van Antwerpen
 • Maarten Vidal : Beleidssecretaris bij de Nederlandse Taalunie.
 • Brecht Warnez : Wetenschappelijk onderzoeker bij de vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht van de UGent
 • Aube Wirtgen : Advocaat bij de balie te Brussel, Docent Vrije Universiteit Brussel

Mnemo

KLDUISTHERV.B16

Taal

NL

ISBN

9782804481681

Aantal pagina's

876

Verschijningsdatum

mei 2018

Naam van de collectie

Larcier Duiding

Uitvoering

Boek

Gewicht

1329 g
Search engine powered by ElasticSuite