Duiding Deontologie Juridische beroepen: Advocatuur

Beveiligde betaling en gratis levering in de Benelux
icon-phone
Hulp nodig?Contacteer ons op 0800 39 067

1ste editie 2015
Edward Janssens
In voorraad
€ 41,00
Toegang aangeboden voor abonnees
 • Strada access Belgique
€ 41,00

Beschrijving

Deontologie Advocatuur bespreekt in een algemeen hoofdstuk enkele wetten die een impact hebben op de advocaat en de uitoefening van het beroep van advocaat, met de relevante artikelen uit het gerechtelijk wetboek, strafwetboek,  WER, OCMW-decreet, WIB etc…

Hierbij worden vraagstukken beantwoord over o.a. de eedaflegging, wie zijn advocaten bij het Hof van Cassatie en wat doen ze, welke tuchtstraffen zijn er, het beroepsgeheim,

In een tweede hoofdstuk wordt de door de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies goedgekeurde "Codex deontologie voor advocaten"  (30 september 2014) opgenomen

Enkele van deze wetten en deontologische bepalingen werden door diverse auteurs van commentaar voorzien.

Korte inhoud

In een handig naslagwerk bespreekt het boek de deontologie van de advocatuur

Volgende teksten komen aan bod:

Gerechtelijk Wetboek

Strafwetboek

Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Gem. Decreet

OCMW-decreet

Wetboek van inkomstenbelastingen van 10 april 1992 (WIB)

Wetboek BTW: Wetboek van 3 juli 1969 van de belasting over de toegevoegde waarde

Witwaswet: Gecoördineerde wet van 11 januari 1993 tit voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

WER

Codex deontologie van de OVB (30 september 2014)

Mnemo

KLDUIDEJADV.B15

Taal

NL

ISBN

9782804476014

Aantal pagina's

286

Verschijningsdatum

april 2015

Lijst van alle medewerkers

Onder de redactie van

 • Edward Janssens : Stafhouder van de Orde van Advocaten te Antwerpen

Met de medewerking van

 • Frederiek Baudoncq : Advocaat bij de balie te Leuven
 • Edgar Boydens : Advocaat bij de balie te Brussel
 • Emmanuel Casier
 • Alain Claes : Advocaat bij de balie te Brussel
 • Ellen Cockelbergh
 • Edward Janssens : Stafhouder van de Orde van Advocaten te Antwerpen
 • Lieve Kenis
 • Marc Kips
 • Hugo Lamon : Advocaat bij Lamon-Law en bestuurder en woordvoerder OVB
 • Gillis Lindemans
 • Astrid Linders
 • Bernard Mailleux : Advocaat bij de balie van Tongeren.
 • Steven Marysse
 • Jan Meerts : stafhouder balie Antwerpenn
 • Stefan Pieters
 • Twyla Quéva
 • Bart Smets
 • Hans Symoens : Advocaat bij de balie te Antwerpen
 • Shana Van den Branden
 • Hans Van Espen : Substituut-procureur bij het parket te Leuven
 • Stephanie Vanthienen : Substituut-procureur bij het parket te Leuven
 • Kathleen Vercraeye
 • Nicolaas Vinckier
 • Brecht Warnez : Wetenschappelijk onderzoeker bij de vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht van de UGent
 • Wendy Weckhuysen : Advocaat bij de balie te Antwerpen